РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2015 РІК

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік

Менського районного центру зайнятості

(код за ЄДРПОУ 21404888)

 

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5
Послуги інформаційні іншіДК 016-2010 63.99.1 2240 10382,00 лютий 2015 року
Послуги освітянські інші ДК 016-2010 85.59.1 2240 3000,00 лютий 2015року
Послуги щодо передавання даних і повідомленьДК 016-2010 61.10.1 2240 6343,00 січень 2015 року
Ремонтування комп’ютерів і периферійного устаткуванняДК 016-2010  95.11.1 2240 9970,00 січень 2015 року
Послуги зв’язку Інтернетом проводовими мережамиДК 016-2010  61.10.4 2240 1400,00 січень 2015 року
Послуги телекомунікаційні, інші ДК 016-2010  61.90.1 2240 2100,00 січень 2015 року
Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного забезпечення, інші, н.в.і.у. ДК 016-2010 64.99.1 2240 1215,00 січень 2015 року
Ремонтування та технічного обслуговування машин і устаткування спеціальної призначеностіДК 016- 2010 33.12.2 2240 4400,00 січень 2015 року
Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров’я ДК 016-2010 65.12.1 2240 102,00 лютий 2015 року
Послуги щодо страхування автотранспорту ДК 016-2010 65.12.2 2240 267,00 лютий 2015 року
Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпекиДК 016-2010 84.24.1 2240 96300,00 січень 2015 року
Програмне забезпечення як завантажні файли ДК 016-2010 58.29.3 2240 1600,00 липень 2015року
Послуги щодо технічного випробування і аналізування ДК 016-2010 71.20.1 2240 300,00 серпень 2015року
Послуги пожежних служб,інші ДК 016-2010 84.25.19 2240 600,00 липень 2015року
Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеностіДК 016-2010 33.12.1 2240 3300,00 січень 2015 року
Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів ДК 016-2010 45.20.1 2240 2700,00 лютий 2015 року
Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовуванняДК 016-2010 38.11.2 2240 100,00 січень 2015 року
Послуги поштові у межах зобов’язання щодо надання універсальних послуг ДК 016-2010 53.10.1 2240 100,00 січень 2015 року
Послуги адміністративні конторські/офісні комбіновані  ДК 016-2010 82.11.1 2240 150,00 липень 2015 року
Паливо рідинне та газ; оливи мастильніДК 016- 2010 19.20.2 2210 9500,00 лютий 2015 року
Частини та приладдя до обчислювальних машинДК 016-2010  26.20.4 2210 10600,00 лютий 2015 року
Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н. в. і. уДК 016- 2010 29.32.3 2210 1000,00 лютий2015 року
Послуги щодо видання друкованої продукції, іншіДК 016-2010 58.19.1 2210 200,00 липень 2015 року
Журнали та періодичні видання  друковані ДК 016-2010 58.14.1 2210 1300,00 вересень 2015 року
Препарати фармацевтичні, іншіДК 016-2010 21.20.2 2210 400,00 липень 2015 року
Вироби з недорогоцінних металів,інші ДК 016-2010 25.99.2 2210 200,00 лютий 2015 року
Вироби пластмасові інші ДК 016-2010 22.29.2 2210 2700,00 лютий 2015 року
Ручки для писання та олівці, маркери, пастелі, крейда,штемпельні подушечки ДК 016-2010 32.99.1 2210 6220,00 лютий 2015 року
Клеї ДК 016-2010  20.52.1 2210 200,00 лютий 2015 року
Папір і картон оброблені ДК 016- 2010  17.12.7 2210 13600,00 лютий 2015 року
Вироби канцелярські, паперовіДК 016- 2010 17.23.1 2210 4200,00 лютий 2015 року
Папір  побутовий і туалетний та паперова продукція ДК 016-2010 17.22.1 2210 100,00 липень 2015року
Мило, засоби мийні та засоби для чищенняДК 016- 2010 20.41.3 2210 300,00 лютий 2015 року
Тара пластмасова ДК 016-2010  22.22.1 2210 100,00 лютий 2015 року
Вироби текстильні готові, інші:ДК 016-2010  13.92.2 2210 100,00 лютий 2015 року
Оброблення та розподілення води трубопроводамиДК 016-2010  36.00.2 2272 1498,00 січень 2015 року
Енергія електричнаДК 016-2010 35.11.1 2273 27879,00 січень 2015 року
Розподіляння газоподібного палива трубопроводами ДК 016-2010 35.22.1 2274 63731,00 січень 2015 року
Послуги лікувальних закладів ДК 016-2010 86.10.1 2240 500,00 лютий 2015 року
Замки і завіси ДК 016-2010 25.72.1 2210 400,00 травень 2015 року
Послуги у сфері охорони здоров’я, інші ДК 016-2010 86.90.1 2240 1700,00 січень 2015 року
Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфного зв’язку, відеофони ДК 016-2010 26.30.2 2210 400,00 липень 2015 року
Advertisements