ОБЕРІТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Ознайомтеся з переліком навчальних закладів, які мають право здійснювати освітню діяльність за переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці

  Перелік навчальних закладів,

які мають право здійснювати освітню діяльність

за переліком професій, спеціальностей,

для навчання за якими може бути виданий ваучер для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці

7.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство

Севастопольський національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет

Луцький національний технічний університет

Дніпродзержинський державний технічний університет

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет”

Автомобільно-дорожній інститут Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”

(адреса інституту: 84646 Донецька обл., м. Горлівка, вулиця Кірова, 51)

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Приватний вищий навчальний заклад “Донецька академія автомобільного транспорту”

Житомирський державний технологічний університет

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Національний транспортний університет

Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

Кіровоградський національний технічний університет

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

(адреса інституту: 91034 м. Луганськ, вул. Ватутіна, 1, корпус 9, ІПОДН СНУ ім. В.Даля)

Антрацитівський відокремлений факультет гірництва та транспорту

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

(адреса факультету: 94613 Луганська область, м. Антрацит, вул. Ілліча, 1А)

Краснодонський відокремлений факультет інженерії і менеджменту

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

(адреса факультету: 94400 Луганська область, м. Краснодон, вул. Першокінна, 46)

Лівадійське відділення Кримського факультету

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

(адреса відділення: 98655 Автономна Республіка Крим, м. Ялта, с.м.т. Лівадія, провулок Батуріна, 3)

Феодосійське відділення Кримського факультету

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

(адреса відділення: 98100 Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, вул..Дружби, 44)

Національний університет “Львівська політехніка”

Навчально-консультаційний центр

Національного університету “Львівська політехніка”

Адреса центру: 58000 м. Чернівці, вул. Ольги Гузар, 8

Навчально-консультаційний центр

Національного університету “Львівська політехніка”

Адреса центру: 29000 м. Хмельницький , вул. Зарічанська, 10

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Вищий навчальний заклад Миколаївський політехнічний інститут

Одеський національний політехнічний університет

Навчальний центр Одеського національного політехнічного університету

на базі Херсонського політехнічного коледжу

(адреса центру: 73000 м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 23)

Навчальний центр Одеського національного політехнічного університету

у м. Южному

(адреса центру: 65481 Одеська область, м. Южне, вул. Приморська, 11)

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Приватний вищий навчальний заклад “Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління”

Національний університет водного господарства та природокористування

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Академія внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

Подільський державний аграрно-технічний університет

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Черкаський державний технологічний університет

Чернігівський державний технологічний університет

7.09010101 Агрономія

Вінницький національний аграрний університет

Дніпропетровський державний аграрний університет

Житомирський національний агроекологічний університет

Таврійський державний агротехнологічний університет

Білоцерківський національний аграрний університет

Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України “Кримський агротехнологічний університет”

(адреса: 95492 Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,

смт. Аграрне)

Кіровоградський національний технічний університет

Луганський національний аграрний університет

Львівський національний аграрний університет

Миколаївський національний аграрний університет

Одеський державний аграрний університет

Полтавська державна аграрна академія

Сумський національний аграрний університет

Борзнянський навчально-консультаційний пункт

Сумського національного аграрного університету

(адреса пункту: 16400 Чернігівська область, м. Борзна, вул. О.Десняка, 23)

Донецький навчально-консультаційний пункт

Сумського національного аграрного університету

(адреса пункту: 40021 Донецька область, м. Красногорівка, вул. Нахімова, 2А)

Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва

Державний вищий навчальний заклад “Херсонський державний аграрний університет”

Подільський державний аграрно-технічний університет

Уманський національний університет садівництва

Чернігівський державний інститут економіки і управління

7.09010102 Агрохімія і ґрунтознавство

Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Національний університет водного господарства та природокористування

Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

7.09020102 Аквакультура

ВНЗ відсутні

7.09010501 Захист рослин

Житомирський національний агроекологічний університет

Національний університет біоресурсів і природокористування України “Кримський агротехнологічний університет”

Одеський державний аграрний університет

Сумський національний аграрний університет

Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва

Уманський національний університет садівництва

7.05010302  Інженерія програмного забезпечення

Обласний комунальний вищий навчальний заклад “Інститут підприємництва “Стратегія”

Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет”

Запорізький національний технічний університет

Національний авіаційний університет

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Національний університет “Львівська політехніка”

Одеський національний політехнічний університет

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Тернопільський національний економічний університет

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Харківський національний університет радіоелектроніки

7.05010201  Комп’ютерні системи та мережі

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського

Севастопольський національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет

Луцький національний технічний університет

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»

Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет”

Красноармійський індустріальний інститут

Державного вищого навчального закладу

“Донецький національний технічний університет”

(адреса інституту: 85300 Донецька обл., м. Красноармійськ, площа Шибанкова, будинок 2)

Державний вищий навчальний заклад “Ужгородський національний університет”

Запорізький національний технічний університет

Приватний вищий навчальний заклад “Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій”

Приватний вищий навчальний заклад “Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій”

для Відокремленого підрозділу у м. Кривий Ріг

(адреса підрозділу: 49000 Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Галенка, 2)

Приватний вищий навчальний заклад “Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій”

для Відокремленого підрозділу у м. Мелітополь

(адреса підрозділу: 72000 Запорізька область, м. Мелітополь, пр-т Перемоги, 21)

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Приватний вищий навчальний заклад “Галицька академія”

Національний авіаційний університет

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

Горлівський регіональний інститут Вищого навчального закладу

“Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

(адреса філії: 84637 Донецька обл., м. Горлівка, просп. Перемоги, б. 158А)

Луцький інститут розвитку людини Вищого навчального закладу

“Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

(адреса інституту: 43023 м. Луцьк, вул. Карбишева, б. 2)

Кіровоградський національний технічний університет

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

(адреса інституту: 91034 м. Луганськ, вул. Ватутіна, 1, корпус 9, ІПОДН СНУ ім. В.Даля)

Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк)

(адреса інституту: 93400 Луганська область, м. Сєвєродонецьк, Радянський проспект, 59-а)

Національний університет “Львівська політехніка”

Навчально-консультаційний центр

Національного університету “Львівська політехніка”

Адреса центру: 29000 м. Хмельницький , вул. Зарічанська, 10

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Вищий навчальний заклад Миколаївський політехнічний інститут

Одеський національний політехнічний університет

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

для Іллічівського інституту

(адреса центру: 68001 Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Данченка, 15А)

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

для Первомайського інституту

(адреса інституту: 55210 Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. 40-річчя Перемоги, 4)

Одеська національна академія харчових технологій

Міжнародний гуманітарний університет

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Тернопільський національний економічний університет

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Навчально-консультаційний центр заочного факультету Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” у м. Полтава

(адреса центру: 36000 м. Полтава, вул. Пушкіна, 83А)

Навчально-консультаційний центр факультету дистанційного та доуніверситетського навчання Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” у м. Бердянськ Запорізької області

(адреса центру: 71118 Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Дюміна, 106)

Харківський національний університет радіоелектроніки

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Херсонський національний технічний університет

Хмельницький національний університет

Черкаський державний технологічний університет

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Чернігівський державний технологічний університет

Навчально-консультаційний центр факультету дистанційного та доуніверситетського навчання Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” у м. Бердянськ Запорізької області

(адреса центру: 71118 Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Дюміна, 106)

7.06010103  Міське будівництво та господарство

Вінницький національний технічний університет

Луцький національний технічний університет

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Державний вищий навчальний заклад “Ужгородський національний університет”

Запорізька державна інженерна академія

Київський національний університет будівництва і архітектури

Інститут післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Антрацитівський відокремлений факультет гірництва та транспорту

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

(адреса факультету: 94613 Луганська область, м. Антрацит, вул. Ілліча, 1А)

Донбаський державний технічний університет

Вищий навчальний заклад «Луганський державний інститут житлово-комунального господарства і будівництва»

Національний університет “Львівська політехніка”

Хустський навчально-консультаційний центр

Національного університету “Львівська політехніка”

Адреса центру: 90400, Закарпатська область, м. Хуст, вул. Львівська, 247

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Національний університет водного господарства та природокористування

Харківська національна академія міського господарства

Навчально-консультаційний центр

Харківської національної академії міського господарства у м. Генічеську

(адреса центру: 75500 Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Паризької комуни, 88)

7.05010301  Програмне забезпечення систем

Вінницький національний технічний університет

Дніпродзержинський державний технічний університет

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»

Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет”

Житомирський державний технологічний університет

Закарпатський державний університет

Запорізький національний технічний університет

Запорізька державна інженерна академія

Товариство з обмеженою відповідальністю “Бердянський університет менеджменту і бізнесу”

«Класичний приватний університет»

Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р.Г.Хеноха «Класичного приватного університету»

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Приватний вищий навчальний заклад “Галицька академія”

Національний авіаційний університет

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Приватний вищий навчальний заклад “Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая”

Міжнародний Соломонів університет

Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Приватний вищий навчальний заклад “Європейський університет”

Миколаївська філія

Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет”

(адреса: 54010, м. Миколаїв, вул. Будника, б. 5/1)

Уманська філія

Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет”

(адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Шевченка, 15-А)

Національний університет “Львівська політехніка”

Навчально-консультаційний центр

Національного університету “Львівська політехніка”

Адреса центру: 29000 м. Хмельницький , вул. Зарічанська, 10

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

(адреса філії: 73000 м. Херсон, пр-т Ушакова, 44)

Одеський національний політехнічний університет

Тернопільський національний економічний університет

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Харківський національний університет радіоелектроніки

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Херсонський національний технічний університет

Хмельницький національний університет

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Черкаський державний технологічний університет

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

7.06010101  Промислове і цивільне будівництво

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

Вінницький національний технічний університет

Луцький національний технічний університет

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Запорізька державна інженерна академія

Приватний вищий навчальний заклад “Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій”

Приватний вищий навчальний заклад Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

Приватний вищий навчальний заклад Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

Київський національний університет будівництва і архітектури

Національний авіаційний університет

Кіровоградський національний технічний університет

Луганський національний аграрний університет

Донбаський державний технічний університет

Вищий навчальний заклад «Луганський державний інститут житлово-комунального господарства і будівництва»

Львівський національний аграрний університет

Національний університет “Львівська політехніка”

Навчально-консультаційний центр

Національного університету “Львівська політехніка”

Адреса центру: 58000 м. Чернівці, вул. Ольги Гузар, 8

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Національний університет водного господарства та природокористування

Сумський національний аграрний університет

Остерський навчально-консультаційний пункт Сумського національного аграрного університету

(адреса пункту: 17044 Чернігівська область, м. Остер, вул. 8 Березня, 7А)

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Українська державна академія залізничного транспорту

Харківська національна академія міського господарства

Навчально-консультативний центр

Харківської національної академії міського господарства в м. Енергодарі

(адреса центру: 71500 Запорізька область, м. Енергодар, вул. Будівельників, 17)

Державний вищий навчальний заклад “Херсонський державний аграрний університет”

Черкаський державний технологічний університет

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Чернігівський державний інститут економіки і управління

7.09010203 Розведення і селекція тварин

ВНЗ відсутні

7.09010201 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Вінницький національний аграрний університет

Дніпропетровський державний аграрний університет

Житомирський національний агроекологічний університет

Білоцерківський національний аграрний університет

Луганський національний аграрний університет

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького

Миколаївський національний аграрний університет

Одеський державний аграрний університет

Полтавська державна аграрна академія

Сумський національний аграрний університет

Харківська державна зооветеринарна академія

Навчально-консультативний центр Харківської державної зооветеринарної академії на базі Донецького державного аграрного технікуму

(адреса центру: 85630 Донецька область, м. Красногорівка, вул. Нахімова, 2А)

Навчально-консультативний центр Харківської державної зооветеринарної академії на базі Каховського державного аграрного технікуму

(адреса центру: 74824 Херсонська область, с. Коробки)

Державний вищий навчальний заклад “Херсонський державний аграрний університет”

Подільський державний аграрно-технічний університет

5.11010101 Ветеринарна медицина

Новомосковський коледж Дніпропетровського державного аграрного університету

(адреса коледжу: 51208 Дніпропетровська область, м. Новомосковськ,

вулиця Радянська, будинок 236)

Новочорторийський державний аграрний технікум

Відокремлений структурний підрозділ «Василівський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»

Адреса: 71600 Запорізька, м. Василівка, вулиця 40 років Перемоги,

 будинок 10

Рогатинський державний аграрний коледж

Білоцерківський національний аграрний університет

(для Технолого-економічного коледжу Білоцерківського національного аграрного університету)

Білоцерківський національний аграрний університет

(для Козелецького технікуму ветеринарної медицини)

Білоцерківський національний аграрний університет

(для Компаніївського технікуму ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету)

Білоцерківський національний аграрний університет

(для Золотоніського технікуму ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету)

Білоцерківський національний аграрний університет

(для Олександрійського технікуму

 Білоцерківського національного аграрного університету)

Білоцерківський національний аграрний університет

(для Тульчинського технікуму ветеринарної медицини)

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Прибрежненський аграрний коледж”

(адреса підрозділу: 96563 Автономна Республіка Крим, с. Прибрежне)

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Немішаївський агротехнічний коледж”

(адреса: 07854 Київська область, смт. Немішаєве, вулиця Технікумівська, будинок 1)

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Мукачівський аграрний коледж”

(адреса: 89600 Закарпатська область, м. Мукачеве, вулиця Матросова, будинок 32)

Відокремлений підрозділ “Старобільський технікум

Луганського національного аграрного університету”

(адреса технікуму: 92733 Луганська область, с. Веселе)

Відокремлений підрозділ

 «Донецький технікум Луганського національного аграрного університету»

(адреса технікуму: 85633 Донецька область, м. Красногорівка, вулиця Нахімова, буд. 2А)

Львівський національний аграрний університет

(для Вишнянського коледжу)

Львівський національний аграрний університет

(для Золочівського коледжу

Львівського національного аграрного університету)

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького

(для Рожищенського коледжу)

Миколаївський національний аграрний університет

(для Мигійського коледжу Миколаївського

національного аграрного університету)

Петрівський державний аграрний технікум

Полтавська державна аграрна академія

(для Хомутецького ветеринарно-зоотехнічного технікуму)

Млинівський державний технолого-економічний коледж

Маловисторопський коледж імені П.С. Рибалка

Сумського національного аграрного університету

(адреса коледжу: 42243 Сумська область, с. Малий Вистороп, вул. Рибалка, 1)

Путивльський коледж

Сумського національного аграрного університету

(адреса коледжу: 41500 Сумська область, м. Путивль, вул. Луначарського, 80)

Липковатівський аграрний коледж

Каховський державний агротехнічний коледж

Подільський державний аграрно-технічний університет

 (для Коледжу Подільського державного аграрно – технічного університету)

Подільський державний аграрно-технічний університет

(для Бучацького коледжу Подільського державного

аграрно-технічного університету)

Подільський державний аграрно-технічний університет

(для Кіцманського технікуму Подільського державного

аграрно-технічного університету)

5.09010103  Виробництво і переробка продукції рослинництва

Вінницький національний аграрний університет

для Верхівського сільськогосподарського коледжу

(адреса технікуму: 24350 Вінницька область, с. Верхівка)

Вінницький національний аграрний університет
 для Чернятинського коледжу

(адреса технікуму: 23124 Вінницька область, с. Чернятин, вул. Першотравнева, 28)

Іллінецький державний аграрний коледж

Ерастівський коледж ім. Е.К.Бродського Дніпропетровського державного аграрного університету

(Адреса коледжу: 52150 Дніпропетровська область, смт. Вишневе, вулиця Мічуріна, будинок 6)

Новомосковський коледж Дніпропетровського державного аграрного університету

(адреса коледжу: 51208 Дніпропетровська область, м. Новомосковськ,

вулиця Радянська, будинок 236)

Житомирський агротехнічний коледж
Житомирський агротехнічний коледж (для Верхівнянської філії)
Новочорторийський державний аграрний технікум

Відокремлений структурний підрозділ «Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»

Адреса: 72100 Запорізька, м. Приморськ, вулиця Морська, будинок 84

Відокремлений структурний підрозділ «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»

Адреса: 71108 Запорізька, м. Бердянськ, проспект Пролетарський, будинок 9

Відокремлений структурний підрозділ «Запорізький коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»

Адреса: 69031 м. Запоріжжя, вулиця Технікумівська, будинок 1

Білоцерківський національний аграрний університет

(для Маслівського аграрного технікуму ім. П.Х. Гаркавого

Білоцерківського національного аграрного університету )

Білоцерківський національний аграрний університет

(для Бобринецького технікуму ім. В. Порика

 Білоцерківського національного аграрного університету)

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Кримський агропромисловий коледж”

(адреса: 97517 Автономна Республіка Крим, с. Маленьке)

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Прибрежненський аграрний коледж”

(адреса підрозділу: 96563 Автономна Республіка Крим, с. Прибрежне)

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Немішаївський агротехнічний коледж”

(адреса: 07854 Київська область, смт. Немішаєве, вулиця Технікумівська, будинок 1)

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О.Майнової”

(адреса: 17400 Чернігівська область, м. Бобровиця, вулиця Чернігівська, будинок 19)

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Заліщицький аграрний коледж

ім. Є.Храпливого”

(адреса: 48600 Тернопільська область, м. Заліщики, вулиця Крушельницької, будинок 52)

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Мукачівський аграрний коледж”

(адреса: 89600 Закарпатська область, м. Мукачеве, вулиця Матросова, будинок 32)

Відокремлений підрозділ “Старобільський технікум

Луганського національного аграрного університету”

(адреса технікуму: 92733 Луганська область, с. Веселе)

Відокремлений підрозділ “Костянтинівський технікум Луганського національного аграрного університету”

(адреса технікуму: 85103 Донецька область, м. Костянтинівка, вулиця Учбова, будинок 1)

Відокремлений підрозділ

 «Донецький технікум Луганського національного аграрного університету»

(адреса технікуму: 85633 Донецька область, м. Красногорівка, вулиця Нахімова, буд. 2А)

Львівський національний аграрний університет

(для Горохівського коледжу)

Львівський національний аграрний університет

(для Вишнянського коледжу)

Львівський національний аграрний університет

(для Золочівського коледжу

Львівського національного аграрного університету)

Миколаївський національний аграрний університет

(для Мигійського коледжу Миколаївського

національного аграрного університету)

Миколаївський національний аграрний університет

(для Технолого- економічного коледжу

Миколаївського національного аграрного університету)
Білгород-Дністровський державний аграрний технікум
Петрівський державний аграрний технікум

Полтавська державна аграрна академія

(для Аграрно-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії)

Полтавська державна аграрна академія

 ( для Березоворудського технікуму)
Мирогощанський аграрний коледж

Глухівський коледж імені С.А. Ковпака Сумського національного аграрного університету

(адреса коледжу: 41400 Сумська область, м. Глухів, вул. Леніна, 36)

Маловисторопський коледж імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету

(адреса коледжу: 42243 Сумська область, с. Малий Вистороп, вул. Рибалка, 1)
Борщівський агротехнічний коледж
Липковатівський аграрний коледж

Скадовський технікум Державного вищого навчального закладу “Херсонський державний аграрний університет”

(адреса технікуму: 75705 Херсонська область, с-ще Антонівка, вулиця Студентська, будинок 1)
Каховський державний агротехнічний коледж

Подільський державний аграрно-технічний університет

 (для Коледжу Подільського державного аграрно – технічного університету)

Подільський державний аграрно-технічний університет

(для Новоушицького технікуму Подільського державного

аграрно-технічного університету)
Подільський державний аграрно-технічний університет

(для Бучацького коледжу Подільського державного

аграрно-технічного університету)

Подільський державний аграрно-технічний університет

(для Кіцманського технікуму Подільського державного

аграрно-технічного університету)

Подільський державний аграрно-технічний університет

(для Снятинського технікуму)

Подільський державний аграрно-технічний університет

 (для Хотинського технікуму Подільського державного

 аграрно-технічного університету )

Відокремлений структурний підрозділ Городищенський коледж Уманського національного університету садівництва

Адреса коледжу: 19500 Черкаська область, м. Городище, вулиця 1 Травня, будинок 42

Відокремлений структурний підрозділ Тальянківський агротехнічний коледж

Уманського національного університету садівництва

Адреса коледжу: 20434, Черкаська обл., с. Тальянки, вулиця Комсомольська, будинок 80

Борзнянський державний сільськогосподарський технікум

5.09010201 Виробництво і переробка продукції тваринництва

Іллінецький державний аграрний коледж

Новомосковський коледж Дніпропетровського державного аграрного університету

(адреса коледжу: 51208 Дніпропетровська область, м. Новомосковськ,

вулиця Радянська, будинок 236)

Рогачів-Волинська філія Новочорторийського державного аграрного технікуму
Рогатинський державний аграрний коледж

Білоцерківський національний аграрний університет

(для Маслівського аграрного технікуму ім. П.Х. Гаркавого

Білоцерківського національного аграрного університету )

Білоцерківський національний аграрний університет

(для Золотоніського технікуму ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету)

Білоцерківський національний аграрний університет

(для Олександрійського технікуму

 Білоцерківського національного аграрного університету)

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Прибрежненський аграрний коледж”

(адреса підрозділу: 96563 Автономна Республіка Крим, с. Прибрежне)

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Немішаївський агротехнічний коледж”

(адреса: 07854 Київська область, смт. Немішаєве, вулиця Технікумівська, будинок 1)

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О.Майнової”

(адреса: 17400 Чернігівська область, м. Бобровиця, вулиця Чернігівська, будинок 19)

Відокремлений підрозділ “Старобільський технікум

Луганського національного аграрного університету”

(адреса технікуму: 92733 Луганська область, с. Веселе)

Відокремлений підрозділ

 «Донецький технікум Луганського національного аграрного університету»

(адреса технікуму: 85633 Донецька область, м. Красногорівка, вулиця Нахімова, буд. 2А)

Львівський національний аграрний університет

(для Горохівського коледжу)

Львівський національний аграрний університет

(для Золочівського коледжу

Львівського національного аграрного університету)

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького

(для Рожищенського коледжу)

Миколаївський національний аграрний університет

(для Мигійського коледжу Миколаївського

національного аграрного університету)

Миколаївський національний аграрний університет

(для Технолого- економічного коледжу

Миколаївського національного аграрного університету)
Петрівський державний аграрний технікум

Полтавська державна аграрна академія

(для Хомутецького ветеринарно-зоотехнічного технікуму)

Полтавська державна аграрна академія

 ( для Березоворудського технікуму)
Мирогощанський аграрний коледж

Маловисторопський коледж імені П.С. Рибалка

Сумського національного аграрного університету
(адреса коледжу: 42243 Сумська область, с. Малий Вистороп, вул. Рибалка, 1)
Липковатівський аграрний коледж
Каховський державний агротехнічний коледж

Подільський державний аграрно-технічний університет

 (для Коледжу Подільського державного аграрно – технічного університету)
Подільський державний аграрно-технічний університет

(для Бучацького коледжу Подільського державного

аграрно-технічного університету)

Подільський державний аграрно-технічний університет

(для Кіцманського технікуму Подільського державного

аграрно-технічного університету)

Відокремлений структурний підрозділ Тальянківський агротехнічний коледж

Уманського національного університету садівництва

Адреса коледжу: 20434, Черкаська обл., с. Тальянки, вулиця Комсомольська, будинок 80

5.08010102  Землевпорядкування

Вінницький національний аграрний університет

для Верхівського сільськогосподарського коледжу

(адреса технікуму: 24350 Вінницька область, с. Верхівка)

Вінницький національний аграрний університет для Немирівського коледжу будівництва та архітектури

(адреса технікуму: 22800 Вінницька область, м. Немирів, вул. Луначарського, 29)

Вінницький будівельний технікум
Володимир-Волинський агротехнічний коледж

Нікопольський коледж Дніпропетровського державного аграрного університету

(адреса коледжу: 53207 Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Карла Лібкнехта, 167)

Докучаєвський гірничий технікум Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»

(адреса технікуму: 85740, Донецька область, м. Докучаєвськ, вулиця Театральна, будинок 13)

Житомирського національного агроекологічного університету

(для технікуму землевпорядкування)
Малинський лісотехнічний коледж

Закарпатський державний університет

Для природничо-гуманітарного коледжу

(адреса коледжу: 88007, м. Ужгород, вул. Українська, 19)

Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»

Адреса: 74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вулиця Горького, будинок 1

Відокремлений структурний підрозділ «Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»

Адреса: 72100 Запорізька, м. Приморськ, вулиця Морська, будинок 84
Коледж «Класичного приватного університету»

Державна організація (установа, заклад)

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

для Бурштинського енергетичного коледжу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Комунальний вищий навчальний заклад “Прикарпатський лісогосподарський коледж”

Білоцерківський національний аграрний університет

(для Бобринецького технікуму ім. В. Порика

 Білоцерківського національного аграрного університету)

Національний авіаційний університет

(для Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування

Національного авіаційного університету)

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Кримський технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства”

(адреса: 97202, Автономна Республіка Крим, смт Совєтський,

вулиця Зої Космодем’янської, будинок 1)

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Боярський коледж екології і природних ресурсів”

(адреса: 08152 Київська область, м. Боярка)

Національний транспортний університет

(для Барського автомобільно-дорожнього технікуму)

Економіко-технологічний коледж Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» товариство з обмеженою відповідальністю

(адреса коледжу: 01103 м. Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 18-А)

Житомирська філія Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» товариство з обмеженою відповідальністю

(адреса філії: 10029 м. Житомир, вул. Московська, буд. 37)

Уманська філія Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» товариство з обмеженою відповідальністю

(адреса філії: 20300 Черкаська область, м. Умань, провулок Клари Цеткін,

будинок 2)

Коломийський коледж Інституту управління природними ресурсами Вищого навчального закладу “Університет економіки та права “Крок”

(адреса комплексу: 78200 Івано-Франківська обл., м. Коломия,

вул. Тютюнника, 11А)

Відокремлений підрозділ “Слов’яносербський технікум Луганського національного аграрного університету”

(адреса технікуму: 93700 Луганська область, смт. Слов’яносербськ, вул. Гагаріна, 34)

Відокремлений підрозділ “Костянтинівський технікум Луганського національного аграрного університету”

(адреса технікуму: 85103 Донецька область, м. Костянтинівка, вулиця Учбова, будинок 1)

Львівський національний аграрний університет

(для Екологічного коледжу Львівського національного аграрного університету)

Львівський національний аграрний університет

(для Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету)

Миколаївський національний аграрний університет

(для Вознесенського коледжу Миколаївського національного аграрного університету)

Приватний вищий навчальний заклад «Миколаївський міжрегіональний коледж розвитку людини «Україна-Південь»

Петрівський державний аграрний технікум

Полтавська державна аграрна академія

(для Аграрно-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії)

Рівненський державний аграрний коледж

Сумський державний університет

для Політехнічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету

Сумський будівельний коледж

Подільський державний аграрно-технічний університет

(для Бучацького коледжу Подільського державного

аграрно-технічного університету)

Подільський державний аграрно-технічний університет

(для Кіцманського технікуму Подільського державного

аграрно-технічного університету)

Відокремлений структурний підрозділ Шевченківський коледж Уманського національного університету садівництва

Адреса коледжу: 20214, Черкаська область, с. Шевченкове, вулиця Шевченка, будинок 17

Черкаський художньо-технічний коледж

Прилуцький агротехнічний коледж

5.05070104  Монтаж і експлуатація електроустат-кування підприємств і цивільних споруд

Кримський республіканський вищий навчальний заклад “Феодосійський політехнічний технікум”

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад “Армянське вище професійне училище хімічної промисловості”

Державний вищий навчальний заклад “Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж”

Державний вищий навчальний заклад “Нововолинський електромеханічний коледж”

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Луцьке вище професійне училище»

Дніпродзержинський технологічний коледж Дніпродзержинського державного технічного університету

(Адреса коледжу: 51909 Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ,

проспект Конституції, будинок 2А)

Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

(адреса коледжу: 49089 м. Дніпропетровськ, вулиця Макарова, будинок 27)

Жовтоводський промисловий коледжДніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

(адреса коледжу: 52204 Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вулиця Петровського, будинок 35)

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» (для Індустріального технікуму Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»)

Державний вищий навчальний заклад

 «Криворізький національний університет»

(для Гірничо-електромеханічного технікуму Державного вищого навчального закладу “Криворізький національний університет”)

Державний вищий навчальний заклад

 “Український державний хіміко-технологічний університет”

(для Дніпродзержинського індустріального коледжу Державного вищого навчального закладу “Український державний хіміко-технологічний університет”)

Національна металургійна академія України

Криворізький технікум Національної металургійної академії

(адреса технікуму: 50051 Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,

вул. Семашка, 4)

Вільногірський технікум Національної металургійної академії

(адреса технікуму: 51700 Дніпропетровська область, м. Вільногірськ,

вул. Леніна, 33)

Дніпродзержинський металургійний коледж

Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський індустріальний коледж»

Український політехнічний технікум

Вище професійне училище № 17

Харцизький металургійний технікум Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”

(адреса технікуму: 86700 Донецька обл., м. Харцизьк, вулиця Нахімова, 32А)

Артемівський індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”

(адреса технікуму: 84509 Донецька обл., м. Артемівськ, вулиця Чайковського, 63)

Костянтинівський індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”

(адреса технікуму: 85401 Донецька обл., м. Костянтинівка, проспект Ломоносова, будинок 168)

Горлівський технікум

Донецького національного університету

(адреса технікуму: 84617 Донецька область, м. Горлівка, вул. Гагаріна, 40)

Державний вищий навчальний заклад “Приазовський державний технічний університет”  (для Маріупольського коледжу)

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Туган-Барановського (для Донецького коледжу технологій та дизайну Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Туган-Барановського)

Машинобудівний коледж Донбаської державної машинобудівної академії

(адреса коледжу: 84303 Донецька область, м. Краматорськ, вул. Велика Садова, 99)

Донецький політехнічний технікум

Єнакієвський металургійний технікум

Макіївський металургійний технікум

Слов’янський енергобудівний технікум

Державний навчальний заклад «Краматорське вище професійне металургійне училище»

Житомирський технологічний коледж

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум

Запорізький електротехнічний коледж

Запорізького національного технічного університету

Адреса коледжу: 69035, м. Запоріжжя, просп. Леніна, 194

Запорізький металургійний коледж Запорізької державної інженерної академії

(адреса коледжу: 69091 м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, буд.71)

Державний вищий навчальний заклад «Мелітопольський промислово-економічний коледж»

Державний навчальний заклад «Запорізьке вище індустріально-політехнічне училище»

Державний вищий навчальний заклад “Калуський політехнічний коледж”

Державний вищий навчальний заклад “Білоцерківський механіко-енергетичний технікум”

Вінницький коледж Національного університету харчових технологій

(адреса коледжу: 21100, м. Вінниця, вулиця Привокзальна, будинок 44)

Свалявський технічний коледж Національного університету харчових технологій

(адреса технікуму: 89300, Закарпатська обл. м. Свалява, вулиця Духновича, будинок 6)

Керченський політехнічний коледж Національного університету харчових технологій

(адреса коледжу: 98306, Автономна республіка Крим, м. Керч, вулиця Войкова, будинок 1)

Чернігівський промислово-економічний коледж

Київського національного університету технологій та дизайну

(адреса коледжу: 14014 м. Чернігів, вул. Щорса, б. 64)

Відокремлений підрозділ «Рубіжанський політехнічний коледж ім. О.Є. Порай-Кошиці

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

 (адреса центру: 93003 Луганська область, м. Рубіжне, пров. Клубний, 12)

Сєвєродонецький  хіміко-механічний технікум Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

(адреса технікуму: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, Радянський проспект, 72)

Коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

(адреса коледжу: 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 112)

Донбаський державний технічний університет

(для Індустріального технікуму Донбаського державного технічного університету )

Стахановський промислово-економічний технікум

Вище професійне училище №94

Державний вищий навчальний заклад “Новороздільський політехнічний коледж”

Державний вищий навчальний заклад “Миколаївський політехнічний коледж”

Новокаховський політехнічний коледж

Одеського національного політехнічного університету

(Адреса коледжу: 74900 Херсонська область, м. Нова Каховка, вулиця Першотравнева, будинок 30)

Херсонський політехнічний коледж

Одеського національного політехнічного університету

(адреса коледжу: 73000 м. Херсон вул. 40 років Жовтня, 23)

Відокремлений підрозділ

«Технікум газової і нафтової промисловості

Одеської національної академії харчових технологій»

(адреса: 65088 м. Одеса, вул. Левітана, б. 46А)

Механіко-технологічний технікум

Одеської національної академії харчових технологій

(адреса: 65000 м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, б. 12)

Сумський державний університет

(для Хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба

Шосткинського інституту Сумського державного університету)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Конотопське вище професійне училище»

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

(для Полтавського політехнічного коледжу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”)

Електромеханічний технікум Харківської національної академії міського господарства

(адреса технікуму: 61038 м. Харків, вул. Крупської, 36)

Харківський машинобудівний коледж

Харківський ордена “Знак Пошани” електромеханічний технікум транспортного будівництва

Державний вищий навчальний заклад “Кам’янець-Подільський індустріальний коледж”

Черкаський політехнічний технікум

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний коледж»

5.05010101 Обслуговування програмних систем і комплексів

Луцький національний технічний університет

(для Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького національного технічного університету)

для Машинобудівного коледжу

Донбаської державної машинобудівної академії

(адреса коледжу: 84303 Донецька область, м. Краматорськ, вул. Велика Садова, 99)

Донецький електрометалургійний технікум

Донецький політехнічний технікум

Державний вищий навчальний заклад “Донецький технікум промислової автоматики”

Житомирський агротехнічний коледж

Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка

для Бердянського економіко-правового коледжу

Товариства з обмеженою відповідальністю “Бердянський університет менеджменту і бізнесу”

Надвірнянський коледж Національного транспортного університету

Вище професійне училище № 21 м. Івано-Франківська

Приватний вищий навчальний заклад Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

Приватний вищий навчальний заклад “Коломийський коледж комп’ютерних наук”

Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Боярський коледж екології і природних ресурсів”

(адреса: 08152 Київська область, м. Боярка)

Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості

Національного університету харчових технологій

(адреса коледжу: 32300, Хмельницька обл., м Кам’янець-Подільський,

вулиця Суворова, будинок 2)

Смілянський технікум харчових технологій

Національного університету харчових технологій

(адреса технікуму: 20700, Черкаська обл, м. Сміла, вулиця Артема, будинок 123)

Бізнес- коледж Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет”

Житомирська філія  Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет”

 (адреса: 10007, м. Житомир, пр-т Миру, б. 59)

Криворізька філія  Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет”

 (адреса: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Леніна, б. 55)

Коледж економіки, права та інформаційних технологій Вищого навчального закладу “Університет економіки та права “Крок”

Приватний вищий навчальний заклад “Економіко-правовий технікум при Міжрегіональній академії управління персоналом”

Львівський національний університет імені Івана Франка Для Природничого коледжу

(адреса коледжу: 79017 м. Львів, вул. Тарнавського, б. 107)

Львівський національний аграрний університет

(для Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету)

Національний університет «Львівська політехніка»

для Відокремленого структурного підрозділу

Золочівський коледж

Відокремлений структурний підрозділ “Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету

 «Львівська політехніка»”

Адреса інституту: 79044 м. Львів, вулиця Горбачевського, будинок 18

Державний професійно-технічний навчальний заклад “Львівське вище професійне училище комп’ютерних технологій та будівництва”

Вище професійне училище №63 м. Львова

Вище професійне училище №19 м. Дрогобича

Відокремлений підрозділ

«Технікум промислової автоматики

Одеської національної академії харчових технологій»

(адреса: 65026 м. Одеса, вул. Гоголя, б. 16)

Приватний вищий навчальний заклад “Одеський коледж комп’ютерних технологій “Сервер”

Сумський державний університет

(для Машинобудівного коледжу Сумського державного університету)

Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” (для Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”)

Відокремлений структурний підрозділ Агротехнічний коледж

Уманського національного університету садівництва

Адреса коледжу: 20300 Черкаська область ,м. Умань, вулиця Жовтневої революції, будинок 21

Черкаський художньо-технічний коледж

Вищий навчальний заклад “Східноєвропейський університет економіки і менеджменту” (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) для Канівської філії

(адреса філії: 19000 Черкаська область, м. Канів, вул. Київська, 34)

Коледж Приватного вищого навчального закладу ” Буковинський університет”

(адреса коледжу: 58000 м. Чернівці, вулиця Симовича, будинок 21)

Чернігівський радіомеханічний технікум

5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів i двигунів

Сімферопольський автотранспортний технікум

Державний вищий навчальний заклад “Севастопольський індустріально-педагогічний коледж”

Державний професійно-технічний навчальний заклад “Севастопольський центр професійно-технічної освіти ім. Маршала інженерних військ А.В.Геловані”

Луцький національний технічний університет

(для Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету)

Луцький національний технічний університет

(для Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького національного технічного університету)

Луцький національний технічний університет

(для Технічного коледжу Луцького національного технічного університету)

Володимир-Волинський агротехнічний коледж

Дніпродзержинський технологічний коледж Дніпродзержинського державного технічного університету

(Адреса коледжу: 51909 Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ,

проспект Конституції, будинок 2А)

Автотранспортний технікум Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»

(адреса технікуму: 50063 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Тухачевського, б. 26)

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» (для Індустріального технікуму Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»)

Марганецький коледж Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»

(адреса коледжу: 53408 Дніпропетровська область, м. Марганець, вулиця Лермонтова, будинок 8)

Автотранспортний технікум Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»

(адреса технікуму: 49027 м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, будинок 111)

Державний вищий навчальний заклад

 “Український державний хіміко-технологічний університет”

(для Дніпродзержинського індустріального коледжу Державного вищого навчального закладу “Український державний хіміко-технологічний університет”)

Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський транспортно-економічний коледж»

Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області

Горлівський автотранспортний технікум Державного вищого навчального закладу “Донецький національний технічний університет”

(адреса технікуму: 84601 Донецька обл., місто Горлівка, проспект Леніна, будинок 5)

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Туган-Барановського (для Донецького коледжу технологій та дизайну Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Туган-Барановського)

Державний вищий навчальний заклад “Маріупольський будівельний коледж”

Державний вищий навчальний заклад “Макіївський політехнічний коледж”

Державний навчальний заклад

«Горлівське вище професійне училище транспорту»

Торезький гірничий технікум ім. О.Ф.Засядька

Донецький індустріальний технікум

Донецький політехнічний технікум

Дзержинський гірничий технікум

Селидівський гірничий технікум

Краматорське вище професійне училище

Коледж Приватного вищого навчального закладу “Донецька академія автомобільного транспорту”

(адреса коледжу:83086 м. Донецьк, проспект Дзержинського, будинок 7)

Житомирський автомобільно-дорожній коледж

Приватний вищий навчальний заклад Товариства сприяння обороні України “Коростенський технічний коледж”

Хустський технічний коледж Товариства сприяння обороні України

Бердянський машинобудівний коледж

Запорізького національного технічного університету

Адреса коледжу: 71118, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ля-Сейнська, 59

Державний вищий навчальний заклад «Запорізький будівельний коледж»

Державний вищий навчальний заклад «Мелітопольський промислово-економічний коледж»

Надвірнянський коледж Національного транспортного університету

Вище професійне училище №13 м. Івано-Франківська

Білоцерківський національний аграрний університет

(для Маслівського аграрного технікуму ім. П.Х. Гаркавого

Білоцерківського національного аграрного університету )

Приватний вищий навчальний заклад Товариства сприяння обороні України «Фастівський автомобільно-дорожній технікум»

Національний авіаційний університет

(для Відокремленого структурного підрозділу Національного авіаційного університету Слов’янський коледж Національного авіаційного університету)

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”

(адреса: 47501 Тернопільська область, м. Бережани, вулиця Академічна, будинок 20)

Вінницький коледж Національного університету харчових технологій

(адреса коледжу: 21100, м. Вінниця, вулиця Привокзальна, будинок 44)

Національний транспортний університет

(для Барського автомобільно-дорожнього технікуму)

Севастопольський морський коледж Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

(адреса коледжу: 99045 м. Севастополь, вул. Рєпіна, 3)

Державний вищий навчальний заклад “Київський транспортно-економічний коледж”

Київський геологорозвідувальний технікум

Державний навчальний заклад “Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації”

Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

Коледж «Освіта» Вищого навчального закладу

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

(адреса коледжу: 04071, м. Київ, вул. Хорива, б. 1-Г)

Кіровоградський машинобудівний коледж Кіровоградського національного технічного університету

(адреса: 25002 м. Кіровоград, вулиця Фрунзе, будинок 6)

Гайворонський машинобудівний технікум

Державний вищий навчальний заклад “Олександрійський політехнічний коледж”

Відокремлений підрозділ

«Рубіжанський політехнічний коледж ім. О.Є. Порай-Кошиці

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

 (адреса центру: 93003 Луганська область, м. Рубіжне, пров. Клубний, 12)

Відокремлений підрозділ «Коледж технологій та дизайну

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

(адреса коледж: 91057, м. Луганськ, вулиця 30-річчя Перемоги, будинок, 41 )

Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

(адреса технікуму: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, Радянський проспект, 72)

Коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

(адреса коледжу: 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 112)

Державний вищий навчальний заклад “Краснолуцький гірничо-промисловий коледж”

Кіровський транспортний технікум

Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий технікум

Стахановський промислово-економічний технікум

Луганське вище професійне училище автосервісу

Львівський національний аграрний університет

(для Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету)

Відокремлений структурний підрозділ Львівський автомобільно-дорожній коледж Національного університету «Львівська політехніка»

Адреса коледжу: 79008 м. Львів, вулиця Личаківська, будинок 2

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Для військового коледжу підготовки сержантського складу

Державний вищий навчальний заклад “Новороздільський політехнічний коледж”

Вище професійне училище №29 м. Львова

Державний професійно-технічний навчальний заклад “Львівське вище професійне училище комп’ютерних технологій та будівництва”

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва»

Вище професійне училище № 20 м. Львова

Первомайський політехнічний коледж Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

(адреса коледжу: 55202 Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Одеська, 107)

Миколаївський технікум залізничного транспорту імені академіка В.М. Образцова

Вищий навчальний заклад Миколаївський політехнічний інститут

Херсонський політехнічний коледж

Одеського національного політехнічного університету

(адреса коледжу: 73000 м. Херсон вул. 40 років Жовтня, 23)

Одеський автомобільно-дорожній коледж Одеського національного політехнічного університету

(Адреса коледжу: 65045, м. Одеса, вулиця Тираспільська, будинок 6)

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  Кременчуцький коледж

(адреса: 39621 Полтавська область, м. Кременчук, вул. Сербіченка, 7)

Комсомольський політехнічний технікум

Міжрегіональний Центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол Полтавської області

Автотранспортний технікум Національного університету водного господарства та природокористування

(адреса: 33018 м. Рівне, вул. Відінська, 35)

Вище професійне училище №22 м. Сарни

Сумський державний університет

(для Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

(для Технічного коледжу)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

(для Зборівського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

(для Гусятинського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя)

Державний вищий навчальний заклад «Куп’янський автотранспортний коледж»

Харківський автомобільно-дорожній технікум

Харківський автотранспортний технікум ім. С.Орджонікідзе

Харківський механічний технікум ім. О.О.Морозова

Приватний вищий навчальний заклад “Харківський інститут кадрів управління”

Вище професійне училище № 17 м. Генічеськ Херсонської області

Хмельницький політехнічний коледж

Черкаський політехнічний технікум

Черкаський художньо-технічний коледж

Вищий навчальний заклад “Східноєвропейський університет економіки і менеджменту” (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

Вищий навчальний заклад “Східноєвропейський університет економіки і менеджменту” (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

для Коледжу економіки і управління

(адреса коледжу: 18005 м. Черкаси, вул. Ільїна, 421)

Вищий навчальний заклад “Східноєвропейський університет економіки і менеджменту” (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

для Канівської філії

(адреса філії: 19000 Черкаська область, м. Канів, вул. Київська, 34)

Державний вищий навчальний заклад “Чернівецький транспортний коледж”

Приватний вищий навчальний заклад Товариства сприяння обороні України “Сокирянський політехнічний технікум”

Приватний вищий навчальний заклад Товариства сприяння обороні України “Берегометський політехнічний технікум”

Приватний вищий навчальний заклад товариства сприяння обороні України “Чернівецький автомобільно-дорожний технікум”

Чернігівський радіомеханічний технікум

5.09010102 Організація і технологія ведення фермерського господарства

Ерастівський коледж ім. Е.К.Бродського Дніпропетровського державного аграрного університету

(Адреса коледжу: 52150 Дніпропетровська область, смт. Вишневе, вулиця Мічуріна, будинок 6)

Житомирський агротехнічний коледж

Відокремлений структурний підрозділ «Василівський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»

Адреса: 71600 Запорізька, м. Василівка, вулиця 40 років Перемоги,

 будинок 10

Відокремлений структурний підрозділ «Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»

Адреса: 72100 Запорізька, м. Приморськ, вулиця Морська, будинок 84

Білоцерківський національний аграрний університет

(для Маслівського аграрного технікуму ім. П.Х. Гаркавого

Білоцерківського національного аграрного університету )

Білоцерківський національний аграрний університет

(для Олександрійського технікуму

 Білоцерківського національного аграрного університету)

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Кримський агропромисловий коледж”

(адреса: 97517 Автономна Республіка Крим, с. Маленьке)

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Заліщицький аграрний коледж

ім. Є.Храпливого”

(адреса: 48600 Тернопільська область, м. Заліщики, вулиця Крушельницької, будинок 52)

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Мукачівський аграрний коледж”

(адреса: 89600 Закарпатська область, м. Мукачеве, вулиця Матросова, будинок 32)

Львівський національний аграрний університет

(для Горохівського коледжу)

Львівський національний аграрний університет

(для Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету)

Львівський національний аграрний університет

(для Золочівського коледжу

Львівського національного аграрного університету)

Львівський національний аграрний університет

( для Івано-Франківського коледжу)

Миколаївський національний аграрний університет

(для Новобузького коледжу

Миколаївського національного аграрного університету)

Ізмаїльський технікум механізації і електрифікації сільського господарства

Полтавська державна аграрна академія

(для Аграрного коледжу управління і права Полтавської державної аграрної академії)

Полтавська державна аграрна академія

(для Хорольського агропромислового коледжу Полтавської державної аграрної академії)

Мирогощанський аграрний коледж

Скадовський технікум Державного вищого навчального закладу “Херсонський державний аграрний університет”

(адреса технікуму: 75705 Херсонська область, с-ще Антонівка, вулиця Студентська, будинок 1)

Каховський державний агротехнічний коледж

Подільський державний аграрно-технічний університет

(для Кіцманського технікуму Подільського державного

аграрно-технічного університету)

Подільський державний аграрно-технічний університет

(для Снятинського технікуму)

Борзнянський державний сільськогосподарський технікум

5.09020101 Рибництво та аквакультура

Державний вищий навчальний заклад “Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум Керченського державного морського технологічного університету”

(Адреса технікуму: 67700 Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вулиця Калініна, будинок 12)

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України “Немішаївський агротехнічний коледж”

(адреса: 07854 Київська область, смт. Немішаєве, вулиця Технікумівська, будинок 1)

Млинівський державний технолого-економічний коледж

5.05010301 Розробка програмного забезпечення

Кримський республіканський вищий навчальний заклад “Феодосійський політехнічний технікум”

Дніпродзержинський технологічний коледж Дніпродзержинського державного технічного університету

(Адреса коледжу: 51909 Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ,

проспект Конституції, будинок 2А)

Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

(адреса коледжу: 49089 м. Дніпропетровськ, вулиця Макарова, будинок 27)

Державний вищий навчальний заклад

 «Криворізький національний університет»

(для Гірничо-електромеханічного технікуму Державного вищого навчального закладу “Криворізький національний університет”)

Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський технолого-економічний коледж»

Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки імені Є.О.Патона

Державний вищий навчальний заклад “Приазовський державний технічний університет” (для Маріупольського механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу “Приазовський державний технічний університет”)

Державний вищий навчальний заклад

«Приазовський державний технічний університет»

(для Маріупольського машинобудівного коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»)

Машинобудівний коледж Донбаської державної машинобудівної академії

(адреса коледжу: 84303 Донецька область, м. Краматорськ, вул. Велика Садова, 99)

Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії

(адреса технікуму: 84200 Донецька область, м. Дружківка, вул. Леніна, 32)

Державний вищий навчальний заклад «Донецький промислово-економічний коледж»

Державний вищий навчальний заклад “Макіївський політехнічний коледж”

Донецький політехнічний технікум

Державний вищий навчальний заклад “Донецький технікум промислової автоматики”

Єнакієвський металургійний технікум

Єнакієвський політехнічний технікум

Донецький економіко-правовий кооперативний технікум імені М.П.Балліна

Державний вищий навчальний заклад «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права»

Житомирський технологічний коледж

Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права

Закарпатський державний університет Для природничо-гуманітарного коледжу

(адреса коледжу: 88007, м. Ужгород, вул. Українська, 19)

Закарпатський машинобудівний технікум

Приватний вищий навчальний заклад “Карпатський університет імені Августина Волошина”

Економіко-правничий коледж Державного вищого навчального закладу

“Запорізький національний університет” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

(Адреса коледжу: 69063, м. Запоріжжя, вул.. Жуковського, буд. 66)

Запорізький електротехнічний коледж

Запорізького національного технічного університету

Адреса коледжу: 69035, м. Запоріжжя, просп. Леніна, 194

Бердянський економіко-правовий коледж

Товариства з обмеженою відповідальністю “Бердянський університет менеджменту і бізнесу”

«Класичний приватний університет» Для Коледжу «Класичного приватного університету»

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

(для Коледжу електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу)

Коледж бізнесу та інформатики Приватного вищого навчального закладу «Галицька академія»

(Адреса коледжу:76018 м.Івано-Франківськ, вулиця Вовчинецька, будинок 227)

Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний коледж імені С.Граната

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум

Київський національний університет будівництва і архітектури

Для Миколаївського будівельного коледжу

Адреса:54001, м. Миколаїв, вулиця 1-А Слободська, будинок 2

Національний авіаційний університет

(для Київського радіомеханічного коледжу

Національного авіаційного університету)

Національний авіаційний університет

(для Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування

Національного авіаційного університету)

Національний авіаційний університет

(для Васильківського коледжу)

Національний авіаційний університет

(для Криворізького коледжу Національного авіаційного університету)

Національний авіаційний університет

(для Промислово- економічного коледжу

Національного авіаційного університету)

Національний авіаційний університет

(для Відокремленого структурного підрозділу Національного авіаційного університету Слов’янський коледж Національного авіаційного університету)

Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

 (для Коледжу інформаційних систем і технологій)

Волинський технікум

Національного університету харчових технологій

(адреса технікуму: 26016, м. Луцьк, вулиця Кафедральна, будинок 6)

Смілянський технікум харчових технологій

Національного університету харчових технологій

(адреса технікуму: 20700, Черкаська обл, м. Сміла, вулиця Артема, будинок 123)

Коледж морського і річкового флоту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

(адреса коледжу: 04211 м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 2)

Севастопольський морський коледж Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

(адреса коледжу: 99045 м. Севастополь, вул. Рєпіна, 3)

Державний заклад «Київський коледж зв’язку»

Київський оптико-механічний технікум

Київський технікум електронних приладів

Київський технікум готельного господарства

Коледж «Освіта» Вищого навчального закладу

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

(адреса коледжу: 04071, м. Київ, вул. Хорива, б. 1-Г)

Приватний вищий навчальний заклад “Європейський університет” (для Бізнес- коледжу)

Миколаївська філія

Приватного вищого навчального закладу “Європейський університет”

(адреса: 54010, м. Миколаїв, вул. Будника, б. 5/1)

Коледж економіки, права та інформаційних технологій Вищого навчального закладу “Університет економіки та права “Крок”

Приватний вищий навчальний заклад “Економіко-правовий технікум при Міжрегіональній академії управління персоналом”

Світловодський політехнічний коледж Кіровоградського національного технічного університету

(адреса: 27501 Кіровоградська область, місто Світловодськ, вулиця Єгорова, будинок 15)

Кіровоградський кібернетико-технічний коледж

Державний вищий навчальний заклад “Олександрійський політехнічний коледж”

Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права ім. М.П.Сая Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств (облспоживспілки), яка є членом Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки)

Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

(адреса технікуму: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, Радянський проспект, 72)

Коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

(адреса коледжу: 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 112)

Донбаський державний технічний університет

(для Індустріального технікуму Донбаського державного технічного університету )

Державний вищий навчальний заклад “Антрацитівський коледж інформаційних технологій та економіки”

Стахановський машинобудівний технікум

Луганський кооперативний технікум Луганської облспоживспілки

Відокремлений структурний підрозділ – Коломийський політехнічний коледж Національного університету “Львівська політехніка”

Адреса коледжу: 78200 Івано-Франківська область, м. Коломия,

вулиця А. Чехова, будинок 20

Відокремлений структурний підрозділ Золочівський коледж

Національного університету “Львівська політехніка”

Адреса коледжу: 80700 Львівська область, м. Золочів, вулиця І. Труша,

будинок 4

Відокремлений структурний підрозділ -Технічний коледж Національного університету “Львівська політехніка “

 (адреса коледжу: 79035 м. Львів, вулиця Пимоненка, будинок 1)

Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький механіко-технологічний коледж»

Самбірський технікум економіки та інформатики

Державний вищий навчальний заклад «Червоноградський гірничо-економічний коледж»

Вищий навчальний заклад “Львівський кооперативний коледж економіки і права”

Державний вищий навчальний заклад “Миколаївський політехнічний коледж”

Новокаховський політехнічний коледж

Одеського національного політехнічного університету

(Адреса коледжу: 74900 Херсонська область, м. Нова Каховка, вулиця Першотравнева, будинок 30)

Херсонський політехнічний коледж

Одеського національного політехнічного університету

(адреса коледжу: 73000 м. Херсон вул. 40 років Жовтня, 23)

Відокремлений підрозділ

«Технікум промислової автоматики

Одеської національної академії харчових технологій»

(адреса: 65026 м. Одеса, вул. Гоголя, б. 16)

Одеський державний екологічний університет

(для Відокремленого структурного підрозділу Одеський коледж комп’ютерних технологій)

Ізмаїльський технікум економіки і права

Приватний вищий навчальний заклад “Одеський коледж комп’ютерних технологій “Сервер”

Рівненський державний аграрний коледж

Приватний вищий навчальний заклад “Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж” (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

Сумський державний університет

(для Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного університету)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

(для Зборівського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

(для Гусятинського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя)

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

(для Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”)

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

(для Полтавського політехнічного коледжу Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”)

Харківський патентно-комп’ютерний коледж

Харківський радіотехнічний технікум

Херсонський національний технічний університет

(для Економіко-технологічного технікуму Херсонського національного технічного університету)

Новокаховський приладобудівний технікум

Хмельницький політехнічний коледж

Державний вищий навчальний заклад “Кам’янець-Подільський індустріальний коледж”

Економічний коледж Приватного вищого навчального закладу “Університет економіки і підприємництва”

Адреса коледжу: 29016 м. Хмельницький, шосе Львівське, 51/2

Смілянський промислово-економічний коледж

Черкаського державного технологічного університету

(адреса технікуму: 20700 Черкаська область, м. Сміла, вул. Мазура, 24)

Відокремлений структурний підрозділ Агротехнічний коледж

Уманського національного університету садівництва

Адреса коледжу: 20300 Черкаська область ,м. Умань, вулиця Жовтневої революції, будинок 21

Відокремлений структурний підрозділ Тальнівський будівельно-економічний коледж Уманського національного університету садівництва

Адреса коледжу: 20400, Черкаська обл., м. Тальне, вулиця Радянська, 93

Черкаський державний бізнес-коледж

Черкаський політехнічний технікум

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький індустріальний коледж»

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький політехнічний коледж»

6123 Бджоляр

Вінницький національний аграрний університет

(21100, м. Вінниця, Ленінський район, вулиця Сонячна, будинок 3)

Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів

(юр. адреса: 03039, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Байкова, 7;

факт. адреса: 07395, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Лютіж)

Гадяцька однорічна сільськогосподарська школа

(37300, Полтавська область, м. Гадяч, вул. Замкова, 1)

Грицівське вище професійне училище №38

(30455, Хмельницька область, Шепетівський район, смт. Гриців, вул. Ломоносова, 10)

Державне підприємство «Чорноліське навчально-виробниче лісове господарство»

(27431, Кіровоградська область, Знам’янський район, с. Богданівка, вул. Київське шосе, 1)

Державний навчальний заклад «Фрунзівський професійний ліцей»

(66700, Одеська область, смт.Фрунзівка, вул. Шкільна, 24)

для Краснокнянського відділення

(67900, Одеська область, смт. Красні Окни, вул. Комарова, 4)

Державний професійно-технічний навчальний заклад

«Щастинський професійний ліцей»

(91480, Луганська область, м. Луганськ, м. Щастя, квартал Енергетиків, будинок 2 Б)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Ржищівський професійний ліцей»

(09230, Київська область, м. Ржищів, вул. Леніна, 110)

Ввідокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»

(48800, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, м. Заліщики, вул. Крушельницької, 52)

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агропромисловий коледж»

(97517, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський р-н,

с. Маленьке)

Кримський державний аграрний навчально-консультаційний центр

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Шалфейна, 1)

Сімферопольська навчальна філія

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Шалфейна, 1)

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад “Прудівский професійний аграрний ліцей”

(97240, Автономна Республіка Крим, Совєтський р-н, с. Пруди)

Львівський національний аграрний університет

(80381, Львівська область, Жовківський район, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1)

(45700, Волинська область, м. Горохів, вул. Студентська, 8)

Львівський національний аграрний університет

(80381, Львівська обл., м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1)

для Горохівського коледжу Львівського національного аграрного університету

(45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Студентська, 8)

Національний аграрний університет

(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, корп. 3)

для відокремленого структурного підрозділу Національного аграрного університету “Кримський агропромисловий коледж”

(97517, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район, смт. Маленьке)

Національний університет біоресурсів і природокористування України

(для відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України “Боярський коледж екології і природних ресурсів”)

(юр. адреса: 03041, м.Київ, Голосіївський р-н, вул.Героїв оборони,15, корпус,3;

факт. адреса: 08152, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Боярка)

Національний університет біоресурсів і природокористування України

(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15)

Полтавська державна аграрна академія

(36003, м. Полтава, вул. Г. Сковороди, 1/3)

для Березоворудського технікуму

(37040, Полтавська область, Пирятинський район, с. Березова Рудка, вул. Паркова, 1)

Полтавська державна аграрна академія

(36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3)

(для Аграрно-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії)

(36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 18)

Професійно-технічне училище №54 смт. Котельва

(38600, Полтавська область, смт. Котельва, вул. Островського, 9)

Сокиринський професійний аграрний ліцей Чернігівської області

(17312, Чернігівська область, Срібнянський район, с. Сокиринці, вул. Садова, 16)

Сумський національний аграрний університет

(40021, м. Суми, Зарічний район, вул. Кірова, 160)

Для Путивльського коледжу

(41500, Сумська область, м. Путивль, вул. Луначарського, 80)

Уманський професійний аграрний ліцей

(20300, Черкаська область, м.Умань, вул. Залізняка, 4)

8333.2 Водій навантажувача

«Філія «Кримський навчальний центр розвитку персоналу» Інституту підготовки кадрів промисловості Міністерства промислової політики України»

(95023, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Беспалова, 152-а)

Відкрите акціонерне товариство “Одеський припортовий завод”

(65481, Одеська область, м. Южне, вул.Заводська, 3)

 для навчально-курсового комбінату

Відкрите акціонерне товариство «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського»

(51925, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18Б)

Відкрите акціонерне товариство «Дніпроенерго»

(69006, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20)

Відкрите акціонерне товариство «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»

(49081, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21)

Відкрите акціонерне товариство «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»

(50026, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Інгулецький район)

Відкрите акціонерне товариство «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»

(39800, Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Будівельників, 16)

Вінницький обласний навчально-курсовий комбінат аграрної освіти (22300, смт Літин, вулиця Радянська, будинок 97)

Головний навчально-методичний центр приватного підприємства «Інженерний центр «Енергоексперт»

(39603, Полтавська область, м. Кременчук,

вул. Недогарська, 39)

Державне комунальне підприємство “Навчально-курсовий комбінат”

(99003, м. Севастополь, вул. Гідрографічна, 1)

Державне підприємство “Ізмаїльський морський торговельний порт”

(68600, Одеська область, м.Ізмаїл, вул. Портова, 7)

(для Навчально-курсового комбінату)

Державне підприємство “Керченський морський торговельний порт”

(98312, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Кирова, 28)

Державне підприємство “Севастопольський морський рибний порт”

(99014, м.Севастополь, вул. Рибаков,5)

Державне підприємство «Запорізький експертно-технічний центр Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці»

(69032, м. Запоріжжя, Північне шосе, 25)

Державне підприємство «Іллічівський морський торговельний порт»

(68001, Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Праці, 6)

Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний»

(65481, Одеська область, м. Южне)

Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт»

(65026, м. Одеса, Митна площа, 1)

Державне підприємство «Херсонський морський торговельний порт»

(73000, м.Херсон, проспект Ушакова, будинок 4)

Державне підприємство Севастопольський морський рибний порт,

(99014, м. Севастополь, вул. Рибаків, 5)

Державне підприємство учбово-курсовий комбінат «Харківжитлобуд»

(61166, м. Харків, вул. Бакуліна, буд. 11)

Державний заклад «Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти»

(49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, пр-т Карла Маркса, 71)

Державний навчальний заклад

„Канівське вище професійне училище”

(19000, Черкаська область, м. Канів, вул. Леніна, 187)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Одеський державний центр професійного навчання працівників переробної промисловості»

(65069, м. Одеса, вул. Кримська, 61)

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики України

(19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 48б

Навчальний центр м. (Золотоноша, вул. Обухова, 48б)

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики та продовольства України

(19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 48 б)

Навчальний пункт м. Канів, вул. Леніна, 121а

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики України (19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Обухова, 48-Б)

Дочірне підприємство «Учбово-курсовий комбінат» ВАТ «Будівельна фірма «Миколаївбуд»

(54015, м. Миколаїв, вул. Робоча, 2-а)

Дочірнє підприємство “Навчально-курсовий комбінат “Кривбасбуд” Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»

(50051, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,

вул. Вітчизни, 9)

Дочірнє підприємство “Навчально-курсовий комбінат акціонерного товариства відкритого типу «Трест «Південатоменергобуд»

(07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Набережна, 7)

Дочірнє підприємство “Фіолентмехпласт” ВАТ “Завод “Фіолент”

(95022, Автономна Республіка Крим,

м. Сімферополь, вул. Глінки, 67)

для навчально-курсового комбінату

(95022, Автономна Республіка Крим,

м. Сімферополь, вул. Глінки, 67)

Дочірнє підприємство «Горлівський учбовий пункт» Комунального підприємства «Донецький центр підготовки персоналу»

(84627, Донецька область, м. Горлівка, Центрально-міський район, вул. Кірова, 12а)

Дочірнє підприємство «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»

(49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Кіровський район, вул. Ю.Савченка, 97)

Дочірнє підприємство «Запорізький навчально-курсовий комбінат» Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»

(69035, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 9)

Дочірнє підприємство «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд» Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»

 

(50051, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Дзержинський район, вул. Вітчизни, 9)

Дочірнє підприємство «Навчально-курсовий комбінат «Одесбуд» державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»

(65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 2)

Дочірнє підприємство «Сумський навчальний центр» Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»

(40031, м. Суми, вул. Курська, 143)

Дочірнє підприємство «Учбово-курсовий комбінат» публічного акціонерного товариства «Будівельна фірма «Миколаївбуд» (54015, м. Миколаїв, вул. Робоча, 2-А)

Дочірнє підприємство Навчально-курсовий комбінат акціонерного товариства відкритого типу «Трест «Південатоменергобуд»»

(07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Набережна, 7)

Дочірнє підприємство товариства з обмеженою відповідальністю «Синтез-Союз»-«Учбово-курсовий комбінат»

(21001, м. Вінниця, Староміський район, вулиця Привокзальна, будинок 40)

Закрите акціонерне товариство «Лисичанський склозавод «Пролетарій»

(93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, 1)

ЗАТ “Учбово-курсовий комбінат”

(61033, м. Харків, вул. Шевченка, 233-б)

Івано-Франківський обласний навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства

(76014, м. Івано-Франківськ, вул. С. Бандери, 77)

Інститут підготовки кадрів промисловості Міністерства промислової політики України (ІПК Промисловості)

(04071, м.Київ, Шевченківський район, вул. Лук’янівська, 65/67)

для «Філії «Харківський навчально-курсовий комбінат»

(61003, м. Харків, Дзержинський район, провулок Класичний, будинок 4)

Інститут підготовки кадрів промисловості Міністерства промислової політики України (ІПК промисловості)

(04071,м. Київ, вул. Лук’янівська, 65/67)

Казенне підприємство Шосткинський казенний завод “Зірка”

(41100, Сумська область, м.Шостка, вул. Леніна, 36)

Київська морська школа Товариства сприяння обороні України

(02090, м. Київ, вул. В.Сосюри, 5)

Колективне підприємство «Центр неперервної освіти кадрів «Темп»

(69037, м. Запоріжжя, вул. Миру, 5, кв. 2)

Колективне підприємство Навчально-курсовий комбінат «Машиніст»

(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 207)

Комунальне підприємство “Кременчуцький міжрайонний

навчально-курсовий комбінат”

(39600, м. Кременчук, вул. Леніна 38)

Комунальне підприємство «Донецький центр підготовки персоналу»

(83023, Донецька обл., м. Донецьк, Калінінський район, вул. Ходаковського, буд. 5)

Комунальне підприємство «Запорізький обласний центр охорони праці» Запорізької обласної ради

(69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50)

Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація»

(01034, м. Київ, вул. Володимирська, 51А),

для Учбово-курсового комбінату Комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація»

(03190, м. Київ, вул. Баумана, 32)

Комунальне підприємство «Кременчуцький міжрайонний навчально-курсовий комбінат»

(39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Леніна, 38)

Комунальне підприємство «Навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства» Запорізької обласної ради

(69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50)

Комунальне підприємство «Навчально-курсовий комбінат» Севастопольської міської Ради

(99011, м.Севастополь, вул.Вороніна, 10)

Комунальне підприємство «Чернігівський обласний навчально-курсовий комбінат» Чернігівської обласної ради

(14017, м.Чернігів, просп. Перемоги, 33)

Комунальне підприємство Полтавської обласної ради «Учбово-курсовий комбінат житлово-комунального господарства»

(36000, м. Полтава, вул. Козака, 1А)

Комунальний заклад „Навчально-курсовий комбінат”

( 33027 м.Рівне, вул.Білякова, 6)

Комунальний заклад „Навчально-курсовий комбінат” Рівненської обласної ради

( 33027, м. Рівне, вул. Білякова, 6)

Комунальний заклад Київської обласної ради “Навчально-курсовий комбінат”

(08292, Київська обл., м. Буча, вул.Енергетиків, 12)

Кримське республіканське підприємство «Навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства

(95021, Автономна Республіка Крим,

 м. Сімферополь, вул. Залеська, 12)

Кримський державний аграрний навчально-консультаційний центр

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,

вул. Шалфейна, 1)

для Бахчисарайської навчально-консультаційної філії

(98405, м. Бахчисарай, вул. Леніна. 95)

Кримський державний аграрний навчально-консультаційний центр

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,

вул. Шалфейна, 1)

для Білогірської навчально-консультаційної філії

(97600, Автономна Республіка Крим, м. Білогірськ,

вул. Шевченка, 61;

7200, смт. Совєтський, вул. Кримських партизан, 1;

97100, с. Желябовка, вул. Придорожна, 18 г)

Кримський державний аграрний навчально-консультаційний центр

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,

вул. Шалфейна, 1)

для Білогірської навчально-консультаційної філії

(97600, Автономна Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Шевченка, 61;

7200, смт. Совєтський, вул. Кримських партизан, 1;

97100, с. Желябовка, вул. Придорожна, 18 г)

Кримський державний аграрний навчально-консультаційний центр

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,

вул. Шалфейна, 1)

для Євпаторійської навчально-консультаційної філії

(97401, Автономна Республіка Крим,

м. Євпаторія, вул. 9 Травня, 39;

96000, м. Красноперекопськ, вул. Залізнична, 9;

96200, смт. Роздольне, вул. Леніна, 64/53;

96400, смт. Чорноморськ, вул. Індустріальна, 4)

Кримський державний аграрний навчально-консультаційний центр

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,

вул. Шалфейна, 1)

для Ленінської навчально-консультаційної філії

(98200, Автономна Республіка Крим, смт. Леніно,

вул. Фрунзе, 5-а

 98318, м. Керч, вул. Пошивальнікова, 50,

 97300, смт, Кіровське, вул. Польова, 2)

Кримський державний аграрний навчально-консультаційний центр

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,

вул. Шалфейна, 1)

для Сімферопольської навчально-консультаційної філії

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,

вул. Шалфейна, 1;

96100, м. Джанкой, вул. Леніна, 44;

97000, смт. Красногвардійське, вул. Тельмана, 9;

96300, смт. Первомайське, вул. Щорса, 34, )

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад «Керченське вище морське професійне училище»

(98329, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Свердлова, 55)

Мале приватне підприємство «БУДКВАЛІФКАДРИ»

(юр.адр.: 03142, вул. Доброхотова, 15, к. 275;

факт.адр.: 03056, м. Київ, пров.Ковальський, 13)

Миколаївський технікум залізничного транспорту ім. академіка В.М. Образцова

(54020, м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 71)

Навчальний заклад комунальної форми власності «Навчально-виробничий центр «Професіонал»

(01034, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 19-Б, Б1)

Полтавський державний начально-курсовий комбінат агропромислового комплексу

(36015, м. Полтава, пров. Волочаївський, 2)

Полтавський обласний навчально-консультативний центр «Агротехнік»

(36003 м. Полтава вул. Ф. Моргуна, 3)

ПП «Навчальний центр Будинок науки і техніки»

(25032, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 31)

Приватне акціонерне товариство «Криворізький завод гірничого обладнання»

(50057, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Заводська, 1)

Приватне акціонерне товариство «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія»

(93113, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Свердлова, буд. 371, офіс 1-А)

Приватне акціонерне товариство «Учбово-курсовий комбінат»

(61003, м. Харків, вул. Шевченка, буд. 233 «Б»)

Приватне підприємство “Навчально-інформаційний центр “Кримресурс”

(95023, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Беспалова, 156, к. 17)

Приватне підприємство „Львівський навчально-виробничий центр”

(79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 58А)

Приватне підприємство „УКРПРОМЛІФТЗВАР”

(юр.адреса: 02222, м. Київ, вул. Драйзера Теодора, 36, к. 198; факт.адреса: 02089, м. Київ, вул. Радистів, 64)

Приватне підприємство «Восход»

(50095, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Цимлянська, 5В)

Приватне підприємство «Навчально-інформаційний центр «Кримресурс»

(95048, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,

вул. Балаклавська, 68)

Приватне підприємство «Науково-виробничий учбовий центр «ВАША КАР’ЄРА»

(39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ярмаркова, 11)

Приватне підприємство «УКРПРОМЛІФТЗВАР»

(юр. адр.: 02222, м. Київ, вул. Драйзера, 36, к. 198;

факт. адр.: 02089, м. Київ, вул. Радистів, 64)

Приватне підприємство «Учбово-виробничий комбінат «Сигнал»

(21018, м. Вінниця, Ленінський район, вулиця Василя Стуса, будинок 22, к. 2)

Приватне підприємство «Учбово-виробничий комбінат «Сигнал» (21018, м. Вінниця, Ленінський район, вулиця Василя Стуса, будинок 22, к. 2)

Приватне підприємство «Учбово-діагностичний центр ТЕХІНФОРМСЕРВІС»

(61001, м. Харків, Комінтернівський район, пр-т Московський, 94)

Приватне підприємство «Учбово-курсовий комбінат «Гайзель»

(21012, м. Вінниця, вул. Кривоноса, 1)

Приватне підприємство «Юліокс» м. Черкас

(для центру навчання робітників)

(18018, м. Черкаси, Придніпровський район, вул. Енгельса, 245/1)

Приватне підприємство фірма «Профінвест»

(39602, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Маяковського, 29/2)

Приватний заклад «Центр професійно-технічної освіти «Професіонал»

(91050, Луганська область, м. Луганськ, кв. Комарова, б. 24, кв. 69)

Публічне акціонерне товариство “Транснаціональна фінансово – промислова нафтова компанія “Укртатнафта”

(39610, Полтавська область, місто Кременчук, вул. Свіштовська, 3)

Публічне акціонерне товариство «Дизельний завод»

 

(50106, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 34)

Публічне акціонерне товариство «ДНІПРОАЗОТ»

(51909, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, Баглійський район, вул. Горобця, 1)

Публічне акціонерне товариство «Дніпрометиз»

(49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, пр-т Газети «Правда», 20)

Публічне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»

(50064, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47)

Публічне акціонерне товариство «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат»

(53400, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська, 62)

Публічне акціонерне товариство «Нікопольський завод феросплавів»

(53200, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310)

Публічне акціонерне товариство «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»

(50066, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Жовтневий район)

Ренійський морський торговий порт

(68802, Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська, 188)

Тернопільський обласний комунальний навчально-курсовий центр

(46011, м. Тернопіль, вул. Дорошенка, 9)

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Львівський навчально-технологічний комбінат»

(79035, м. Львів, вул. Кримська, 26-А)

Товариство з обмеженою відповідальністю “УК Спектр”

(49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 104/1)

Товариство з обмеженою відповідальністю “Добротвір”

(юр. адреса: 08292, Київська обл., м. Буча, вул.Склозаводська, буд.3;

факт. адреса: м.Буча, вул.Кірова,144;

м.Ірпінь, вул.Жовтнева,2-б;)

Товариство з обмеженою відповідальністю “Львівський навчально–технологічний комбінат”

(79035, м. Львів, вул. Кримська, 26а)

Товариство з обмеженою відповідальністю “Навчально-курсовий комбінат”

(77300, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Євшана, 9)

Товариство з обмеженою відповідальністю „Донецький центр розвитку персоналу”

(83121, Донецька область, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 299)

Товариство з обмеженою відповідальністю „Навчальний заклад „Черкаський навчально-курсовий комбінат”

(18006, м. Черкаси, вул. Орджонікідзе, 100)

Навчальний пункт м. Умань, вул. Восточна, 9

Навчальний пункт м. Сміла, вул. Дзержинського, 72а

Навчальний пункт м. Канів, вул. 1 Травня, 21

Товариство з обмеженою відповідальністю „Навчально-виробничий комбінат „Технаглядохоронпраці”

(02139, м. Київ, вул. Курнатовського, 15А, к. 122)

Товариство з обмеженою відповідальністю „Навчально-курсовий центр „БУДМАШОСНОВА”

(04073, м. Київ, вул. Фрунзе, 160, літ. „А”)

Товариство з обмеженою відповідальністю „Учбовий комбінат „СЛАВУТИЧ”

(юр. адреса: 01135, м. Київ, вул. Полтавська, 3, к. 29,

 факт. адреса: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67)

Товариство з обмеженою відповідальністю « Навчально-курсовий комбінат «КИЇВОБЛАГРОБУД-КАДРИ»»

(03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 5)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпробуд»(49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ,

вул. Богдана Хмельницького, 14)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Закарпатський навчальний центр підготовки і перепідготовки кадрів»

(88018, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Минайська, 16)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Металургійний завод «Дніпросталь»

(49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ,

вул. Столєтова, 21

Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївський обласний учбовий-курсовий центр»

(54036, м. Миколаїв, пров. Мічуріна, 2а)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Навчальний центр «Міон»

(21050, м. Вінниця, Ленінський район, вулиця Визволення, будинок 2)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Навчально-виробничий центр «Професійна безпека»

(юр.адр.: 04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 18, к.85;

факт.адр.: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81, корп. 20)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Навчально-курсовий комбінат»

(77300, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Євшана, 9)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Навчально-курсовий центр «МОНОЛІТ»

(53081, Дніпропетровська область, Криворізький район, смт Радушне, вул. Нікопольське шосе, 6)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Навчально-курсовий центр «БУДМАШОСНОВА»

(04073, м. Київ, вул. Фрунзе, 160, літ. А)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-експертний центр «Форт плюс»

(36008, м. Полтава, Київське шосе, 33)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Новомосковський посуд»

(51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Полтавський навчальний професійно-технічний комбінат»

(36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 52)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сіріус Екстружен»

(29010, м. Хмельницький, вул. Пілотська, 20)

Товариство з обмеженою відповідальністю «УК Спектр»

(49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 104/1)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Учбовий комбінат «Дніпробуд»

(49051, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Богдана Хмельницького, 14)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Учбовий комбінат «Славутич»

(юр. адр.: 01135, м. Київ, вул. Полтавська, 3 к. 29

факт. адр.: 03062, м. Київ, просп. Перемоги, 67)

Товариство з обмеженою відповідальністю «УЧБОВИЙ ЦЕНТР «КСИМЕ»

(01133, м. Київ, пров. Госпітальний, 1А)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН»

(49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 127-А)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕКРО ПЕТ ЛТД»

 (29010, м. Хмельницький, вул. Пілотська, 20)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонський навчально-курсовий комбінат «Професіонал»

(73000, м. Херсон, вул. Перекопська,180/2)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр охорони праці «Новатор сервіс»

(61002, м. Харків, вул. Іванова, буд.7/9, оф.8-03)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр підготовки персоналу УБ ХАЕС»

(30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Ринкова, 5)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр підготовки персоналу УБ ХАЕС»

(30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Ринкова, 5)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр сертифікаційних випробувань навантажувальної техніки»

(49019, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Краснозаводська, 36-А)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦТОР»

(50029, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ногіна, 21)

Товариство з обмеженою відповідальністю НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ ЦЕНТР «ОСВІТА»

(юр.адр.: 04210, м. Київ, вул. Тимошенко, 18, к. 498;

факт.адр.: 01054, м. Київ, вул. Воровського, 37/14)

Учбово-курсовий комбінат

(39605, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Гоголя, 12/21)

Черкаське державне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс»

(18018, м. Черкаси, вул. Енгельса, 261/1)

Черкаський професійний автодорожній ліцей

(18034, м. Черкаси, Соснівський район, вул. Онопрієнка, 4)

8323.2 Водій тролейбуса
Відкрите акціонерне товариство «Автобусний парк» 13527

(25014, м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 15)

Волинський обласний навчально-курсовий комбінат

(43005, Волинська область, м. Луцьк, вул. Клима Савура, 19)

Горлівський професійний ліцей будівельної механізації

(84625, Донецька область, м. Горлівка, Ц-Міський район, вул. Слов’янська, 37)

Дочірнє підприємство «Автоскладальний завод №1» Публічного акціонерного товариства «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс»

(43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, 42)

Комунальне комерційне підприємство Донецької міської ради «Донелектроавтотранс»

(83086, Донецька область, м. Донецьк, Ворошиловський район, вул. Донецька, 39)

Комунальне підприємство “Електроавтотранс” Івано-Франківської міської ради

(76008, м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 40)

Комунальне підприємство „КИЇВПАСТРАНС”

(04070, м. Київ, вул. Набережне шосе, 2)

для Навчально-курсового комбінату

(03113, м. Київ, вул. Дехтярівська, 37)

Комунальне підприємство „Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління”

(87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 92)

Комунальне підприємство «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління»

(10025, м. Житомир, вул. Вітрука, 11)

Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління»

 для навчального центра комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління»

(39631, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 69)

Комунальне підприємство «Міськелектротранссервіс»

(61001, м. Харків, вул. Актюбінська, буд. 24)

Комунальне підприємство «Одесміськелектротранс»

(65007, м.Одеса, вул.Водопровідна, 1) (для учбово-курсового комбінату)

Комунальне підприємство «Полтаваелектроавтотранс» Полтавської міської ради

(36014, м. Полтава, вул. Халтуріна, 10)

Комунальне підприємство «Тернопільелектро-транс»

(46027, м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 7)

Комунальне підприємство «Чернігівський обласний навчально-курсовий комбінат» Чернігівської обласної ради

(14017, м.Чернігів, просп. Перемоги, 33)

Комунальне підприємство Львівської обласної ради «Львівський обласний учбовий центр підготовки та підвищення кваліфікації робітників та інженерно-технічних працівників і спеціалістів для виконання робіт з підвищеною небезпекою»

(79024, м.Львів, вул. Липинського 54)

Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс»

(54020, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Андрієва, 17)

Комунальне підприємство Севастопольської міської ради «Севелектроавтотранс» ім. О.С. Круподьорова

(99003, м.Севастополь, вул. Л.Толстого,51)

Комунальний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницький навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства»

(21021, м. Вінниця, Ленінський район, вулиця Василя Порика, будинок 29)

Кримський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості

(95001, Автономна Республіка Крим, м. Симферополь, вул. Крилова, 95)

Міське комунальне підприємство «Херсонелектротранс»

(73000, м.Херсон, вулиця Залаегерсег, будинок 12)

Приватний вищий навчальний заклад Товариства сприяння обороні України «Чернівецький автомобільно-дорожній технікум»

(58023, м. Чернівці, вул. Фастівська, 30, А)

Рівненський обласний державний навчально-курсовий комбінат

(33027, Рівненська область, м. Рівне, вул., Відінська, 7)

Харківське комунальне підприємство «Міськелектротранс» ордена Трудового Червоного Прапора ім.60-річчя Радянської України

(61001. м.Харків, вул.Молодої Гвардії, б.5)

Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс»

(29016, м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 15/2)

7212.2 Електрогазозварник

Державний навчальний заклад “Рівненський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК”

(33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. Драгоманова, 27)

для Острозького навчального пункту

(Рівненська область, Острозький район, с. Оженин, вул., Шкільна, 2)

«Державне підприємство «Донецька залізниця»

(83000, Донецька область, Ворошиловський район, м. Донецьк, вул. Артема, 68)

для Ясинуватського центру професійного розвитку персоналу «Державного підприємства «Донецька залізниця»

(86000, Донецька область, м. Ясинувата, вул. Шкільна, 21А)

«Філія «Кримський навчальний центр розвитку персоналу» Інституту підготовки кадрів промисловості Міністерства промислової політики України»

(95023, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Беспалова, 152-а)

Авдіївське професійно-технічне училище

(86060, Донецька область, м.Авдіївка, вул. Поштова, 23)

Амвросіївський професійний ліцей

(87300, Донецька обл., Амвросіївський р-н, м. Амвросіївка, вул. Кутузова, б. 37)

Барський професійний будівельний ліцей Вінницької області

 (23000, Вінницька область, Барський район, м. Бар, вул. Калініна, б. 3)

Бердянський машинобудівний професійний ліцей

(71108, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Орджонікідзе, 76)

Білоцерківське вище професійне училище №9

(09108, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського ,52/4)

Великобілозерський професійний аграрний ліцей

(71400, Запорізька область, Великобілозерський район, с. Велика Білозерна, вул. Миру, 2а)

Великоновосілківський професійний ліцей

(85500, Донецька область, Великоновосілківський р–н, смт. Велика Новосілка, вул. Зарічна, 29)

Вище професійне училище № 17

(49055, Дніпропетровська область,

м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вул. Героїв Сталінграду, 49-а)

Вище професійне училище № 17 м. Генічеськ Херсонської області

(75500, Херсонська область, Генічеський район, м. Генічеськ, вул. Паризької комуни, буд. 88)

Вище професійне училище № 24 м. Корець

(34700, Рівненська область, м. Корець, вул., Незалежності, 39)

Вище професійне училище № 26 м. Києва

(01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 9)

Вище професійне училище № 34 м. Стрия

(82400, Львівська область , м. Стрий, вул. Гайдамацька, 15)

Вище професійне училище № 63 м. Львова

(79069, м. Львів, вул. Ожинова, 5)

Вище професійне училище № 82 м. Стаханов Луганської області

(94013, Луганська область, м. Стаханов, вул. Одеська, 11)

Вище професійне училище №24 м. Заставна

(59400, Чернівецька область, Заставнівський район, м. Заставна, вул. Бажанського, 58)

Вище професійне училище №42 м. Погребище

(22200, Вінницька область, Погребищенський район, м. Погребище, вулиця Рокитна, 12)

Вище професійне училище суднобудування м. Миколаєва

 (54052 м. Миколаїв, Корабельний район, вул. Айвазовського, 6-а)

Вище художнє професійно-технічне училище №5 м. Вінниці

(21001, м. Вінниця, Староміський район, вулиця Лебединського, будинок 13)

Відкрите акціонерне товариство

«Алчевський металургійний комбінат»

(94202, Луганська, -, Алчевськ, вул. Шмідта, Б. 4)

Відкрите акціонерне товариство “Одеський припортовий завод”

(65481, Одеська область, м. Южне, вул.Заводська, 3)  для навчально-курсового комбінату

Відкрите акціонерне товариство «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е.Дзержинського»

(51925, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18Б)

Відкрите акціонерне товариство «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»

(49081, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21)

Відкрите акціонерне товариство «Краснодонвугілля»

для Навчально-курсового комбінату

(94400, Луганська область, м. Краснодон, вул. Комсомольська, буд. 5)

Відкрите акціонерне товариство «Павлоградвугілля» (для Учбово-курсового комбінату – структурного підрозділу Відкритого акціонерного товариства «Павлоградвугілля»)(юр. адр.: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Леніна, 76;

факт. адр. 51500, Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Маяковського, 31)

Відкрите акціонерне товариство «Укрнафта»(14053, м. Київ, Несторівський провулок, 3-5)для Структурного підрозділу нафтогазовидобувного управління «Чернігівнафтогаз»

 (17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна,1 )

Відкрите акціонерне товариство «Харківгаз»

(61022, м. Харків, пл. Незалежності, Держпром, 4 під’їзд)

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації „Львівгаз”

(79039, м. Львів, вул.Золота, 42)

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Харківміськгаз»

(61004, м. Харків, вул. Жовтневої революції, 57/59)

Відкритого акціонерне товариство “Севастопольський морський завод”

(99001, м. Севастополь, вул. Героїв Севастополя, 13)

Вінницький державний аграрний університет

(21100, м. Вінниця, Ленінський район, вул. Сонячна, 3)

для Немирівського будівельного технікуму

(22800, Вінницька область, Немирівський район, м. Немирів, вул. Луначарського, 29)

Вінницький національий аграрний університет

(21100, м. Вінниця, Ленінський район, вул. Сонячна, б. 3)

для Ладижинського коледжу Вінницького національного аграрного університету

(24321, Вінницька область, м. Ладижин, вул. Кравчика, б. 5)

Вінницький національний аграрний університет

(21100, м. Вінниця, Ленінський район, вулиця Сонячна, будинок 3)

Вінницький національний технічний університет

(21021, м. Вінниця, Ленінський район, Хмельницьке шосе, будинок 95)

Вінницький обласний навчально-курсовий комбінат аграрної освіти

(22300, Вінницька область, Літинський район, смт Літин, вул. Радянська, 97)

Волинський обласний навчально-курсовий комбінат

(43005, Волинська область, м. Луцьк, вул. Клима Савура, 19)

Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу

(45626, Волинська область, Луцький район, смт. Рокині, вул. Наукова, 1)

Учбовий пункт (44100, смт. Ратне, вул. Нова, 6)

Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу

(45626 Волинська область, Луцький район, смт. Рокині, вул. Наукова, 1)

Учбовий пункт  (44700, м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 158)

Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу

(45626 Волинська область, Луцький район, смт. Рокині, вул. Наукова, 1)

Учбовий пункт  (45700, м. Горохів, вул. Козацька, 23)

Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу

(45626 Волинська область, Луцький район, смт. Рокині, вул. Наукова, 1)

Учбовий пункт  (45000, м. Рожище, вул. Пирогова, 1)

Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу

(45626, Волинська обл, Луцький р-н, смт. Рокині, вул. Наукова, 1)

 Учбовий пункт  (44500, м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 102)

Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу

(45626, Волинська обл, Луцький р-н, смт. Рокині, вул. Наукова, 1)

Учбовий пункт (45000, м. Рожище, вул. Селянська, 25)

Гадяцький професійний аграрний ліцей,

(37300, Полтавська область, м. Гадяч, вул. 50 років Жовтня, 88)

Головний навчально-методичний центр приватного підприємства «Інженерний центр «Енергоексперт»

(39603, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Недогарська, 39)

Горлівське вище професійне училище

(84646, Донецька область, м. Горлівка, вул. Пушкінська, 59)

Горлівський професійний ліцей будівельної механізації

(84625, Донецька область, м. Горлівка, вул. Слов’янська, 37)

Державна Каховська технічна школа

(74800, Херсонська обл., м. Каховка,  вул. 417 Стрілецької дивізії, 65)

Державне підприємство “Ізмаїльський морський торговельний порт”

(68600, Одеська область, м.Ізмаїл, вул. Портова, 7) (для Навчально-курсового комбінату)

Державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”

(юр. адреса: 01032, м. Київ, вул. Вєтрова, 3)

для відокремленого підрозділу “Атомремонтсервіс” Державного підприємство “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”

(факт. адреса: 07100, Київська область, м. Славутич, проспект Ентузіастів, 7)

Державне підприємство «Антонов»

(03062,м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1)

Державне підприємство «Запорізький експертно-технічний центр Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці»

(69032, м. Запоріжжя, Північне шосе, 25)

Державне підприємство «Іллічівський морський торговельний порт»

(68001, Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Праці, 6)

Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний»

(65481, Одеська область, м. Южне)

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

(01032, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Вєтрова, будинок 3)

(для Відокремленого підрозділу «Атомремонтсервіс» Державного підприємства «Національна атомна енегрогенеруюча компанія «Енергоатом»

(07100, Київська обл., м. Славутич, вул. Ентузіастів, 7)

Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт»

(65026, м. Одеса, Митна площа, 1)

Державне підприємство «Херсонський морський торговельний порт»

(73000, м.Херсон, проспект Ушакова, будинок 4)

Державне підприємство учбово-курсовий комбінат «Харківжитлобуд»

(61166, м. Харків, вул. Бакуліна, буд. 11)

Державне підприємство учбово-курсовий комбінат корпорації «Укрбуд»

(14000, м. Чернігів, провул. Михайла Коцюбинського, 4/5)

Державне спеціалізоване підприємство „Чорнобильська АЕС”

(для навчально-тренувального центру)

(юр.адреса: 07100, Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії,7/1;

факт. адреса: зона відчуження, промисловий майданчик Державне спеціалізоване підприємство „Чорнобильська АЕС”, 59)

Державне територіально-галузеве об’єднання “Львівська державна залізниця”

(79007 , м. Львів, вул. Гоголя, 1 )

для Відокремленого підрозділу “Центру професійного розвитку персоналу Львівської залізниці”

(79025 м. Львів, вул. Левандівська, 30)

Державний вищий навчальний заклад «Київський механіко-технологічний коледж»

(02090, м. Київ, вул. Харківське шосе, 15)

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»

(87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7)

для Маріупольського коледжу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»

(87500, Донецька область, м. Маріуполь, Жовтневий район, вул. Георгіївська, 69)

Державний заклад «Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти»

(49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, пр-т Карла Маркса, 71)

Державний заклад освіти «Центр професійно-технічної освіти №2 м.Харкова»

(61121, м. Харків, вул. Тимурівців, 39)

Державний навчальний заклад

«Дніпрорудненський професійний ліцей»

(71630, Запорізька область, Василівський район,  м. Дніпрорудне, вул. Ентузіастів, 25)

Державний навчальний заклад

„Канівське вище професійне училище”

(19000, Черкаська область, м. Канів, вул. Леніна, 187)

Державний навчальний заклад “Одеський навчальний центр № 14”

(65010, м.Одеса,вул.Краснова, 2-А)

Державний навчальний заклад «Березівський професійний аграрний ліцей»

(67300 Одеська область м.Березівка, вул. Перемоги , 17)

Державний навчальний заклад «Горлівське вище професійне училище транспорту»

(84625, Донецька обл., м. Горлівка, Центрально-Міський р-н, вул. Слов’янська, б. 37)

Державний навчальний заклад «Донецьке вище професійне училище будівельних технологій»

(83044, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Роздольна, 20)

Державний навчальний заклад «Запорізький професійний будівельний ліцей»

(69006, м. Запоріжжя, вул. Валерія Лобановського, 1)

Державний навчальний заклад «Запорізький професійний ліцей автотранспорту»

(69035, м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 9)

Державний навчальний заклад «Ісаєвський професійний аграрний ліцей»

(66300, Одеська область, Миколаївський район с.Ісаєве, вул.Набережна, 15)

Державний навчальний заклад «Краматорське вище професійне металургійне училище»

(84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Дніпропетровська, б. 7)

Державний навчальний заклад «Мелітопольський професійний ліцей залізничного транспорту»

(72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Чайковського, 53)

Державний навчальний заклад «Одеський професійний ліцей морського транспорту»

(65026, м.Одеса, вул.Приморська,45)

Державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»

(65076, м. Одеса, вул. І.Рабіна, 18 А)

Державний навчальний заклад «Пологівський професійний ліцей»

(70600, Запорізька область, Пологівський район, м. Пологи, вул. Дружби, 72)

Державний навчальний заклад «Професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка»

(27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 174)

Державний навчальний заклад «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г.Боровенського»

(38400, Полтавська область, смт Решетилівка, вул. Леніна, 81)

Державний навчальний заклад «Сєвєродонецьке вище професійне училище»

(93404, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Радянський, будинок, 17)

Державний навчальний заклад «Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей»

(30600, Хмельницька область, Теофіпольський район, смт.Теофіполь, вул. Заводська, 1)

Державний навчальний заклад «Харківське вище професійне механіко-технологічне училище»

(61105, м. Харків, вул. Морозова, буд. 20-а)

Державний навчальний заклад «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК»

(62416 Харківський район, с. Пісочин, вул. Некрасова, 11),

для Дергачівського відділення (без права юридичної особи)

(62300, Харківська обл., м. Дергачі, вул. Лозівська, 96)

Державний навчальний заклад «Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей»

(61034, м. Харків, Комсомольське шосе, 56)

Державний навчальний заклад «Шахтарський професійний ліцей сфери послуг»

(86200, Донецька область, м. Шахтарськ, вул. Леніна, 2)

Державний професійно – технічний навчальний заклад «Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі»

(46002, м.Тернопіль, пр.С. Бандери, 32)

Державний професійно-технічний навчальний заклад

“Миколаївський навчальний центр № 50”

(81606 Львівська область, Миколаївський район, с.Заклад)

Державний професійно-технічний навчальний заклад

«Чернівецький професійний машинобудівний ліцей»

(58020, м. Чернівці, Садгірський район, вул. Хотинська, 47 Д)

Державний професійно-технічний навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»

(08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Можайська, 5),

Державний професійно-технічний навчальний заклад

«Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу»

(09113, Київська обл., м.Біла Церква, вул. Турчанінова, 33/25)

Державний професійно-технічний навчальний заклад “Житомирський професійний технологічний ліцей“

(10025 м. Житомир, вул. Баранова 72)

Державний професійно-технічний навчальний заклад “Одеський професійний ліцей будівництва та комунального господарства”

(65045, м. Одеса, вул. Новосельського, 86)

Державний професійно-технічний навчальний заклад „Житомирський навчальний центр №4” (10001, м. Житомир, вул. Ватутіна, 172)

Державний професійно-технічний навчальний заклад „Житомирський навчальний центр №4” (10001, м. Житомир, вул. Ватутіна, 172)

(для Бердичівської філії державного професійно-технічного навчального закладу „Житомирський навчальний центр №4” (13306, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Низгірецька, 1, ід.код 33802491)

Державний професійно-технічний навчальний заклад „Житомирський навчальний центр №4” (10001, м. Житомир, вул. Ватутіна, 172)

(для Коростенської філії державного професійно-технічного навчального закладу „Житомирський навчальний центр №4” (11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шосе Білокоровицьке, 4)

Державний професійно-технічний навчальний заклад „Житомирський навчальний центр №4” (10001, м. Житомир, вул. Ватутіна, 172)

(для Райківської філії державного професійно-технічного навчального закладу „Житомирський навчальний центр №4” (13333, Житомирська обл., м. Бердичівський р-н, с. Райки)

Державний професійно-технічний навчальний заклад „Миколаївський навчальний центр №50”

(81606, Львівська область, Миколаївський район, с. Заклад)

Державний професійно-технічний навчальний заклад „Сарненський професійний аграрний ліцей”

(34500, Рівненська область, м. Сарни, вул. Демократична, 15)

Державний професійно-технічний навчальний заклад „Соснівський професійний ліцей“

(34652, Рівненська область, Березнівський район, смт Соснове, вул. Жовтнева, 6)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Антрацитівський професійний ліцей»

(94604, Луганська область, м. Антрацит, вул. Урожайна, буд. 1)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Білгород-Дністровський професійний будівельний ліцей»

(67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 31)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Білківський професійний аграрний ліцей»

(90132, Україна, Закарпатська область, Іршавський район, с. Білки, вул. Івана Франка, 220)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Володарський професійний аграрний ліцей»

(09300, Київська область, смт. Володарка, вул. Загороднього, 7)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Гніванський професійний ліцей імені двічі Героя Радянського Союзу Р.Я. Малиновського»

(23310, Вінницька область, Тиврівський район,

м. Гнівань, вулиця Промислова, будинок 2)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпродзержинський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту»

(51910, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Богдана Хмельницького, 20)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпропетровський навчально-виробничий центр з підготовки та перепідготовки робітників машинобудівної галузі та зв’язку»

(49052, Дніпропетровська область. м. Дніпропетровськ, вул. Алтайська, 6а; 49041, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Стартова, 15)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Жовтоводський навчальний центр № 26»

(52201, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, пров. Дальній, 11)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Ізмаїльське вище професійне училище»

(68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 7)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Іллічівське вище професійне училище морського транспорту»

(68001, Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Праці, 15)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Кам’янець-Подільське вище професійне училище»

(32300, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, пр. Грушевського, 23)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Камінь-Каширське вище професійне училище» (44500, Волинська область,

 м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 44)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Конотопське професійно-технічне училище»

(41612, Сумська область, м. Конотоп, вул. Будівельників, 24)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Ладижинський навчальний центр №39»

(24324, Вінницька область, м. Ладижин, с-ще Губник)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Луцьке вище професійне училище»

(43017, Волинська область, м. Луцьк, вул. Бенделіані, 3)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Марганецький професійний ліцей»

(53400, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська, 41)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське вище професійне училище»

(42100 Сумська область, смт. Недригайлів, вул. Шмідта, 28)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Нікопольський центр професійної освіти»

(53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Херсонська, 298)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Орджонікідзевське професійно-технічне училище»

(53300, Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе, вул. Л.Чайкіної, 17)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»

(08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Можайська, 5)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Піщанський навчальний центр №59»

(24703, Вінницька область, Піщанський район, с-ще Трудове, вулиця Центральна, 10)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Путивльський професійний ліцей»

(41500, Сумська область, м. Путивль, вул. Комсомольська, 20)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Синельниківський навчальний центр № 94»

(52543, Дніпропетровська область, Синельниковський район, с-ще Шахтарське)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Славутський професійний ліцей»

(30000, Хмельницька область, м. Славута, вул. Я.Мудрого, 75)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумський професійний хіміко-технологічний ліцей»

(40024, м. Суми, вул. Прокоф’єва, 38)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Темнівський навчальний центр №100»

(62493, Харківська область, Харківський район, с. Темнівка, вул. Харківська, 3)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу»

(58000, м. Чернівці, вул. Садовського, 6)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Шосткинське вище професійне училище»

(41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Воронізька, 38)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Шосткинський навчальний центр №66»

(41132, Сумська область, Шосткинський район, с. Гамаліївка, вул. Радянська, 57-А)

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики України

(19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 48б)

Навчальний пункт (м. Городище, вул. Чехова, 2)

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики України

(19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 48б)

Навчальний пункт (смт. Лисянка, пров. Бужанський, 40)

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики України

(19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 48 б)

Навчальний центр, м. Золотоноша

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики України

(19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 48 б)

Навчальний пункт м. Канів

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики України

(19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 48 б)

Навчальний пункт м. Корсунь-Шевченківський

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики України

(19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 48 б)

Навчальний пункт, м. Маньківка

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики України

(19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 48 б)

Навчальний пункт, м. Умань

Держівський навчальний центр № 110

(81606, Львівська область, Миколаївський район, с.Держів)

Джанкойська технічна школа Державного агенства водних ресурсів України

(96100, Автономна Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Нестерова, 33)

Диканівський навчальний центр №12

(61030, м. Харків, вул.Лелюківська, 1)

ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК»

(62416, Харківський район, с. Пісочин, вул. Некрасова, 11)

для Дергачівського відділення

(62300, Харківська область, м. Дергачі, вул. Лозівська, 96)

Дніпродзержинське вище професійне училище(51925, Дніпропетровська область,  м. Дніпродзержинськ, пр-т Пеліна, 10)
Дніпропетровський індустріально-педагогічний технікум

(49017, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Ленінський район, вул. Ногінська, 51)

Дніпропетровський професійний будівельний ліцей

(49064, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Яшина, 4)

Донецький індустріально – педагогічний технікум

(83117, Донецька область, м. Донецьк, Кіровський район, вул. Текстильників, 5)

Донецький професійний ліцей автосервісу

(83044, м. Донецьк, Пролетарський район, вул. Роздольна, 6А)

Донецький професійний ліцей комунального господарства

(83084, Донецька область, м. Донецьк, вул. Алексінська, 52)

Донецький професійний шахтобудівельний ліцей

(83044, м. Донецьк, вул. Роздольна, б.20)

Дочерне підприємство «Сумський навчальний центр» Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»

(40031, м. Суми, вул. Курська, 143)

Дочірнє підприємство “Сумський навчальний центр” Державного акціонерного товариства “Будівельна компанія “Укрбуд”

(40031 м. Суми, вул. Курська, 143)

Дочірнє підприємство “Навчально-курсовий комбінат “Кривбасбуд” Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»

(50051, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Вітчизни, 9)

Дочірнє підприємство “Навчально-курсовий комбінат акціонерного товариства відкритого типу «Трест «Південатоменергобуд»

(07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Набережна, 7)

Дочірнє підприємство “Фіолентмехпласт” ВАТ “Завод “Фіолент”

(95022, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Глінки, 67)

для Навчально-курсового комбінату

(95022, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Глінки, 67)

Дочірнє підприємство „Навчально-курсовий комбінат „Рівнебуд” акціонерного товариства закритого типу – фірми „Рівнебуд”

(33018, м. Рівне, вул. Відінська, 39)

Дочірнє підприємство « Учбово – курсовий комбінат» публічного акціонерного товариства «Будівельна фірма «Миколаївбуд»(54015, м. Миколаїв, вул. Робоча. буд. 2-А)

Дочірнє підприємство «Горлівський учбовий пункт» Комунального підприємства «Донецький центр підготовки персоналу»

(84627, Донецька область, м. Горлівка, Центрально-міський район, вул. Кірова, 12а)

Дочірнє підприємство «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»

(49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Кіровський район, вул. Ю.Савченка, 97)

Дочірнє підприємство «Запорізький навчально-курсовий комбінат» Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»

(69035, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 9)

Дочірнє підприємство «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд» Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»

(50051, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Дзержинський район, вул. Вітчизни, 9)

Дочірнє підприємство «Навчально-курсовий комбінат «Одесбуд» державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»

(65044, м. Одеса, пр-т Шевченка, 2)

Дочірнє підприємство «Управління баштових кранів» Відкритого акціонерного товариства «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ»

(04209, м. Київ, вул. Лебединська, 2)

Дочірнє підприємство акціонерного товариства закритого типу „Концерн „Синтез” – „Учбово-курсовий комбінат”

(21001, м. Вінниця, Староміський район, вул. Привокзальна, 40)

Дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії “Надра України” “Західукргеологія”

(79000, м. Львів, пл. Міцкевича, 8)

для навчально-курсового комбінату дочірного підприємства Національної акціонерної компанії “Надра України” „Західукргеологія”

(82400, Львівська область, Стрийський район, с.Угерсько)

Дочірня компанія «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України»

(04053, м.Київ, Шевченківський район, вул. Кудрявська, 26/28)

для філії Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування»

(64250, Харківська область, Балаклійський район, смт. Червоний Донець, вул. Жовтнева, 9),

(без права юридичної особи)

ДП «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд»

(28500, Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Проммайданчик)

Дрогобицький навчальний центр №40

(82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Трускавецька 77)

Дрогобицький професійний політехнічний ліцей

(82100, Львівська область, м.Дрогобич, вул. Пушкіна, 20)

Дружківський професійний ліцей

(84205, Донецька область, м. Дружківка, вул. Леніна, 8)

Єнакіївський професійний ліцей

(86414, Донецька область, м. Єнакієве, пр. Берегового, 2)

Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат Житомирської обласної ради

(11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 4, корп.5)

Житомирський професійний політехнічний ліцей

(10014, м. Житомир, вул. Старовільська, 9-а)

Запорізький професійний ліцей

(69084, м. Запоріжжя, вул. Краснова, 8)

Знам’янський професійний ліцей

(27400, Кіровоградська область, м. Знам’янка, пров. Свердлова 4)

Зугреський професійний ліцей

(86783, Донецька область, м. Зугрес, вул. Корнієнко, 1)

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

(76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15)

Івано-Франківський обласний навчально-курсовий комбінат

(77160, Івано-Франківська область,

Галицький район, с. Залуква),

Тисменицький філіал  (Тисменицький район, м. Тисмениця, вул. Височана, 19)

Івано-Франківський обласний навчально-курсовий комбінат

(77160, Івано-Франківська область,

Галицький район, с. Залуква),

Снятинський філіал  (Снятинський район, смт. Заболотів, вул. Грушевського, 68)

Івано-Франківський обласний навчально-курсовий комбінат

(77160, Івано-Франківська область,

Галицький район, с. Залуква),

Долинський філіал  (Долинський район, м. Долина, вул. Полупанки, 34)

Івано-Франківський обласний навчально-курсовий комбінат

(77160, Івано-Франківська область, Галицький район, с. Залуква)

Івано-Франківський обласний навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства

(76014, м. Івано-Франківськ, вул. С. Бандери, 77)

Ізмаїльський технікум механізації і електрофікації сільського господарства

(68600, Одеська область, м. Ізмаїл, пр-т Суворова, 81)

Інститут підготовки кадрів промисловості

Міністерства промислової політики України

(04071, м. Київ, вул. Лук’янівська, буд. 65/67)

для філії «Харківський навчально-курсовий комбінат»

( 61098, м. Харків, вул. Полтавський шлях, буд.188)

Інститут підготовки кадрів промисловості Міністерства промислової політики України (ІПК Промисловості)

(04071, м.Київ, Шевченківський район, вул. Лук’янівська, 65/67)

для «Філії «Харківський навчально-курсовий комбінат»

(61003, м. Харків, Дзержинський район, провулок Класичний, будинок 4)

Інститут підготовки кадрів промисловості Міністерства промислової політики України (ІПК промисловості)

(04071, м. Київ, вул. Лук’янівська, 65/67)

Інститут підготовки кадрів промисловості Міністерства промислової політики України (ІПК Промисловості)

(04071, м. Київ, Шевченківський р-н, вул.. Лук’янівська, б. 65/67)

для Філії «Донецький навчальний центр розвитку персоналу Інституту підготовки кадрів промисловості Міністерства промислової політики України

(83121, Донецька обл., м. Донецьк, Київський р-н, вул. Челюскінців, б. 299)

Кам’янсько-Дніпровська технічна школа Державного комітету України по водному господарству

(71304, Запорізька область, Кам’янсько-Дніпровський район, м. Кам’янка-Дніпровська, провул. Олега Кошового, 16)

Капітанівський професійний ліцей переробної промисловості

(26010, Кіровоградська область, Новомиргородський район,

смт. Капітанівка, вул. Урицького, 2)

Квасилівський професійний ліцей

(35350, Рівненська область, Рівненський район, смт Квасилів, вул. Молодіжна, 30)

Керченський державний морський технологічний університет

(98309, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Орджонікідзе, 82)

Київський обласний державний навчально-курсовий комбінат

(09500, Київська область, м. Тараща, вул. Б. Хмельницького, 75)

Київський професійний ліцей транспорту

(02092, м. Київ, вул. Машиністівська, 1Б)

Коломийський навчальний центр № 41

(78250, Івано-Франківська область, Коломийський район, с. Товмачик, вул. Привокзальна, 30)

Комісарівське професійне училище-агрофірма

(94325, Луганська область, Перевальський район, смт. Комісарівка, вул. Пушкіна, буд. 3)

Комунальне підприємство “Кременчуцький міжрайонний

навчально-курсовий комбінат”

(39600 м. Кременчук вул. Леніна 38)

Комунальне підприємство «Донецький центр підготовки персоналу”

(83023, Донецька область, м. Донецьк, вул. Ходаковського, 5)

Комунальне підприємство «Запорізький обласний центр охорони праці» Запорізької обласної ради

(69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50)

Комунальне підприємство «Навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства» Запорізької обласної ради

(69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50)

Комунальне підприємство Львівської обласної ради «Львівський обласний учбовий центр підготовки та підвищення кваліфікації робітників та інженерно-технічних працівників і спеціалістів для виконання робіт з підвищеною небезпекою»

(79024, м.Львів, вул. Липинського 54)

Комунальне підприємство Полтавської обласної ради «Учбово-курсовий комбінат житлово-комунального господарства»

(36000, м. Полтава, вул. Козака, 1А)

Комунальний заклад „Навчально-курсовий комбінат”

( 33027 м.Рівне, вул.Білякова, 6)

Комунальний заклад «Чернівецький обласний навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства»

(58001, м. Чернівці, вул. Лук’яна Кобилиці,21А)

Комунальний заклад Київської обласної ради “Навчально-курсовий комбінат”

(08292, Київська обл., м. Буча, вул.Енергетиків, 12)

Комунальний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницький навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства» (21021, м. Вінниця, Ленінський район, вулиця Василя Порика, будинок 29)

Котовська технічна школа ТСО України

(66305, Одеська область, м.Котовськ, вул. Комсомольська, 176-а)

Кременчуцьке професійно-технічне училище № 22

(39631, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд 40-річчя ДАЇ, 5)

Кременчуцький професійний ліцей нафтопереробної промисловості

(39622, Полтавська область, м. Кременчук, пр. 50 років Жовтня, 42)

Криворізький навчальний центр №80

(50041, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шиферна, 3)

Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей

(50036, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 13)

Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей

(50015, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Жовтневий район, вул. Елістинська, 1)

Крижопільський професійний будівельний ліцей

(24600, Вінницька область, Крижопільський район, смт Крижопіль, вул. Чабанюка, 7)

Кримське республіканське підприємство “Навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства”

(95021, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Залеська, 12)

Кримський державний аграрний навчально-консультаційний центр

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,  вул. Шалфейна, 1)

для Бахчисарайської навчально-консультаційної філії

(98405, м. Бахчисарай, вул. Леніна. 95)

Кримський державний аграрний навчально-консультаційний центр

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,  вул. Шалфейна, 1)

для Білогірської навчально-консультаційної філії

(97600, Автономна Республіка Крим, м. Білогірськ,  вул. Шевченка, 61;

7200, смт. Совєтський, вул. Кримських партизан, 1;

97100,  с. Желябовка, вул. Придорожна, 18 г)

Кримський державний аграрний навчально-консультаційний центр

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,   вул. Шалфейна, 1),

для Євпаторійської навчально-консультаційної філії

(97401, Автономна Республіка Крим,  м. Євпаторія, вул. 9 Травня, 39;

96000, м. Красноперекопськ, вул. Залізнична, 9;

96200, смт. Роздольне, вул. Леніна, 64/53;

96400, смт. Чорноморськ, вул. Індустріальна, 4)

Кримський державний аграрний навчально-консультаційний центр

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,  вул. Шалфейна, 1),

для Ленінської навчально-консультаційної філії

(98200, Автономна Республіка Крим, смт. Леніно,  вул. Фрунзе, 5-а

 98318, м. Керч, вул. Пошивальнікова, 50,

 97300, смт, Кіровське, вул. Польова, 2)

Кримський державний аграрний навчально-консультаційний центр

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,  вул. Шалфейна, 1)

для Сімферопольської навчально-консультаційної філії

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,  вул. Шалфейна, 1;

96100, м. Джанкой, вул. Леніна, 44;

97000, смт. Красногвардійське, вул. Тельмана, 9;

96300, смт. Первомайське, вул. Щорса, 34, )

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад “Сімферопольське вище професійне училище сфери обслуговування і будівництва”

(95015, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 54)

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад “Сімферопольській професійний будівельний ліцей”

(95017, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Будьоного, 28)

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад

«Феодосійське професійно-технічне будівельне училище»

(98100, Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Федька, 23)

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад «Євпаторійський професійний будівельний ліцей»

(97401, Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Крупської, 7)

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад «Керченське вище морське професійне училище»

(98329, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Свердлова, 55)

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад “Джанкойський професійний ліцей”

(96100, Автономна Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Рози Люксембург, 12)

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад “Сімферопольське вище професійне училище сфери обслуговування і будівництва”

(95015, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 54)

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад “ Євпаторійське професійне-технічне училище промисловості і сільського господарства”

(97402, Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, Роздольненське шосе, 13)

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад “Керченське вище професійне училище суднобудування та деревообробки”

(98313, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Танкістів, 1)

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад “Армянське вище професійне училище професійне училище хімічної промисловості”

(96012, Автономна Республіка Крим, м. Армянськ, вул. Лікарняна, 2)

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад “Сімферопольське вище професійне училище електронного і промислового устаткування”

(95024, Автономна Республіка Крим,  м. Сімферополь, вул. 1 Кінної Армії, 33)

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад “Керченський професійний ліцей сфери обслуговування”

(98306, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Енгельса, 4)

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад “Євпаторійський професійний будівельний ліцей”

(94701, Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Крупської, 7)

Кримський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості

(95001, Автономна Республіка Крим, м. Симферополь, вул. Крилова, 95)

Курахівський професійний ліцей

(85612, Донецька область, Мар’їнський район, м. Курахове, вул. Пушкіна, б. 6)

Личаківський навчальний центр №30

(79039, м. Львів, вул. Шевченка, 156)

Луганське вище професійне училище інформаційних технологій

(91047, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Переяславська, 7)

Любомльський професійний ліцей

(44300, Волинська область, м. Любомль, вул. Брестська, 11)

Львівське вище професійне училище дизайну та будівництва

(79035, м.Львів, вул.Пимоненка, 15)

Львівський навчальний центр №48

(79031, м.Львів, вул. Хуторівка, 2)

Львівський навчально-курсовий комбінат головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

(80362, Львівська область, Жовківський район, смт. Куликів, вул. Шевченка, 65)

Львівський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

(79060, м.Львів, вул. Княгині Ольги, 122)

Макіївський учбовий пункт Комунального підприємства «Донецький центр підготовки персоналу»

(86100, Донецька обл., м. Макіївка, Центрально-міський район, вул. Леніна, буд. 57)

Маріупольське вище металургійне професійне училище

(87552, Донецька обл. , м. Маріуполь, пров. Єрмака, 31)

Маріупольський професійний металургійний ліцей

(87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 61)

Мелітопольський будівельний центр професійно-технічної освіти

(72318, Запорізька область, м. Мелітополь, бульвар 30 річчя Перемоги, 28)

Миколаївський професійний ліцей

(54036, Україна, м. Миколаїв, вул. Рекордна, 69)

Миколаївський професійний суднобудівний ліцей ім. Героя Радянського Союзу В.О.Гречишникова

(54002 м. Миколаїв, Заводський район вул. Індустріальна, 1)

Навчальний заклад комунальної форми власності «Навчально-виробничий центр «Професіонал»

(01034, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 19-Б, Б1)

Навчальний центр по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації робітничих кадрів для освоєння нової техніки і технології

(09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 113)

Навчально-курсовий комбінат Облагробуду

(58029, м. Чернівці, вул. Гайдара, 1Є)

Надвірнянський коледж Національного транспортного університету

(78400, Івано-Франківська обл., Надвірнянський район, м. Надвірна, вул. Соборна, 177)

Національний університет харчових технологій

(01033, м. Київ, Голосіївський район, вулиця Володимирська, будинок 68),

для Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій

(21100, м. Вінниця, Староміський район, вулиця привокзальна, будинок 44)

Нетішинський професійний ліцей

(30100, Хмельницька область, м. Нетішин, пр. Незалежності, 2)

Ніжинський професійний ліцей побуту та сервісу Чернігівської області

(16610, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 111)

Нікопольський професійний ліцей

(53213, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр-т Трубників, 16)

Обласний комунальний навчально-курсовий комбінат «Аграрник»

(25031, м. Кіровоград, вул. Маршала Конєва, 1)

Олександрійський професійний аграрний ліцей

(28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Користівське шосе, 6)

Ольшанський навчальний центр №53

(57113, Миколаївська область, Миколаївський р-н, смт Ольшанське)

Первомайський професійний ліцей

(61102, Харківська обл., м. Первомайський вул. Жовтнева, 4а)

Перечинський професійний ліцей

(89203, Україна, Закарпатська область, Перечинський район, с. Сімер, вул. Будівельників, 8)

Петрівський навчальний центр №49

(28310, Кіровоградська область, Петрівський р-н, с. Новий Стародуб),

Північний навчальний центр № 90

(73032 м.Херсон, вулиця Некрасова, будинок 234)

Підгаєцький професійний аграрний ліцей

(48000, Тернопільська область, м.Підгайці, Майдан Незалежності, 31)

Підприємство з іноземними інвестиціями в формі закритого акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат» (71672, Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе, 7 км)

Полицький навчальний центр №76

(34375, Рівненська обл., Володимирецький район, с. Іванчі)

Полтавський державний начально-курсовий комбінат агропромислового комплексу

(36015, м. Полтава, пров. Волочаївський, 2)

Полтавський обласний навчально-консультативний центр «Агротехнік»

(36003 м. Полтава вул. Ф. Моргуна, 3)

Поморянський професійний ліцей

(80760, Львівська область, Золочівський район, смт. Поморяни)

Приватне акціонерне товариство «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія»

(93113, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Свердлова, буд. 371, офіс 1-А)

Приватне акціонерне товариство «Орджонікідзевський рудоремонтний завод»

(53300, Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе, вул. Г.Тикви, 3)

Приватне акціонерне товариство «Учбово-курсовий комбінат»

(61033, м. Харків, вул. Шевченка, 233 б)

Приватне підприємство “Навчально-інформаційний центр “Кримресурс”

(95023, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Беспалова, 156, к. 17)

Приватне підприємство “Учбово-консультаційний центр”

(98612, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Ленінградська, 49)

Приватне підприємство „УКРПРОМЛІФТЗВАР”

(юр.адреса: 02222, м. Київ, вул. Драйзера Теодора, 36, к. 198;

факт.адреса: 02089, м. Київ, вул. Радистів, 64)

Приватне підприємство «Навчально-інформаційний центр «Кримресурс»

(95048, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,  вул. Балаклавська, 68)

Приватне підприємство «Науково-технічний центр УСВППП»

(юр.адр.: 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 100/2;

факт.адр.: 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 100/2,

 04214, м. Київ, вул. Північна, 3)

Приватне підприємство «УКРПРОМЛІФТЗВАР»

(юр. адр.: 02222, м. Київ, вул. Драйзера, 36, к. 198;

факт. адр.: 02089, м. Київ, вул. Радистів, 64)

Приватне підприємство «Учбово-діагностичний центр «ТЕХІНФОРМСЕРВІС»

(61001, м. Харків, пр-т Московський, 94)

Приватне підприємство «Учбово-курсовий комбінат «Гайзель»

 (21012, м. Вінниця, вул. Кривоноса, 1)

Приватне підприємство «Юліокс» м. Черкас (для центру навчання робітників)

(18018, м. Черкаси, Придніпровський район, вул. Енгельса, 245/1)

Приватне підприємство фірма «Профінвест»

(39602, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Маяковського, 29/2)

Приватне учбово-виробниче підприємство «Каскад»

(61175, м. Харків, Київський район, вул. Метробудівників, буд. 40, кв.125)

Приватний вищий професійно-технічний навчальний заклад «Учбовий науково-виробничий центр «Укртехпрогрес»

(61105, м. Харків, вул. Киргизька, 15)

Приватний заклад «Центр професійної освіти і навчання»

(50012, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Женевська, 17)

Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області

(17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, буд. 337)

Професійний машинобудівний ліцей м. Комсомольське

(87250, Донецька область, Старобешівський район, м. Комсомольське, вул. Куйбишева, 170)

Професійно – технічне училище № 26 м. Бучача

(48400, Тернопільська область, м. Бучач, вул. Міцкевича, 31)

Професійно-технічне училище № 22 м. Кременчука

(39631, Полтавська область, м. Кременчук, Проїзд 40 років ДАЇ, 5)

Професійно-технічне училище № 26 м. Кременчука

(39601, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Чкалова, 4)

Професійно-технічне училище № 4 м. Бердичева,

(13300, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Шелушкова, 37)

Професійно-технічне училище № 50 м. Карлівка

(39500, Полтавська область, Карлівка, вул. Радевича, 20)

Професійно-технічне училище № 56

(38030, Полтавська область, Шишацький район, с. Яреськи,  вул. Леніна, 29)

Професійно-технічне училище № 6 м. Кременчука

(39608, Полтавська область, м. Кременнчук,  вул. Республіканська, 87)

Професійно-технічне училище №11 м. Ульяновки Кіровоградської області

(26400, Кіровоградська область, м. Ульяновка, вул. Гагаріна, 17)

Професійно-технічне училище №16 м. Мала Виска

(26200, Кіровоградська область,  м. Мала Виска, вул. Шевченка 56/1)

Професійно-технічне училище №23 імені Героя Радянського Союзу Бірюзова С.С. м. Полтава

(36019, м. Полтава, вул. М.Бірюзова, 64)

Професійно-технічне училище №24 м.Самбір(81400, Львівська обл., м.Самбір, вул Середня, 136)

Професійно-технічне училище №26 м. Бучач

(48400, Тернопільська область, м. Бучач, вул. Міцкевича, 31А)

Професійно-технічне училище №26 м. Кременчука Полтавської області

(39626, Полтавська область м. Кременчук, вул. Чкалова, 4)

Професійно-технічне училище №32 м. Харків

(61038, м. Харків, вул. Спортивна, буд. 9)

Професійно-технічне училище №32 м. Червонозаводське

(37240, Полтавська область, Лохвицький район, м. Червонозаводське, вул. Леніна, 10/2)

Професійно-технічне училище №54 смт. Котельва

(38600, Полтавська обл., смт. Котельва, вул. Островського, 9)

Професійно-технічне училище №9

(56100, Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Промислова, 17)

Публічне акціонерне товариство “Транснаціональна фінансово – промислова нафтова компанія “Укртатнафта”

(39610, Полтавська область, місто Кременчук, вул. Свіштовська, 3)

Публічне акціонерне товариство „Науково-виробниче підприємство „Смілянський електромеханічний завод”

(20705, Черкаська область, м. Сміла, вул. Коробейника, 1)

Публічне акціонерне товариство «Дизельний завод»

(50106, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 34)

Публічне акціонерне товариство «ДНІПРОАЗОТ»

(51909, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, Баглійський район, вул. Горобця, 1)

Публічне акціонерне товариство «Дніпрометиз»

(49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, пр-т Газети «Правда», 20)

Публічне акціонерне товариство «КИЇВМЕТРОБУД»

(юр.адр.: 01601, м. Київ, Прорізна, 8;

факт.адр.: 03065, м. Київ, вул. Каблукова, 8)

Публічне акціонерне товариство «Криворізький турбінний завод «Констар»

(50045, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 127)

Публічне акціонерне товариство «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат»

(53400, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська, 62)

Публічне акціонерне товариство «Нікопольський завод феросплавів»

(53200, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310)

Публічне акціонерне товариство «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат»

(53300, Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе, вул. Калініна, 11)

Публічне акціонерне товариство «Севастопольський морський завод»

(99001, м.Севастополь, вул.Героїв Севастополя, 13)

Публічне акціонерне товариство «Укрнафта»

(04053, м. Київ, провул.Несторівський, 3/5),

для Нафтогазовидобувного управління «Полтаванафтогаз» Публічного акціонерного товариства «Укрнафта»,

(36000, м. Полтава, вул. Монастирська, 12)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВГАЗ»

(61109, м. Харків, вул. Безлюдівська, 1)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»

(61001, м. Харків, вул. Світло шахтаря, 4/6)

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “Сумигаз”

(40021, м. Суми, вул. Лебединська, 13)

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “Київоблгаз”

(08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Боярка,  вул. Шевченка, 178)

Райківська філія ДПТНЗ «Житомирський навчальний центр №4»

(13333, Житомирська область, Бердичівський район, с. Райки)

Ренійський морський торговий порт

(68802, Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська, 188)

Республіканське підприємство “Навчально-курсовий комбінат “Кримбуд”

(95001, Автономна Республіка Крим, вул. Жидкова, 76)

Рогатинський державний аграрний коледж

(77000, Івано-Франківська область, Рогатинський район, м. Рогатин, вул. Шашкевича, 61)

Севастопольський національний технічний університет,

(99053, м.Севастополь, вул. Університетська,33)

Селидівський професійний ліцей

(85400, Донецька обл., м. Селидове, вул. Чернишевського, 9)

Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей

(93400, Луганська область, м. Сєверодонецьк, вул. Маяковського, буд. 18)

Сокальський навчальний центр № 47

(80040 Львівська область, Сокальський район, смт. Жвирка)

Сокирянський навчальний центр №67

(60200, Чернівецька область, Сокирянський район, м. Сокиряни, провулок Ватутіна, 8)

Солонянський навчальний центр № 21

(52406, Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Аполлонівка)

Сумський державний університет
(40030, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2)
Для Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту

(41600, Сумська область, м. Конотоп, вул. Немолота, 12)

Сумський навчальний центр №116

(40002, м. Суми, вул. Роменська, 110)

Сумський національний аграрний університет

(40021, м. Суми, вул. Кірова, 160)

Сумський національний аграрний університет

(40021, м. Суми, вул. Кірова, 160)

Навчальна дільниця

(41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Терещенків, 36)

Сумський національний аграрний університет

(40021, м. Суми, вул. Кірова, 160),

Для Глухівського коледжу

(41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Терещенків, 36)

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

(46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56),

(для Технічного коледжу Тернопільського ДТУ ім. Івана Пулюя)

(46008, м. Тернопіль, вул. Тарнавського, 7а)

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

(46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56),

(для Зборівського коледжу Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя)

(47200, Тернопільська область, м. Зборів, вул. Богдана Хмельницького, 57)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м. Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м. Підволочиськ

(47800, м. Підволочиськ, вул. Данила Галицького, 118)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м. Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м. Чортків

(48500, м. Чортків, вул. Князя Володимира, 31 А)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м.Кременець, провулок Словацького, 8)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м.Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м.Збараж

(47300, м.Збараж, вул.Грушевського, 145)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

(Місце знаходження юридичної особи: 46001, м. Тернопіль,  вул. Руська, 56)

для Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

(46024, м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського, 7, корпус 3)

ТзОВ «Навчально-курсовий комбінат»

(60236, Чернівецька обл., м. Новодністровськ, мікрорайон «Промзона»)

ТОВ «Учбово-курсовий комбінат»

(25014, м. Кіровоград, вул. Мурманська, 31, кім. 203)

ТОВ «Харківський професійний коледж»

(61033, м,Харків, вул.Шевченка, б.233-Б)

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Навчально-курсовий комбінат»

(60036, м. Новодністровськ, промзона)

Товариство з обмеженою відповідальністю “УК Спектр”

(49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 104/1)

Товариство з обмеженою відповідальністю “Львівський навчально–технологічний комбінат”

(79035, м. Львів, вул. Кримська, 26а)

Товариство з обмеженою відповідальністю “Навчально-курсовий комбінат”

(77300, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Євшана, 9)

Товариство з обмеженою відповідальністю „Вінницький обласний навчально-виробничий комбінат”

(21019, м. Вінниця, Староміський район, вул. Примакова, буд. 72)

Товариство з обмеженою відповідальністю „Навчально-виробничий комбінат „Технаглядохоронпраці”

(02139, м. Київ, вул. Курнатовського, 15А, к. 122)

Товариство з обмеженою відповідальністю „Навчально-курсовий центр „БУДМАШОСНОВА”

(04073, м. Київ, вул. Фрунзе, 160, літ. „А”)

Товариство з обмеженою відповідальністю „Учбовий комбінат „СЛАВУТИЧ”

(юр. адреса: 01135, м. Київ, вул. Полтавська, 3, к. 29,

факт. адреса: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67)

Товариство з обмеженою відповідальністю « Навчально-курсовий комбінат «КИЇВОБЛАГРОБУД-КАДРИ»»

(03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 5)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробниче підприємство «Кран, ЛТД»

(69096, м. Запоріжжя, вул. Ладозька, 14, кв. 120)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОСТОК-РУДА»

(52210, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, пров. Капітальний, 2)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпробуд»(49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ,  вул. Богдана Хмельницького, 14)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Закарпатський навчальний центр підготовки і перепідготовки кадрів»

(88018, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Минайська, 16)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»

(53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр-т Трубників, 56)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Металургійний завод «Дніпросталь»

(49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ,  вул. Столєтова, 21)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївський обласний учбовий-курсовий центр»

(54036, м. Миколаїв, пров. Мічуріна, 2а)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Навчальний центр «Міон»

(21050, м. Вінниця, Ленінський район, вулиця Визволення, будинок 2)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Навчально-виробничий центр «Професійна безпека»

(юр.адр.: 04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 18, к.85;

факт.адр.: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81, корп. 20)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Навчально-курсовий комбінат»

(77300, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Євшана, 9)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Навчально-курсовий центр «МОНОЛІТ»

(53081, Дніпропетровська область, Криворізький район, смт Радушне, вул. Нікопольське шосе, 6)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Навчально-курсовий центр «БУДМАШОСНОВА»

(04073, м. Київ, вул. Фрунзе, 160, літ. А)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Полтавський навчальний професійно-технічний комбінат»

(36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 52)

Товариство з обмеженою відповідальністю «УК Спектр»

(49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 104/1)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Учбовий комбінат «Дніпробуд»

(49051, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Богдана Хмельницького, 14)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Учбовий комбінат «Славутич»

(юр. адр.: 01135, м. Київ, вул. Полтавська, 3 к. 29

факт. адр.: 03062, м. Київ, просп. Перемоги, 67)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН»

(49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 127-А)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківський професійний коледж»

(61003, м. Харків, вул. Шевченка, буд. 233-Б)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонський навчально-курсовий комбінат «Професіонал»

(73000, м. Херсон, вул. Перекопська,180/2)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонський навчально-курсовий комбінат «Професіонал»

(73000, м. Херсон, вул. Перекопська,180/2),

Для структурного підрозділу:

(75700, Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Володарського, 32)

(75700, Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Леніна, 50)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр підготовки персоналу УБ ХАЕС»

(30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Ринкова, 5)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦТОР»

(50029, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ногіна, 21)

Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма “Консоль ЛТД”

(95022, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Бородіна, 16)

Торезький професійний ліцей

(86601, Донецька обл., м. Торез, вул. Бірльової, б. 51)

Уманський професійний ліцей

(20300, Черкаська область, м. Умань, пров. Енергетичний, 5)

Харківський професійний ліцей будівництва та автотранспорту

(61031, м. Харків, просп. Гагаріна, 211)

Харцизький професійний ліцей

(86700, Донецька область, м. Харцизьк, вул. Нахімова, 67-А)

Херсонський професійний суднобудівний ліцей

(73021, м. Херсон, Острівське шосе, 1)

Хмельницький навчальний центр

(31300, Хмельницька область, Хмельницький район, с. Шаровечка)

Хмельницький обласний навчально-курсовий комбінат

(32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 27),

Кам’янець-Подільський навчальний клас

(32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 27 )

Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг

(50005, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 13)

Черкаське державне житлово-побутове підприємство „Житлосервіс”

(для Центру навчання робітників)

(18018, м. Черкаси, вул. Енгельса, 261/1)

Черкаське державне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс»

(18018, м. Черкаси, вул. Енгельса, 261/1)

Черкаський навчальний центр № 62

(18013, м. Черкаси, вул. Сурікова, 30)

Черкаський художньо-технічний коледж

(18029, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 13)

Чернівецький регіональний навчально-консультативний центр кадрів АПК

(58026, м. Чернівці, вул. Каштанова, 53)

Чернівецький регіональний навчально-консультативний центр кадрів АПК

Навчальний пункт

(Чернівецька область, Кельменецький р-н, с. Іванівці)

Чернівецький регіональний навчально-консультативний центр кадрів АПК

Навчальний пункт

(Чернівецька область, Хотинський р-н, с. Рукшин)

Чернігівський державний технологічний університет

(14027, м.Чернігів, вул.Шевченка, буд. 95)

Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту

(14000, м. Чернігів, вул. Комсомольська, 56)

Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту

(14000, м. Чернігів, вул. Комсомольська, 56)

Шепетівський професійний ліцей

( 30400, Хмельницька область, м. Шепетівка, пр. Миру, 23)

Южноукраїнський професійний машинобудівний ліцей

(55000, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, пр.-т Леніна, 37)

8332.2 Машиніст автогрейдера

Відкрите акціонерне товариство «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»

(39800, Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Будівельників, 16)

Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва

(36030, м. Полтава, пл. Слави, 1)

8 навчальний центр державної спеціальної служби транспорту

(14017, м. Чернігів, вул. Щорса, 18)

Навчальний центр по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації робітничих кадрів для освоєння нової техніки і технології

(09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 113)

Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг

(50005, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 13)

Відкрите акціонерне товариство «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»

(50026, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Інгулецький район)

7231 Налагоджувальник сільськогосподарських машин і тракторів

Державний навчальний заклад«Погірцівське вище професійне училище»(81445, Львівська обл., Самбірський р-н, с. Погірці), (інтегрована)

7223 Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції

Дочірнє підприємство товариства з обмеженою відповідальністю «Синтез-Союз»-«Учбово-курсовий комбінат» (21001, м. Вінниця, Староміський район, вулиця Привокзальна, будинок 40)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Навчальний центр «Міон»

(21050, м. Вінниця, Ленінський район, вулиця Визволення, будинок 2)

6111 Плодоовочівник

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Лісоводський професійний аграрний ліцей»

(32046, Хмельницька область, Городоцький район, с. Лісоводи, вул. Сугерова, 4)

Бричківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Полтавської районної ради Полтавської області

(38722, Полтавська область, Полтавський район, с. Бричківка, вул. Леніна, 21а)

Вище професійне
училище № 36 с.Балин Хмельницької області
(38440 Хмельницька обл, Дунаєвецький район, с. Балин)

Вище професійне училище №42 м. Погребище

(22200, Вінницька область, Погребищенський район, м. Погребище, вулиця Рокитна, 12)

Гірницьке професійно-технічне училище

(85487, Донецька область, м. Гірник, вул. Радянська, 34)

Глибоцький професійний ліцей

(60400, Чернівецька область, смт. Глибока, вул. І.Бойка, 4)

Миколаївський державний аграрний університет

(54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9),

для Інституту післядипломної освіти Миколаївського державного аграрного університету

(54025, м. Миколаїв, Центральний район, пр-т Героїв Сталінграду, 91а)

Доманівське навчально-консультативне відділення

(Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Пастера, 70)

Державний навчальний заклад «Черкаський професійний будівельний ліцей»

(18018, м. Черкаси, вул. Енгельса, 168)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпродзержинський навчальний центр № 34»

(51912, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Димитрова, 214)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Краснопільське професійно-технічне училище»

(42400, Сумська область, смт. Краснопілля, вул. Вокзальна, 37)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Шахтарський професійний ліцей»

(86200, Донецька область, м. Шахтарськ, мікрорайон 7)

Комунальний заклад Сумської обласної ради – Улянівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Білопільського району

(41856 Сумська область, Білопільський район, смт. Улянівка, вул. Суворова, 27)

Красногорівський професійний ліцей

(85630, Донецька область, Мар’їнський район, м. Красногорівка, вул. Ахтирського, 2)

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад “Калинівське професійно-технічне аграрне училище”

(96117, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Калинівка, вул. 40 років Перемоги)

Луганський національний аграрний університет

(91008, Луганська обл., м. Луганськ, Агроуніверситет),

для відокремленого підрозділу «Костянтинівський технікум Луганського національного аграрного університету»

(85103, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Учбова, буд. 1)

Миколаївський державний аграрний університет

(54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9)

Миколаївський державний аграрний університет

(54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9),

для Інституту післядипломної освіти Миколаївського державного аграрного університету

(54025, м. Миколаїв, Центральний район, пр-т Героїв Сталінграду, 91а)

Арбузинське навчально-консультативне відділення

(Миколаївська область, Арбузинський р-н, с. Благодатне, вул. Ювілейна, 57)

Миколаївський державний аграрний університет

(54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9),

 для Інституту післядипломної освіти Миколаївського державного аграрного університету

(54025, м. Миколаїв, Центральний район, пр-т Героїв Сталінграду, 91а)

Жовтневе навчально-консультативне відділення

(Миколаївська область, с. Полігон, вул. Центральна, 2)

Миколаївський державний аграрний університет

(54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9),

для Інституту післядипломної освіти Миколаївського державного аграрного університету

(54025, м. Миколаїв, Центральний район, пр-т Героїв Сталінграду, 91а)

Первомайське навчально-консультативне відділення

(Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Київська, 50)

Національний

університет біоресурсів і природокористування України

(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15)

для Відокремленого підрозділу

Національного університету біоресурсів і природокористування України “Кримський агропромисловий коледж”

(97517, Автономна Республіка Крим,  Сімферопольський р-н, с. Маленьке)

Обласний навчально-виховний комплекс для дітей з вадами розумового розвитку сиріт та позбавлених батьківського піклування (м.Богодухів)

(62103, Харківська область, м.Богодухів, вул..Поповича, 2)

Оваднівський професійний ліцей

(44720, Волинська область, с. Овадне, вул. Молодіжна, 43),

для Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею

(45500, Волинська область, смт. Локачі, вул. Першотравнева, 33)

Одеська обласна однорічна школа майстрів сільського господарства

(67832, Одеська обл., Овідіопольський район,

смт. Великодолинське, вул. Сімашко, 1)

Подільський державний аграрно-технічний університет

(Місце знаходження юридичної особи: 32300, Хмельницька область, м.Кам’янець-Подільськимй, вул.Шевченка, 13)

Для Бучацького коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету

(4843, Тернопільська область, Бучацький район, с.Трибухівці, вул.Винниченка,4)

Професійно-технічне училище №27 м. Берестечко

(45765, Волинська область, м. Берестечко, вул. Незалежності, 140)

Професійно-технічне училище №5 м. Ковеля

(45000, Волинська область, м. Ковель, вул. Івасюка, 18)

Ставчанський професійний ліцей

(60044, Чернівецька область, Хотинський район, с. Ставчани)

Таврійський державний агротехнологічний університет

(72312, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, 18),

(для відокремленого структурного підрозділу «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»

(71108, Запорізька область, м. Бердянськ, проспект Пролетарський, 9)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Віртуал»

(23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин,  пров. 50 Років СРСР, 2)

Тростянецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Полтавської районної ради Полтавської області

(38770, Полтавська область, Полтавський район, с. Тростянець, вул. Дзержинського, 7)

6131 Робітник фермерського господарства

Вище професійне училище №22  м. Сарни  (34500, Рівненська область, м.Сарни, вул., Технічна, 4)

Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

(33000 м. Рівне, вул. Пирогова, 8)

для Олександрійського навчального відділення

(Рівненський район, с. Олександрія, вул., Санаторна, 6)

Вище професійне училище №32 с. Гущинці

(22434, Вінницька область, Калинівський район, с. Гущинці, вулиця Леніна, будинок 102)

Вище професійне училище №41 м. Тульчина

(23600, Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин, вулиця Леніна, будинок 133)

Володимир – Волинське вище професійне училище

(44700, Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Данила Галицького, 10)

Гайворонський професійний аграрний ліцей

(26300, Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Чапаєва, 14)

Державна організація (установа, заклад) „Заболотненське вище професійне училище №31 ім. Д.К. Заболотного”

(24631, Вінницька область, Крижопільський район, с. Заболотне, вул. Леніна, б. 1)

Державний навчальний заклад «Професійно-технічне училище № 81»

(51300, Дніпропетровська область, Юр’ївський район, смт Юр’ївка, вул. Запорожченка, 1)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів»

(53800, Дніпропетровська область, Апостолівський район, м. Апостолове, вул. Мічуріна, 8)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Західно-Дніпровський центр професійно-технічної освіти»

(52173, Дніпропетровська область, П’ятихатський район, с. Саксагань, вул. Соловйова, 1)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Криворізький центр професійної освіти»

(50037, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Червоногвардійська, 3)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Томаківський професійний аграрний ліцей»

(53500, Дніпропетровська область, Томаківський район, смт Томаківка, вул. Шосейна, 10)

Іванівський професійний аграрний ліцей

(75401, Херсонська область, Іванівський район, смт. Іванівка, вулиця Щорса, будинок 4 Б)

Кривоозерський професійний аграрний ліцей

(55104, Миколаївська область, Кривоозерський р-н,

смт Криве Озеро, вул. Кірова, 7)

Миколаївський державний аграрний університет

(54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9),

для Новобузького коледжу Миколаївського державного аграрного університету

(55600, Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Леніна, 46)

Надбузький професійний аграрний ліцей

 (57130 Миколаївська область, с.Надбузьке, вул. Леніна, 1)

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Місце знаходження юридичної особи: 03041, м.Київ, вул. Героїв Оборони, буд. 15

Для відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України „Бережанський агротехнічний інститут”

(47501, Тернопільська область, м.Бережани, вул. Академічна, 20)

Оваднівський професійний ліцей

(44720, Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Овадне, вул. Молодіжна, 43)

Приватне підприємство «Радомишльський аграрний навчально-виробничий центр»

(12262, Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Забілоччя, вул. Центральна, 1-А)

Приватне підприємство «Радомишльський аграрний навчально-виробничий центр»

(12262, Житомирська обл., Радомишльський р-н,  с. Забілоччя, вул. Центральна, 1-А),

для Радомишльського навчального пункту приватного підприємства «Радомишльський аграрний навчально-виробничий центр»,

(12201, Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Мала Житомирська, 14)

Професійно – технічне училище № 23 імені Героя Радянського Союзу Бірюзова С.С.

(36007, м. Полтава, вул. М.Бірюзова, 64 а)

Професійно-технічне училище № 74

(52600, Дніпропетровська область, Васильківський район, с. Шев’якіно, вул. Центральна, 1)

Тернопільський  національний технічний університет імені Івана ПулюяМісце знаходження юридичної особи:46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56для Зборівського коледжу Тернопільського національного технічного університету  імені Івана Пулюя(47201, Тернопільська область, м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 57)

7233.2 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин

Божковський навчальний центр № 16

(38734, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Божкове)

Борщівський агротехнічний коледж

(48702, Тернопільська область, м. Борщів, вул. Грушевського, 15)

Вінницький державний аграрний університет

(21100, м. Вінниця, Ленінський район, вул. Сонячна, 3),

для Чернятинського коледжу Вінницького державного аграрного університету

(23124, Вінницька область, Жмеринський район, с. Чернятин, вул. Першотравнева, 28)

Вінницький обласний навчально-курсовий комбінат аграрної освіти

(22300, Вінницька обл., Літинський район, смт. Літин, вул. Радянська, 97)

Володимир-Волинський агротехнічний коледж

(44700, Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Генерала Шухевича, 27)

Державний навчальний заклад „Почаївське вище професійне училище”

(47025, Тернопільська область, Кременецький район, м. Почаїв, вул. Кременецька, 31)

Державний професійно-технічний навчальний заклад “Одеський навчальний центр №14”

(65010, м. Одеса, вул. Краснова, 2а)

Державний професійно-технічний навчальний закладі “Тарутинський професійний аграрний ліцей”

(68500, Одеська область, смт. Тарутине, вул. Красна, 185)

Дніпропетровський державний аграрний університет

(для Нікопольського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету)

(Місце знаходження заявника:

 49027, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25);

Місце провадження діяльності:

53207, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Карла Лібкнехта, 167)

Житомирський агротехнічний коледж

(10031 м. Житомир, вул. Щорса, 96)

Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат Житомирської обласної ради

(11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 4, корп.5),

(для навчального пункту смт Любар, 13100, Житомирська область, смт Любар, вул. Рад, 2)

Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат Житомирської обласної ради

(11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 4, корп.5)

Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат Житомирської обласної ради

(11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 4, корп.5),

Андрушівський навчальний пункт

(13400, м. Андрушівка, площа Леніна, 1)

Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат Житомирської обласної ради

(11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 4, корп.5),

Баранівський навчальний пункт

(12700, смт Баранівка. вул. Першотравнева, 30)

Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат Житомирської обласної ради

(11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 4, корп.5),

Бердичівський навчальний пункт

(13306, м. Бердичів, вул. Низгірецька, 7)

Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат Житомирської обласної ради

(11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 4, корп.5),

Лугинський навчальний пункт

(11300, смт. Лугини, вул. К. Маркса, 54)

Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат Житомирської обласної ради

(11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 4, корп.5),

Народицький навчальний пункт

(11400, смт. Народичі. вул. Леніна, 309)

Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат Житомирської обласної ради

(11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 4, корп.5),

Романівський навчальний пункт

(13001, смт. Романів, вул. Леніна, 18)

Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат Житомирської обласної ради

(11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 4, корп.5),

Попільнянський навчальний пункт

(13500, смт. Попільня, вул. Б.Хмельницького, 9)

Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат Житомирської обласної ради

(11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 4, корп.5),

Житомирський навчальний пункт

(10001 вул. Київське шосе, 19)

Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат Житомирської обласної ради

(11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 4, корп.5),

Овруцький навчальний пункт

(11102, м. Овруч, вул. Сабурова, 1)

Івано-Франківський обласний навчально-курсовий комбінат

(77160, Івано-Франківська область,  Галицький район, с. Залуква),

Долинський філіал

(Долинський район, м. Долина, вул. Полупанки, 34)

Клеванський професійний ліцей

(35311, Рівненська область, Рівненський район, смт Клевань, 1, вул., Богдана Хмельницького, 89)

Красноградський технікум механізації сільського господарства імені Ф.Я.Тимошенка

(63304, Харківська область, м. Красноград, вул. Жовтнева, 56)

Кримський державний аграрний навчально-консультаційний центр

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,  вул. Шалфейна, 1),

для Бахчисарайської навчально-консультаційної філії

(98405, м. Бахчисарай, вул. Леніна. 95)

Кримський державний аграрний навчально-консультаційний центр

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Шалфейна, 1),

для Білогірської навчально-консультаційної філії

(97600, Автономна Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Шевченка, 61;

7200, смт. Совєтський, вул. Кримських партизан, 1;

97100, с. Желябовка, вул. Придорожна, 18 г)

Кримський державний аграрний навчально-консультаційний центр

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Шалфейна, 1),

 для Євпаторійської навчально-консультаційної філії

(97401, Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 9 Травня, 39;

96000, м. Красноперекопськ, вул. Залізнична, 9;

96200, смт. Роздольне, вул. Леніна, 64/53;

96400, смт. Чорноморськ, вул. Індустріальна, 4)

Кримський державний аграрний навчально-консультаційний центр

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Шалфейна, 1)

для Сімферопольської навчально-консультаційної філії

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Шалфейна, 1;

96100, м. Джанкой, вул. Леніна, 44;

97000, смт. Красногвардійське, вул. Тельмана, 9;

96300, смт. Первомайське, вул. Щорса, 34, )

Львівський національний аграрний університет

(80381, Львівська область, Жовківський район, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1),

для Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету

(82400, Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169)

Львівський національний аграрний університет

(80381, Львівська область, Жовківський район, м.Дубляни, вул. Володимира Великого, 1),

для Золочівського коледжу Львівського національного аграрного університету

(80745, Львівська область, Золочівський район, с. Новоселище, вул. Шевченка, 4)

Миколаївський державний аграрний університет

(54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9)

для Новобузького коледжу Миколаївського державного аграрного університету

(55600, Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Леніна, 46)

Мирогощанський аграрний коледж

(35624, с.Мирогоща, Дубнівського району, Рівненської область, вул. Студентська, 1)

Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців

м. Хорол Полтавської області

(37800, Полтавська обл., м. Хорол, вул. Леніна, 38/1)

Національний університет біоресурсів і природокористування України

(03041, м. Київ, вул. Героїв оборони, 15),

Для відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України “Прибрежненьський аграрний коледж”

(96569, Автономна Республіка Крим, Сакський район, с. Прибрежне)

Національний університет біоресурсів і природокористування України

(для відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Немішаєвський агротехнічний коледж»

(юр. адреса: 03041, м. Київ, Голосіївський район, вул. Героїв оборони, 15, корпус 3;

фак. адреса: 07854, Київська область, Бородянський район, смт Немішаєве, вул.Технікумівська, 1)

Подільський державний аграрно-технічний університет

(для Снятинського технікуму)

(32300, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13),

Місце здійснення діяльності:

(78300, Івано-Франківська область, Снятинський район, м. Снятин, вул. Воєводи Коснятина, 72)

Подільський державний аграрно-технічний університет

(32300, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13),

 для Коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету

(32300 , Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 95)

Подільський державний аграрно-технічний університет

(32300, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13),

для Новоушицького технікуму Подільського державного аграрно-технічного університету

(32600, Хмельницька область, Новоушицький район, смт. Нова Ушиця, вул. Подільська, 34)

Професійно-технічне училище № 82 м.Судова Вишня

(81340, Львівська область, Мостиський район, м. Судова Вишня)

Рогатинський державний аграрний коледж

(77000, Івано-Франківська область, Рогатинський район, м. Рогатин, вул. Шашкевича, 61)

Сокирянський навчальний центр №67

(60200, Чернівецька область, Сокирянський район, м. Сокиряни, провулок Ватутіна, 8)

Ставчанський професійний ліцей

(60044, Чернівецька область, Хотинський район, с. Ставчани)

Сумський національний аграрний університет

(40021, м. Суми, вул. Кірова, 160)

Сумський національний аграрний університет

(40021, м. Суми, Зарічний район, вул. Кірова, 160),

Для Глухівського коледжу

(41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Терещенків, 36)

Сумський національний аграрний університет

(40021, м. Суми, вул. Кірова, 160)

для Роменського коледжу

(42001, Сумська обл., м. Ромни, вул. Горького, 56)

Таврійський державний агротехнологічний університет

(72312, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, 18),

(для відокремленого структурного підрозділу «Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»

(72100, Запорізька область, м. Приморськ, вул. Морська, 84)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м.Кременець, провулок Словацького, 8)

Уманський державний аграрний університет

(20305, Черкаська область, м. Умань, вул. Інститутська, 1),

для відокремленого структурного підрозділу Шевченківського коледжу Уманського державного аграрного університету

(20214, Черкаська область, Звенигородський район, с. Шевченкове, вул. Шевченка, 17)

Харківський індустріально-педагогічний технікум

(61050, м.Харків, пр.-т Московський, 24)

Чернівецький регіональний навчально-консультативний центр кадрів АПК

(58026, м. Чернівці, вул. Каштанова, 53)

Навчальний пункт

(Чернівецька обл., Герцаївський р-н, м. Герци, вул. Ліліяка,2)

Ямпільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Хмельницької обласної ради

(30231, Хмельницька область, Білогірський район, смт. Ямпіль, вул. Леніна, 30)

7124.2 Столяр будівельний

Антонінська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Хмельницької обласної ради

(31022, Хмельницька область, Красилівський район, смт. Антоніни, вул. Леніна, 21)

Барський професійний будівельний ліцей Вінницької області

 (23000, Вінницька область, Барський район, м. Бар, вул. Калініна, б. 3)

Бердичівський професійний будівельний ліцей

(13313, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Котовського, 41)

Божковський навчальний центр № 16

(38734, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Божкове)

Брошнівський професійний лісопромисловий ліцей

(77611, Івано-Франківська область, Рожнятівський район, смт. Брошнів-Осада, вул. Степана Бандери, 5)

Вище професійне училище №24 м. Заставна

(59400, Чернівецька область, Заставнівський район, м. Заставна, вул. Бажанського, 58)

Вище художнє професійно-технічне училище №5 м. Вінниці

(21001, м. Вінниця, Староміський район, вулиця Лебединського, будинок 13)

Відкрите акціонерне товариство „Західенерго”

(79026, м.Львів, вул. Козельницька, 15),

для Навчально-тренувального центру відокремленого підрозділу (структурна одиниця) ВАТ „Західенерго” „Львівенергоспецремонт”

(79026, м. Львів, вул. Козельницька, 17)

Відкрите акціонерне товариство «Дніпроенерго»

(69006, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20)

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

(21100, м. Вінниця, Замостянський район, вул. Острозького, будинок 32)

Державна Каховська технічна школа

(74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. 417 Стрілецької дивізії, 65)

Державне підприємство учбово-курсовий комбінат «Харківжитлобуд»

(61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 11)

Державний заклад освіти «Центр професійно-технічної освіти №2 м.Харкова»

(61121, м. Харків, вул. Тимурівців, 39)

Державний навчальний заклад “Одеський навчальний центр № 14”

(65010, м.Одеса,вул.Краснова, 2-А)

Державний навчальний заклад «Вище професійне училище № 2 м. Херсона»

(73034, м. Херсон, Миколаївське шосе, 52)

Державний навчальний заклад «Донецьке вище професійне училище будівельних технологій»

(83044, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Роздольна, 20)

Державний навчальний заклад «Житомирське вище професійне училище будівництва і дизайну»,

(10014, м. Житомир, вул. Якіра, 5)

Державний навчальний заклад «Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну»

(46011, м. Тернопіль, просп. Степана Бандери, 74-А)

Державний професійно-технічний навчальний заклад

“Миколаївський навчальний центр № 50”

(81606 Львівська область, Миколаївський район, с.Заклад)

Державний професійно-технічний навчальний заклад

«Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу»

(09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 33/25)

Державний професійно-технічний навчальний заклад “Одеський професійний ліцей будівництва та комунального господарства”

(65045, м. Одеса, вул. Новосельського, 86)

Державний професійно-технічний навчальний заклад „Житомирський навчальний центр №4” (10001, м. Житомир, вул. Ватутіна, 172)

Державний професійно-технічний навчальний заклад „Житомирський навчальний центр №4”

(10001, м. Житомир, вул. Ватутіна, 172)

(для Коростенської філії державного професійно-технічного навчального закладу „Житомирський навчальний центр №4”

 (11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шосе Білокоровицьке, 4)

Державний професійно-технічний навчальний заклад „Житомирський навчальний центр №4” (10001, м. Житомир, вул. Ватутіна, 172)

(для Бердичівської філії державного професійно-технічного навчального закладу „Житомирський навчальний центр №4”

(13306, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Низгірецька, 1)

Державний професійно-технічний навчальний заклад „Житомирський навчальний центр №4” (10001, м. Житомир, вул. Ватутіна, 172),

 (для Райківської філії державного професійно-технічного навчального закладу „Житомирський навчальний центр №4”

(13333, Житомирська обл., м. Бердичівський р-н, с. Райки)

Державний професійно-технічний навчальний заклад „Миколаївський навчальний центр №50”

(81606, Львівська область, Миколаївський район, с. Заклад)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Горлівський професійний ліцей будівництва»

(84617, Донецька область, м. Горлівка, Центрально – Міський р-н, вул. Судейка, 11)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Камінь-Каширське вище професійне училище» (44500, Волинська область, м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 44)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту»

(22100, Вінницька область, м. Козятин, вулиця Катукова, 44)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Ладижинський навчальний центр №39»

(24324, Вінницька обл., м. Ладижин, с-ще Губник)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Марганецький професійний ліцей»

(53400, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська, 41)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Новороздільський професійний ліцей будівництва та побуту»

(81652, Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Сагайдачного, 15)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Одеське професійне училище залізничного транспорту та будівництва»

(65045, м. Одеса, вул. В.Арнаутська, 68)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Піщанський навчальний центр №59»

(24703, Вінницька область, Піщанський район, с-ще Трудове, вулиця Центральна, 10)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Роменське вище професійне училище»

(42000, Сумська область, м. Ромни, вул. Коржівська, 44)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Темнівський навчальний центр №100»

(62493, Харківська область, Харківський район, с. Темнівка, вул. Харківська, 3)

Держівський навчальний центр № 110

(81606, Львівська область, Миколаївський район, с.Держів)

Дніпропетровський навчально-виробничий центр № 2

(49057, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 229)

Дніпропетровський професійний будівельний ліцей

(49064, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Яшина, 4)

Донецький професійний шахтобудівельний ліцей

(83044, м. Донецьк, вул. Роздольна, б.20)

Дочірнє підприємство «Горлівський учбовий пункт» Комунального підприємства «Донецький центр підготовки персоналу»

(84627, Донецька область, м. Горлівка, Центрально-міський район, вул. Кірова, 12а)

Дочірнє підприємство «Запорізький навчально-курсовий комбінат» Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»

(69035, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 9)

ДПТНЗ «Дар’ївський навчальний центр №10»

(75032,   Херсонська область, Білозерський район, с. Дар’ївка)

Дубенський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

(35604, Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 112)

еречинський професійний ліцей

(89203, Закарпатська область, с. Сімер, вул. Будівельників, 8)

Житомирський національний агроекологічний університет

(10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7),

для Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету

(10029, м. Житомир, вул. Чапаєва, 6)

Закрите акціонерне товариство “Севастопольбуд”

(99011, м. Севастополь, м-н Нахімова, 11)

Закрите акціонерне товариство «Горлівськтепломережа»

(84601, Донецька область, Ц – Міський район, вул. Академіка Павлова, 13)

Знам’янський професійний ліцей

(27400, Кіровоградська область, м. Знам’янка, пров. Свердлова, 4)

Івано-Франківський обласний навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства

(76014, м. Івано-Франківськ, вул. С. Бандери, 77)

Інститут підготовки кадрів промисловості Міністерства промислової політики України (ІПК промисловості)

(04071, м. Київ, вул. Лук’янівська, 65/67)

Кіровоградський навчальний центр № 6

(25009, м. Кіровоград, вул. Яновського, 50)

Коломийський навчальний центр № 41

(78250, Івано-Франківська область, Коломийський район, с. Товмачик, вул. Привокзальна, 30)

Комунальний навчальний заклад «Міжшкільний навчально-виробничий комбінат № 1» Дніпропетровської міської ради

(49021, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Амур-Нижньодніпровський район, вул. Пожежна, 37)

Комунальний позашкільний навчальний заклад освіти «Нікопольський міжшкільний центр трудового навчання та технічної творчості»(53211, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Херсонська, 56/1)

Копичинецький навчальний центр №112

(48260, Тернопільська область м. Копичинці, вул. Шевченка, 94)

Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей

(50015, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Елістинська, 1)

Кримська республіканська установа «Міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів»

(97400, Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Тухачевського, 22)

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад «Євпаторійський професійний будівельний ліцей»

(97401, Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Крупської, 7)

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад “Сімферопольське вище професійне училище будівництва та комп’ютерних технологій”

(95024, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. 1 Кінної Армії, 19-а)

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад «Феодосійське професійно-технічне будівельне училище ”

(98100, Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, вул. Федька, 23)

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад “Євпаторійський професійний будівельний ліцей”

(94701, Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. Крупської, 7)

Ладижинський міжшкільний навчально-виробничий центр по розвитку художніх промислів та народних ремесел «Спадщина»

(24320, Вінницька область, м. Ладижин, вулиця Процишина, 23)

Личаківський навчальний центр № 30

(79039, м. Львів, вул. Шевченка, 156)

Любомльський професійний ліцей

(44300, Волинська область, м. Любомль, вул. Брестська, 11)

Макіївський учбовий пункт Комунального підприємства «Донецький центр підготовки персоналу”

(86100, Донецька область, м. Макіївка, Центрально-міський район, вул. Леніна, 57)

Маріупольський професійний ліцей автотранспорту

(87522, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Таганрозька, 199)

Миколаївський професійний ліцей

(84182, Донецька область, м. Миколаївка, вул. Маяковського, 4)

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат м. Житомира

(10031, м. Житомир, вул. Щорса, 100)

Навчальний заклад комунальної форми власності «Навчально-виробничий центр «Професіонал»

(03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31)

Надвірнянське професійно-технічне училище № 11

(78400, Івано-Франківська область, Надвірнянський район, м. Надвірна, вул. Ломоносова, 3)

Новороздільський професійний ліцей будівництва та побуту

(81652, Львівська область, Миколаївський район, м.Новий Розділ, вул. Сагайдачного, 15)

Олеський професійний ліцей

(80533, Львівська область, Буський район, смт.Олесько, вул. Валова, 9)

Петрівський навчальний центр №49

(28310, Кіровоградська область, Петрівський р-н, с. Новий Стародуб)

Північний навчальний центр № 90

(73032 м.Херсон, вулиця Некрасова, будинок 234)

Полтавський навчальний центр №64

(36015, Полтавська область, м. Полтава, вул. Старокотелевська, 6)

Професійно – технічне училище № 34 смт. Коропець

(48370, Монастириський район, смт. Коропець, вул. Марка Каганця, 3)

Професійно-технічне училище № 15 м. Черкас

(18018, м. Черкаси, вул. Енгельса, 168)

Професійно-технічне училище №1 м. Житомира

(10003, м. Житомир, вул. Якіра, 5)

Публічне акціонерне товариство «Севастопольстрой»

(99011, м.Севастополь, пр. Нахімова, 11)

Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

 (33000 м. Рівне, вул. Пирогова, 8),

для Олександрійського навчального відділення

(Рівненський район, с. Олександрія, вул., Санаторна, 6)

Свалявський професійний будівельний ліцей

(89300, Закарпатська область, м. Свалява, вул. Шевченка, 15а)

Сокирянський навчальний центр №67

(60200, Чернівецька область, Сокирянський район, м. Сокиряни, провулок Ватутіна, 8)

Сумський державний університет
(40030, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2),
Для Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту

(41600, Сумська область, м. Конотоп, вул. Немолота, 12)

Товариство з обмеженою відповідальністю „Донецький центр розвитку персоналу”

(83121, Донецька область, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 299)

Товариство з обмеженою відповідальністю „Учбовий комбінат „СЛАВУТИЧ”

(юр. адреса: 01135, м. Київ, вул. Полтавська, 3, к. 29,

факт. адреса: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОСТОК-РУДА»

(52210, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, пров. Капітальний, 2)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпробуд»(49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ,  вул. Богдана Хмельницького, 14)

Торчинський професійний ліцей

(45612, Волинська область, Луцький район, смт. Торчин, вул. Незалежності, 55)

Тульчинський районний центр технічної творчості

(23600, Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин, вул. Пушкіна, 3)

Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг

(50005, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 13)

Центр професійного розвитку Славутицької міської ради Київської області

(07100, Київська область, м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 3)

Черкаський навчальний центр № 62

(18013, м. Черкаси, вул. Сурікова, 30)

Южноукраїнський професійний машинобудівний ліцей

(55000, Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, пр.-т Леніна, 37)

8331 Тракторист

Професійно-технічне училище №17

(55401, Миколаївська область, смт. Братське, вул. Вороніна, 20), (інтегрована)

6123

8331.1

Бджоляр

Тракторист

8331.2 Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорія «А»)

Амвросіївський професійний ліцей

(87300, Донецька обл., Амвросіївський р-н, м. Амвросіївка, вул. Кутузова, б. 37)

Арцизький районний спортивно-технічний клуб ТСО України

(68400, Одеська область, м. Арциз, вул. Вокзальна, 6)

Банилово-Підгірнівська гімназія

(59020, Чернівецька область, Сторожинецький район, с. Банилів-Підгірний)

Барашівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

(11255, Житомирська область, Ємільчинський район, с. Бараші, вул. Калініна, 61)

Баштанське навчально-консультативне відділення

(Миколаївська область, м. Баштанка, вул. О.Сизоненка, 9/12)

Березнегуватський професійний ліцей

(56203, Миколаївська область, Березнегуватський район, смт Березнегувате, вул. Піонерська, 85)

Березнівський агротехнічний ліцей-інтернат Березнівської районної ради Рівненської області

(34600, Рівненська обл., Березнівський р-н, м. Березне, вул. Вишнева, 19)

Білозерське професійно-технічне училище № 6

(75000, Херсонська область, Білозерський район, селище міського типу Білозерка, с-ще Петровського п.в. Приозерне)

Білоцерківський національний аграрний університет

(09100, Київська обл., м. Біла Церква, пл. Соборна, 8/1)

Білоцерківський національний аграрний університет

(для Маслівського аграрного технікуму ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету)

(Місце знаходження заявника: 09100, Київська обл.,  м. Біла Церква, Площа Соборна, 8/1;

 Місце провадження діяльності: 08859, Київська обл., Миронівський р-н,  с. Маслівка,

вул. Незалежності, 66)

Білоцерківський національний аграрний університет

 для Бобринецького технікуму ім. В.Порика Білоцерківського національного аграрного університету (27200, Кіровоградська область, Бобринецький р-н, м. Бобринець, п-к В.Порика 4)

Білоцерківський національний аграрний університетдля Олександрійського технікуму Білоцерківського національного аграрного університету

(28000, Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Діброви, 85)

Болградський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

(68702, Одеська область, м. Болград, пр-т Леніна, 154)

Болградський районний спортивно-технічний клуб ТСО України

(68700, Одеська обл., м. Болград, вул. Училищна, 15)

Борзнянський державний сільськогосподарський технікум

(16400, Чернігівська область, м. Борзна, вул. Олекси Десняка, 23)

Бучацька автомобільна школа Товариства сприяння обороні України

(48400, Тернопільська обл., м. Бучач, вул. Винниченка, 1)

Варварівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Карлівської районної ради Полтавської області

(39512, Полтавська обл., Карлівський район, с. Варварівка)

Великоанадольський лісовий коледж

(85727, Донецька обл., Волноваський район, смт Комсомольський, вул. Алімова, 5)

Великобагачанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Великобагачанської районної ради Полтавської області

(31800, Полтавська область, Великобагачанський район, с-ще Велика Багачка, провул. Леніна, 7)

Великобудищанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області

(37320, Полтавська область, Гадяцький район, с. Великі Будища, вул. Жовтнева, 32)

Великожванчицький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ст., аграрно-технічний ліцей» ім. М.С.Майдана Дунаєвецької районної ради Хмельницької області

(32473, Хмельницька область, Дунаєвецький район, с. Великий Жванчик, вул. Шкільна, 5)

Великопавлівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів

Зіньківської районної ради Полтавської області

(38112, Полтавська область, Зіньківський район, с. Велика Павлівка, вул. Олега Кошового)

Вертіївський міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудової підготовки і професійної орієнтації учнів

(16624, Чернігівська область, Ніжинський район, с.Вертіївка, вул. Леніна, 158)

Верхняцький міжшкільний навчально-виробничий комбінат

(20022, Черкаська область, Христинівський район, смт. Верхнячка, вул. Шкільна, 1)

Веселівський професійний аграрний ліцей

(72202, Запорізька область, Веселівський район, смт. Веселе, вул. Бобрових, 33)

Вище професійне училище № 36 с.Балин Хмельницької області
(38440 Хмельницька обл, Дунаєвецький район, с.Балин)

Вище професійне училище № 52

(72002, Запорізька область, смт Михайлівка, вул. Леніна, 2)

Вище професійне училище №24 м. Заставна

(59400, Чернівецька область, Заставнівський район, м. Заставна, вул. Бажанського, 58)

Вище професійне училище №32 с. Гущинці

(22434, Вінницька область, Калинівський район, с. Гущинці, вулиця Леніна, будинок 102)

Вище професійне училище №42 м. Погребище

(22200, Вінницька область, Погребищенський район, м. Погребище, вулиця Рокитна, 12)

Вище професійне училище №52

(72000, Запорізька область, Михайлівський район, смт. Михайлівка, вул. Леніна, 2)

Вищий навчальний заклад «Кіровоградський технікум механізації сільського господарства»

(25028, м. Кіровоград, проспект Університетський 5/2)

Вільхуватський навчально-виховний комплекс Великобурлуцької районної ради Харківської області

(62620, Харківська обл., Великобурлуцький район, с.Вільхуватка, вул. Сінько, буд.31)

Вільшанський міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання та професійної орієнтації учнів

(26600, Кіровоградська область, смт Вільшанка, вул. Кірова, 62)

Вінницький державний аграрний університет

(21100, м. Вінниця, Ленінський район, вул. Сонячна, 3),

для Чернятинського коледжу Вінницького державного аграрного університету

(23124, Вінницька область, Жмеринський район, с. Чернятин, вул. Першотравнева, 28)

Вінницький національий аграрний університет

(21100, м. Вінниця, Ленінський район, вул. Сонячна, б. 3)

Вінницький національий аграрний університет

(21100, м. Вінниця, Ленінський район, вул. Сонячна, б. 3),

для Ладижинського коледжу Вінницького національного аграрного університету

(24321, Вінницька область, м. Ладижин, вул. Кравчика, б. 5)

Вінницький національний аграрний університет

(21100, м. Вінниця, Ленінський район, вул. Сонячна, будинок 3),

для Верхівського сільськогосподарського коледжу Вінницького національного аграрного університету

(24350, Вінницька область, Тростянецький район, с. Верхівка)

Вінницький обласний навчально-курсовий комбінат аграрної освіти

(22300, Вінницька обл., Літинський район, смт. Літин, вул. Радянська, 97)

Вовчанський міжшкільний навчально-виробничий комбінат Харківської області

(62531, Харківська область, Вовчанський район, с. Червоноармійське Перше)

Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу

(45626, Волинська область, Луцький район, смт. Рокині, вул. Наукова, 1),

Учбовий пункт

(44300, м. Любомль, вул. Дружби, 61)

Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу

(45626, Волинська область, Луцький район, смт. Рокині, вул. Наукова, 1),

Учбовий пункт

(44100, смт. Ратне, вул. Нова, 6)

Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу

(45626, Волинська область, Луцький район, смт. Рокині, вул. Наукова, 1),

Учбовий пункт

(45008, м. Ковель, вул. Ватутіна, 20)

Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу

(45626 Волинська область, Луцький район, смт. Рокині, вул. Наукова, 1),

Учбовий пункт

(43000, Волинська область, Луцький район, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 2а)

Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу

(45626 Волинська область, Луцький район, смт. Рокині, вул. Наукова, 1),

Учбовий пункт

(45000, м. Рожище, вул. Пирогова, 1)

Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу

(45626 Волинська область, Луцький район, смт. Рокині, вул. Наукова, 1),

Учбовий пункт

(44300, м. Любомль, вул. Дружби, 61)

Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу

(45626, Волинська обл., Луцький р-н, смт. Рокині, вул. Наукова, 1),

Учбовий пункт

(45008, м. Ковель, вул. Ватутіна, 20)

Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу

(45626, Волинська обл, Луцький р-н, смт. Рокині, вул. Наукова, 1),

Учбовий пункт

(44700, м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 158)

Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу

(45626, Волинська обл, Луцький р-н, смт. Рокині, вул. Наукова, 1),

Учбовий пункт

(44500, м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 102)

Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу

(45626, Волинська обл., Луцький р-н, смт. Рокині, вул. Наукова, 1),

Учбовий пункт

(45700, м. Горохів, вул. Козацька, 23)

Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу

 (45626, Волинська обл., Луцький р-н, смт. Рокині, вул. Наукова, 1),

Учбовий пункт

(43000, Волинська обл., Луцький р-н, с. Гірка Полонка, вул. Шкільна, 3-А)

Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу

(45626, Волинська обл., Луцький р-н, смт. Рокині, вул. Наукова, 1),

Учбовий пункт

(44100, смт. Ратне, вул. Нова, 6)

Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу

(45626, Волинська обл., Луцький р-н, смт. Рокині, вул. Наукова, 1),

Учбовий пункт

(45000, м. Рожище, вул. Селянська, 25)

Володимир-Волинський агротехнічний коледж

(44700, Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Генерала Шухевича, 27)

Гадяцький професійний аграрний ліцей,

(37300, Полтавська область, м. Гадяч, вул. 50 років Жовтня, 88)

Гірницьке професійно-технічне училище

(85487, Донецька область, м. Гірник, вул. Радянська, 34)

Глибоцький професійний ліцей

(60400, Чернівецька область, Глибоцький район, смт. Глибока, вул. І. Бойко, 2 А)

Говорський професійний аграрний ліцей
(32536, Хмельницька область, Віньковецький район, с.Говори)

Голопристанська автомобільна школа Товариства сприяння обороні України

(75600, Херсонська обл., Голопристанський р-н, м.Гола Пристань, вул.Київська,2)

Голосківський професійний аграрний ліцей

( 31535, Хмельницька область, Летичівський район, с.Голосків, вул. Центральна, 6)

Горностаївський спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України

(74600 Херсонська обл., Горностаївський р-н, смт. Горностаївка, вул. Леніна, 98)

Градизька гімназія імені О. Білаша

(39071, Полтавська область, Глобинський район, селище Градизьк)

Гребінківська автомобільна школа Товариства Сприяння обороні України

(37400, Полтавська область, м. Гребінка, вул. Городищенська, 88)

Грицівське вище професійне училище №38

(30455 Хмельницька область, Шепетівський район, смт. Гриців, вул. Ломоносова, 10)

Грозинська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Коростенського району Житомирської області

(11542, Житомирська область, Коростенський район, с. Грозине, вул. Шкільна, 6)

Давидівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Давидівської сільської ради Сторожинецького району Чернівецької області

(59021, Чернівецька область, Сторожинецький район, с. Давидівці)

Державний навчальний заклад  «Великобілозерський професійний аграрний ліцей»

(71400, Запорізька область, Великобілозерський район, с. Велика Білозерка (частина 1 села),

вул. Миру, 2а)

Державний навчальний заклад  „Золотоніський професійний ліцей”

(19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 33)

Державний навчальний заклад “Рівненський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК”

(33028, Рівненська область, м.Рівне, вул., Драгоманова, 27)

Державний навчальний заклад “Рівненський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК”

(33028, Рівненська область, м.Рівне, вул., Драгоманова, 27),

для Острозького навчального пункту

(Рівненська область, Острозький район, с. Оженин, вул. Шкільна, 2)

Державний навчальний заклад „Почаївське вище професійне училище”

(47025, Тернопільська область, Кременецький район, м. Почаїв, вул. Кременецька, 31)

Державний навчальний заклад «Василівський професійний ліцей»

(71600, Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, вул. Єсеніна, 1)

Державний навчальний заклад «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей»

(31200, Хмельницька область, Волочиський район, м. Волочиськ, вул. Запорізька, 9)

Державний навчальний заклад «Ісаєвський професійний аграрний ліцей»

(66300, Одеська область, Миколаївський район с.Ісаєве, вул.Набережна, 15)

Державний навчальний заклад «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей»

(32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Драгоманова, 9)

Державний навчальний заклад «Кілійський професійний ліцей»

(68300,Одеська область, м.Кілія, вул.Леніна, 6)

Державний навчальний заклад «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області»

(16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Незалежності, 5А)

Державний навчальний заклад «Професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка»

(27100, Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 174)

Державний навчальний заклад «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г.Боровенського»

(38400, Полтавська область, смт Решетилівка, вул. Леніна, 81)

Державний навчальний заклад «Старокозацький професійний аграрний ліцей

(67730, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с.Старокозаче, вул. Маліновського, 30)

Державний навчальний заклад «Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей»

(30600, Хмельницька область, Теофіпольський район, смт. Теофіполь, вул. Заводська, 1)

Державний навчальний заклад «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК»

(62416 Харківський район, с. Пісочин, вул. Некрасова, 11)

Державний навчальний заклад «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК»

(62416 Харківський район, с. Пісочин, вул. Некрасова, 11),

для Дергачівського відділення (без права юридичної особи)

(62300, Харківська обл., м. Дергачі, вул. Лозівська, 96)

Державний професійно-технічний навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»

(08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Можайська, 5)

Державний професійно-технічний навчальний заклад “Арцизький професійний аграрний ліцей”

(68421, Одеська область, Арцизький район, с. Теплиця, вул. Леніна, 125)

Державний професійно-технічний навчальний заклад “Ісаєвський професійний аграрний ліцей”

(67023, Одеська область, Миколаївський район, с. Ісаєве, вул. Набережна, 15)

Державний професійно-технічний навчальний заклад “Котовський професійний ліцей”

(66300, Одеська область, м. Котовськ, вул. Короленка, 1)

Державний професійно-технічний навчальний заклад “Савранське професійно-технічне аграрне училище”

(66200, Одеська область, смт. Саврань, вул. Леніна, 28)

Державний професійно-технічний навчальний заклад “Савранське професійно-технічне аграрне училище”

(66200, Одеська область, смт.Саврань, вул.Леніна, 28),

для Любашівської філії

(66500, Одеська область, смт. Любашівка, вул. Леніна, 162)

Державний професійно-технічний навчальний заклад “Фрунзівське професійно-технічне аграрне училище”

(66700, Одеська область, смт. Фрунзівка, вул. Шкільна, 24)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Ананьївський професійний аграрний ліцей»

(66400, Одеська область, м. Ананьїв вул. Ніщинського 7)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Апостолівський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів»

(53800, Дніпропетровська область, Апостолівський район, м. Апостолове, вул. Мічуріна, 8)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Березанський професійний аграрний ліцей»

(07540, Київська область, м. Березань, вул. Леніна, 34)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Володарський професійний аграрний ліцей»

(09300, Київська область, смт. Володарка, вул. Загороднього, 7)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Державний Дніпропетровський навчальний центр «Дніпроагротехсервіс»

(49045, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Кільченська, 15)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Зноб-Новгородський професійний аграрний ліцей»

(42022 Сумська область, Середино-Будський район, с. Зноб-Новгородське, вул. Планова, 18)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Ічнянський професійний аграрний ліцей»

(16703, Чернігівська область, Ічнянський район, м. Ічня, вул. Першотравнева, 2)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Краснопільське професійно-технічне училище»

(42400, Сумська область, смт. Краснопілля, вул. Вокзальна, 37)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Криворізький центр професійної освіти»

(50037, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Червоногвардійська, 3)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Лебединське вище професійне училище лісового господарства»

(42200, Сумська область, м. Лебедин, вул. 19 Серпня, 61)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Лісоводський професійний аграрний ліцей»

(32046, Хмельницька область, Городоцький район, с. Лісоводи, вул. Сугерова, 4)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Мазурівський аграрний центр професійно-технічної освіти»

(24100, Вінницька область, Чернівецький район, с. Мазурівка, вулиця Польова, будинок 1)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Мукачівський професійний аграрний ліцей імені Михайла Данканича»

(89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Чернишевського, 32)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області»

(Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Незалежності, 5 а)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Путивльський професійний ліцей»

(41500, Сумська область, м. Путивль, вул. Комсомольська, 20)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Реутинський професійний аграрний ліцей»

(41343, Сумська область, Кролевецький район, с. Реутинці, вул. Романова, б. 1)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Ржищівський професійний ліцей»

(09230, Київська область, м. Ржищів, вул. Леніна, 110)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Томаківський професійний аграрний ліцей»

(53500, Дніпропетровська область, Томаківський район, смт Томаківка, вул. Шосейна, 10)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Хотінський професійний аграрний ліцей»

(42320, Сумська область, Сумський район, смт. Хотінь, вул. Леніна, 32)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Червоненське вище професійне училище»

(80733, Львівська область, Золочівський район, с.Червоне)

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Шахтарський професійний ліцей»

(86200, Донецька область, м. Шахтарськ, мікрорайон 7)

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики України

(19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 48б),

Навчальний центр м. Золотоноша, вул. Обухова, 48б

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики України (19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 48 б), Навчальний пункт, м. Городище

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики України (19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 48 б), Навчальний пункт, м. Жашків

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики України (19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 48 б), Навчальний пункт, м. Звенигородка

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики України (19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 48 б), Навчальний пункт, м. Кам’янка

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики України (19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 48 б), Навчальний пункт м. Канів

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики України (19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 48 б), Навчальний пункт, смт. Катеринопіль

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики України (19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 48 б), Навчальний пункт м. Корсунь-Шевченківський

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики України (19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 48 б), Навчальний пункт, м. Маньківка

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики України (19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 48 б), Навчальний пункт, м. Монастирища

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики України (19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 48 б), Навчальний пункт, м. Сміла

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики України (19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 48 б), Навчальний пункт м. Тальне

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики України (19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 48 б), Навчальний пункт, м. Умань

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики України (19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 48 б), Навчальний пункт, м. Чигирин

Державний професійно-технічний навчальний заклад Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики України (19700, Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Обухова, 48 б), Навчальний пункт, м. Шпола

Державний професійно-технічний навчальний закладі “Тарутинський професійний аграрний ліцей”

(68500, Одеська область, смт. Тарутине, вул. Красна, 185)

ДНЗ «Білозерське професійно-технічне училище № 6»

(73489, Херсонська область, м.Херсон, с-ще Петровського, вулиця 1 Травня, будинок 1 )

ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК»

(62416, Харківський район, с. Пісочин, вул. Некрасова, 11)

ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК»

(62416, Харківський район, с. Пісочин, вул. Некрасова, 11),

для Дергачівського відділення

(62300, Харківська область, м. Дергачі, вул. Лозівська, 96)

Дніпропетровський державний аграрний університет

(49027, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Ворошилова, 25)

Дніпропетровський державний аграрний університет

(для Нікопольського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету)

(Місце знаходження заявника:

 49027, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25);

Місце провадження діяльності:

 53207, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Карла Лібкнехта, 167)

Долинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

(28500, Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Мічуріна, 174)

Дочерне підприємство «Сумський навчальний центр» Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»

(40031, м. Суми, вул. Курська, 143)

Драбівський районний спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України

(19800, Україна, Черкаська обл., смт. Драбів, вул. Васильченка, 73-А)

Жидачівський професійний ліцей

(81700, Львівська область, м.Жидачів, вул. Грюнвальдська, 81)

Житомирський агротехнічний коледж

(10031, м. Житомир, вул. Щорса, 96)

Житомирський агротехнічний коледж

(10031, м. Житомир, вул. Щорса, 96),

для Верхівнянської філії

913613, Житомирська область, Ружинський район, с. Верхівня, вул. Леніна, 20)

Житомирський національний агроекологічний університет

(10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7)

Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат Житомирської обласної ради

(11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 4, корп.5),

(для навчального пункту смт Любар, 13100, Житомирська область, смт Любар, вул. Рад, 2)

Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат Житомирської обласної ради

(11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 4, корп.5),

Андрушівський навчальний пункт

(13400, м. Андрушівка, площа Леніна, 1)

Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат Житомирської обласної ради

(11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 4, корп.5),

Бердичівський навчальний пункт

(13306, м. Бердичів, вул. Низгірецька, 7)

Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат Житомирської обласної ради

(11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 4, корп.5),

Баранівський навчальний пункт

(12700, смт Баранівка. вул. Першотравнева, 30)

Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат Житомирської обласної ради

(11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 4, корп.5),

Лугинський навчальний пункт  (11300, смт. Лугини, вул. К. Маркса, 54)

Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат Житомирської обласної ради

(11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 4, корп.5),

Попільнянський навчальний пункт

(13500, смт. Попільня, вул. Б.Хмельницького, 9)

Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат Житомирської обласної ради

(11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 4, корп.5),

Овруцький навчальний пункт

(11102, м. Овруч, вул. Сабурова, 1)

Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат Житомирської обласної ради

(11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 4, корп.5),

Романівський навчальний пункт

(13001, смт. Романів. вул. Леніна, 8)

Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат Житомирської обласної ради

(11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 4, корп.5),

Народицький навчальний пункт

(11400, смт. Народичі, вул. Леніна, 309)

Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат Житомирської обласної ради

(11701, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 4, корп.5)

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

с. Довжок Ямпільський район Вінницька область

(24544, Вінницька область, Ямпільський район, с. Довжок)

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Балабанівка Оратівський район Вінницька область

(22653, Вінницька область, Оратівський район, с. Балабанівка, вулиця Леніна, будинок 16)

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Подвірне

(60363, Чернівецька область, Новоселицький район, с. Подвірне)

Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Здолбунівської районної ради Рівненської області

(35709, Рівненська область, Здолбунівський район, с. Здовбиця, вул. Шосова, 126)

Золочівський коледж Львівського аграрного університету

(80745, Львівська область, Золочівський район, с. Новоселище, вул. Шевченка, 4)

Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кобеляцької районної ради Полтавської області

(39233, Полтавська область, Кобеляцький район, с. Іванівка, вул. Шевченка, 17)

Іванівський професійний аграрний ліцей

(75401, Херсонська область, Іванівський район, смт. Іванівка, вулиця Щорса, будинок 4 Б)

Івано-Франківський обласний навчально-курсовий комбінат

(77160, Івано-Франківська область,  Галицький район, с. Залуква)

Тисменицький філіал  (Тисменицький район, м. Тисмениця, вул. Височана, 19)

Івано-Франківський обласний навчально-курсовий комбінат

(77160, Івано-Франківська область, Галицький район, с. Залуква),

Снятинський філіал  (Снятинський район, смт. Заболотів, вул. Грушевського, 68)

Івано-Франківський обласний навчально-курсовий комбінат

(77160, Івано-Франківська область,  Галицький район, с. Залуква),

Долинський філіал (Долинський район, м. Долина, вул. Полупанки, 34)

Івано-Франківський обласний навчально-курсовий комбінат

(77160, Івано-Франківська область, Галицький район, с. Залуква)

Ізмаїльський технікум механізації і електрофікації сільського господарства

(68600, Одеська область, м. Ізмаїл, пр-т Суворова, 81)

Ізюмський професійний аграрний ліцей

(64303, Харківська обл., м.Ізюм, вул.Курортна, б.5)

Іллінецький державний аграрний коледж

(22700, Вінницька область, Іллінецький район, м. Іллінці, вулиця Червона площа, будинок 2)

Іллінецький міжшкільний навчально-виробничий комбінат

(22700, Вінницька область, Іллінецький район, м. Іллінці, вулиця Леніна, будинок 134)

Кам’янсько-Дніпровська технічна школа Державного комітету України по водному господарству

(71301, Запорізька область, м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Олега Кошового, 16)

Кельменецький професійний ліцей

(60100, Чернівецька область, Кельменецький район, смт. Кельменці, вул. Грушевського, 31)

Кіровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Краснолиманської міської ради Донецької області

(84442, Донецька область, Краснолиманський р-н, смт. Кіровськ, площа Гагаріна)

Клеванський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

(35312, Рівненська область, Рівненський район,  смт Клевань, вул., Івана Франка, 63)

Клеванський професійний ліцей

(35311, Рівненська область, Рівненський район, смт Клевань, 1, вул., Богдана Хмельницького, 89)

Колківське вище професійне училище

(44661, Волинська область, Маневицький район, смт. Колки, вул. Грушевського, 43)

Комишнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Миргородської районної ради Полтавської області

(37613, Полтавська обл., Миргородський р-н, смт. Комишня,  вул. Леніна, 88)

Комунальне підприємство «Обласний навчально-курсовий комбінат сільського господарства» Запорізької обласної ради

(69095, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 114),

Навчальний пункт   (72500, Запорізька область, смт Якимівка, вул. Пушкіна, 68)

Комунальне підприємство «Обласний навчально-курсовий комбінат сільського господарства» Запорізької обласної ради

(69095, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 114),

Навчальний пункт (70501, Запорізька область, м. Оріхів, вул. Привокзальна, 32А)

Комунальне підприємство «Обласний навчально-курсовий комбінат сільського господарства» Запорізької обласної ради

(69095, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 114),

Навчальний пункт  (70600, Запорізька область, м. Пологи, вул. Крилова, 103)

Комунальне підприємство «Обласний навчально-курсовий комбінат сільського господарства» Запорізької обласної ради  (69095, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 114),

Навчальний пункт  (72400, Запорізька область, смт Приазовське, вул. Леніна, 5Б)

Комунальний заклад “Саратський міжшкільний навчально-виробничий комбінат”

(68200, Одеська область, смт. Сарата, вул.Карла Маркса, 3/22)

Комунальний заклад „Бугринський агротехнічний ліцей і загальноосвітня школа І-ІІ ступенів“ Гощанської районної ради Гощанського району Рівненської області

(35442, Рівненська область, Гощанський район, с. Бугрин, вул., Шкільна, 13)

Комунальний заклад «Херсонський обласний навчально-курсовий комбінат агропромислового комплексу» Херсонської обласної ради

(73000, м. Херсон, проспект Адмірала Сенявіна, будинок 25),

 Для структурного підрозділу: (м. Скадовськ, вулиця Комунарів, будинок 36 А)

Комунальний заклад освіти «Межиріцька середня загальноосвітня школа № 1 імені Івана Семеновича Обдули» Павлоградської районної ради Дніпропетровської області

(51473, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч, пров. Шкільний, 6)

Комунальний навчальний заклад «Чернігівський обласний навчально-виробничий центр»

(14020, м. Чернігів, вул. Шевченка, 160-А)

Комунальний навчальний заклад «Чернігівський обласний навчально-виробничий центр»

(14020, м. Чернігів, вул. Шевченка, 160-А),

Прилуцька навчальна дільниця  (17500 м. Прилуки вул. Ярмаркова, 43)

Комунальний навчальний заклад «Чернігівський обласний навчально-виробничий центр»

(14020, м. Чернігів, вул. Шевченка, 160-А),

Козелецька навчальна дільниця (17000 м. Козелець вул. Толстого, 32)

Комунальний навчальний заклад «Чернігівський обласний навчально-виробничий центр»

(14020, м. Чернігів, вул. Шевченка, 160-А),

Городнянська навчальна дільниця (15100 м. Городня вул. Чумака, 14)

Комунальний навчальний заклад «Чернігівський обласний навчально-виробничий центр»

(14020, м. Чернігів, вул. Шевченка, 160-А),

Коропська навчальна дільниця  (16200 м. Короп вул. Нова, 5)

Комунальний професійно-технічний навчальний заклад „Вінницький навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства”

(21021, м. Вінниця, Ленінський район, вул. Василя Порика, буд. 29)

Комунарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Старобешівської районної ради Донецької області

(87220, Донецька область, Старобешівський район, с. Комунарівка, вул. Центральна, 4)

Коростишівський професійний аграрний ліцей

(12505, Житомирська область, м. Коростишів, вул. Леніна, 118)

Котелевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Котелевської районної ради Полтавської області

(38602, Полтавська область, смт Котельва, вул. Маяковського, 90)

Красилівський середній загальноосвітній навчально-виховний комплекс ім. М.І. Савельєва Ставищенської районної ради Київської області

(09445, Київська область, Ставищенський район, с. Красилівка, вул. Голощапова, 6)

Красногорівський професійний ліцей

(85630, Донецька область, Мар’їнський район, м. Красногорівка, вул. Ахтирського, 2)

Красноградський технікум механізації сільського господарства імені Ф.Я.Тимошенка

(63304, Харківська область, м. Красноград, вул. Жовтнева, 56)

Краснянська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Тиврівського району Вінницької області

(23342, Вінницька область, Тиврівський район, с. Красне, вулиця Базарна)

Кременчуцьке професійно-технічне училище № 22

(39631, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд 40-річчя ДАЇ, 5)

Кремненський міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання і професійної орієнтації учнів

(11334, Житомирська обл., Лугинський район, с. Кремне,  вул. Польова, 11)

Кривоозерський професійний аграрний ліцей

(55104, Миколаївська область, смт Криве Озеро,  вул. Кірова, 7)

Кримський державний аграрний навчально-консультаційний центр

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Шалфейна, 1),

для Бахчисарайської навчальної філії  (98405, м. Бахчисарай, вул. Леніна, 95)

Кримський державний аграрний навчально-консультаційний центр

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Шалфейна, 1),

Білогірська навчальна філія

(97600, Автономна Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Шевченка, 61;

97200, смт. Совєтське, вул. Кримських партизан, 1;

97100, с. Желябовка, вул. Придорожна, 1;

97300, смт, Кіровське, вул. Польова, 2)

Кримський державний аграрний навчально-консультаційний центр

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Шалфейна, 1),

Євпаторійська навчальна філія

(97401, Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 9 Травня, 39)

Кримський державний аграрний навчально-консультаційний центр

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Шалфейна, 1),

Ленінська навчальна філія

(98200, Автономна Республіка Крим, смт. Леніно, вул. Фрунзе, 5-а)

Кримський державний аграрний навчально-консультаційний центр

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Шалфейна, 1),

Сімферопольська навчальна філія

(95050, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Шалфейна, 1)

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад “Красногвардійське професійно-технічне училище агропромислового комплексу”

(97000, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район, смт. Красногвардійське,

вул. Островського, 23)

Кримський республіканський професійно-технічний навчальний заклад “Білогірське професійно-технічне училище сільського господарства і продовольства”

(97600, Автономна Республіка Крим, м. Білогірськ, вул. Луначарського, 50)

Кузьминецький професійний аграрний ліцей Вінницької області

(23040, Вінницька область, Барський район, с. Кузьминці, вул. Студентська, б. 30)

Кутянківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Острозької районної ради Рівненської області

(35850, Рівненська область, Острозький район, с. Кутянка)

Липковатівський аграрний коледж

(63221, Харківська область, Нововодолазький район, с. Липкуватівка, вул. Доценка, 1)

Липковатівський аграрний коледж

(63221, Харківська обл., Нововодолазький район, с. Липкуватівка)

Лисівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Красноармійської районної ради Донецької області

(85362, Донецька область, Красноармійський район, село Лисівка, вул. Леніна)

Лисянський професійний аграрний ліцей

(19300, Черкаська область, Лисянський район, смт. Лисянка, вул. Леніна, 50)

Лісівщинська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. О. Дубінчука Коростенського району Житомирської області,

(11580, Житомирська область, Коростенський район, с. Лісівщина, вул. Чкалова, 4)

Лосинівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання і професійної орієнтації учнів

(16663, Чернігівська область, Ніжинський район, смт. Лосинівка, вул. Кірова, 6)

Лохвицький спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України

(37200, Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Жовтнева, 13)

Луганський національний аграрний університет

(91008, Луганська область, м.Луганськ, Агроуніверситет),

для відокремленого підрозділу «Донецький технікум Луганського національного аграрного університету»

(85633, Донецька область, Мар’їнський район, м. Красногорівка, вул. Нахімова, 2А)

Луганський національний аграрний університет

(91008, Луганська область, м.Луганськ, Агроуніверситет),

для відокремленого підрозділу «Костянтинівський технікум Луганського національного аграрного університету»

(85103, Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Учбова, 1)

Луганський національний аграрний університет

(91008, м. Луганськ, Артемівський район, Агроуніверситет),

для Відокремленого підрозділу «Старобільський технікум Луганського національного аграрного університету»

(92733, Луганська область, Старобільський район, с. Веселе)

Луганський національний аграрний університет

(91008, Луганська область, м. Луганськ, Агроуніверситет),

для відокремленого підрозділу «Слов’янський технікум Луганського національного аграрного університету»

( 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Свободи, 23)

Луганський національний аграрний університет

(91008, м. Луганськ, Артемівський район, Агроуніверситет)

Луганський національний аграрний університет

(91008, м. Луганськ, Артемівський район, Агроуніверситет),

для Відокремленого підрозділу «Луганський державний обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів АПК Луганського національного аграрного університету»

(92700, Луганська область, Старобільський район, м. Старобільськ, вул. ІІІ Інтернаціоналу, буд. 2)

Луцький національний технічний університет

(43018, Волинська область, м. Луцьк, вул. Львівська, 75),

для Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету

(44200, Волинська область, смт. Любешів, вул. Брестська, 7)

Львівський навчально-курсовий комбінат головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

(80362, Львівська область, Жовківський район, смт. Куликів, вул. Шевченка, 65)

Львівський національний аграрний університет

(80381, Львівська область, Жовківський район, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1),

для Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету

(82400, Львівська область, м. Стрий, вул. Львівська, 169)

Львівський національний аграрний університет

(80381, Львівська область, Жовківський район, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1)

Львівський національний аграрний університет

(80381, Львівська обл., Жовківський район, м. Дубляни,  вул. Володимира Великого, 1),

для Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету

(76492, м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 11)

Львівський національний аграрний університет

(80381, Львівська обл., м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1),

для Горохівського коледжу Львівського національного аграрного університету

(45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Студентська, 8)

Малодівицький міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання і професійної орієнтації учнів Прилуцької районної ради Чернігівської області

(17523, Чернігівська область, Прилуцький район, смт. Мала Дівиця, вул. Космонавтів, 2)

Малокобелячківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новосанжарської районної ради Полтавської області

(39333, Полтавська обл., Новосанжарський район, Малий Кобелячок)

Манжеліївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу О.О. Чайки Глобинської районної ради Полтавської області

(39062, Полтавська область, Глобинський район, с. Манжелія),

Маріупольський професійний ліцей автотранспорту

(87522, Донецька обл., м. Маріуполь, Орджонікідзевський район, вул. Таганрозька, 199)

Маячківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені академіків Левицьких Новосанжарської районної ради Полтавської області

(39362, Полтавська область, Новосанжарський район, с. Маячка)

Миколаївський державний аграрний університет

(54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9),

для Інституту післядипломної освіти Миколаївського державного аграрного університету

(54025, м. Миколаїв, Центральний район, пр-т Героїв Сталінграду, 91а)

Березанське навчально-консультативне відділення

(Миколаївська область, смт Березанка, вул. Леніна, 14)

Миколаївський державний аграрний університет

(54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9),

для Інституту післядипломної освіти Миколаївського державного аграрного університету

(54025, м. Миколаїв, Центральний район, пр-т Героїв Сталінграду, 91а)

Вознесенське навчально-консультативне відділення

(Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Леніна, 100 )

Миколаївський державний аграрний університет

(54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9),

для Інституту післядипломної освіти Миколаївського державного аграрного університету

(54025, м. Миколаїв, Центральний район, пр-т Героїв Сталінграду, 91а)

Доманівське навчально-консультативне відділення

(Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Пастера, 70)

Миколаївський державний аграрний університет

(54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9),

для Інституту післядипломної освіти Миколаївського державного аграрного університету

(54025, м. Миколаїв, Центральний район, пр-т Героїв Сталінграду, 91а)

Єланецьке навчально-консультативне відділення

(Миколаївська область, смт Єланець, вул. Куценко, 51)

Миколаївський державний аграрний університет

(54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9),

для Інституту післядипломної освіти Миколаївського державного аграрного університету

(54025, м. Миколаїв, Центральний район, пр-т Героїв Сталінграду, 91а)

Жовтневе навчально-консультативне відділення

(Миколаївська область, с. Полігон, вул. Центральна, 2)

Миколаївський державний аграрний університет

(54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9),

 для Інституту післядипломної освіти Миколаївського державного аграрного університету

(54025, м. Миколаїв, Центральний район, пр-т Героїв Сталінграду, 91а)

Новоодеське навчально-консультативне відділення

(Миколаївська область, с. Новопетрівське, вул. Першотравнева, 23)

Миколаївський державний аграрний університет

(54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9),

для Інституту післядипломної освіти Миколаївського державного аграрного університету

(54025, м. Миколаїв, Центральний район, пр-т Героїв Сталінграду, 91а)

Первомайське навчально-консультативне відділення

(Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Київська, 50)

Миколаївський державний аграрний університет

(54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9),

для Інституту післядипломної освіти Миколаївського державного аграрного університету

(54025, м. Миколаїв, Центральний район, пр-т Героїв Сталінграду, 91а)

Казанківське навчально-консультативне відділення

(Миколаївська область, Казанківський район, с. Миколаївка, вул. Ревкомівська, 109)

Миколаївський державний аграрний університет

(54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9),

для Інституту післядипломної освіти Миколаївського державного аграрного університету

(54025, м. Миколаїв, Центральний район, пр-т Героїв Сталінграду, 91а)

Очаківське навчально-консультативне відділення

(Миколаївська область, м. Очаків, вул. Ольвійська, 14)

Миколаївський державний аграрний університет

(54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9),

для Мигійського коледжу Миколаївського державного аграрного університету

(55223, Миколаївська область, Первомайський р-н, с. Мигія)

Миколаївський державний аграрний університет

(54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9),

для Новобузького коледжу Миколаївського державного аграрного університету

(55600, Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Леніна, 46)

Миколаївський національний аграрний університет

(54010, м. Миколаїв, Заводський район, вул. Паризької комуни, 9)

Мирогощанський аграрний коледж

(35624, с. Мирогоща, Дубнівського району, Рівненської область, вул. Студентська, 1)

Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців

 м. Хорол Полтавської області

(37800, Полтавська обл., м. Хорол, вул. Леніна, 38/1)

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат

(75700, Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Комунарів, 36, корпус А)

Могилів-Подільська автомобільна школа Товариства Сприяння Обороні України

(24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, проспект Незалежності, будинок 313)

Мусіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хорольської районної ради Полтавської області

(37830, Полтавська область, Хорольський район, с. Мусіївка)

Надбузький професійний аграрний ліцей

 (57130 Миколаївська область, Миколаївський район, с.Надбузьке, вул. Леніна, 1)

Національний університет біоресурсів і природокористування України

(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15),

для Відокремленого підрозділу  Національного університету біоресурсів і природокористування України “Кримський агропромисловий коледж”

(97517, Автономна Республіка Крим,  Сімферопольський р-н, с. Маленьке)

Національний транспортний університет

(010010, м. Київ, Печерський район, вул. Суворова, 1),

для Барського автомобільно-дорожнього технікуму

(23000, Вінницький область, Барський район, м. Бар, вул. Пролетарська, 7)

Національний університет біоресурсів і природокористування України

(03041, м. Київ, вул. Героїв оборони, 15),

Для відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України “Прибрежненьський аграрний коледж”

(96569, Автономна Республіка Крим, Сакський район, с. Прибрежне)

Національний університет біоресурсів і природокористування України

(03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15)

Національний університет біоресурсів і природокористування України

(03041, м, Київ, вул. Героїв Оборони, буд. 15),

для Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»

(16600, Чернігівська обл., м.Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10)

Національний університет біоресурсів і природокористування України

(для Відокремленого стуктурного підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України  «Немішаєвський агротехнічний коледж»)

(юр.адреса: 03041, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Героїв оборони, 15, корпус 3;

факт.адреса: 07854, Київська обл., Бородянський р-н, смт Немішаєве, вул. Технікумівська, 1)

Національний університет біоресурсів і природокористування України

(Місце знаходження юридичної особи: 03040, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15)

для Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»

(48800, Тернопільська обл., Заліщицький р-н, м. Заліщики, вул. Крушельницької, 52)

Нехворощанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новосанжарської районної ради Полтавської області

(39354, Полтавська область, Новосанжарський район, с. Нехвороща)

Нижанковицький професійний ліцей

(82011, Львівська область, Старосамбірський район, смт.Нижанковичі, вул. Шевченка, 63)

Нікопольський професійний ліцей

(53213, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр-т Трубників, 16)

Новобузький районний спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України

(55600, Миколаївська область, Новообузький район, м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 24)

Нововелідницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

(11144, Житомирська область, Овруцький район, с. Нові Велідники, вул. Центральна, 6)

Новоодеський районний спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України

(56602, Миколаївська обл., м. Нова Одеса, вул. Кухарева, 54)

Новоселицький професійний аграрний ліцей
(31162, Хмельницька обл., Старокостянтинівський район, с.Новоселиця)

Новоселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Млинівської районної ради Рівненської області

(35153, Рівненська область, Млинівський район, с.Новоселівка,  вул., Радянська, 1)

Новотроїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Красноармійської районної ради Донецької області

(85370, Донецька область, Красноармійський район, село Новотроїцьке)

Новочорторийський державний аграрний технікум

(13120, Житомирська область, Любарський район, с. Нова Чортория, вул. Леніна)

Обласний комунальний навчально-курсовий комбінат «Аграрник»

(25028, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. М.Конєва, 1),

Навчальний пункт: м. Бобринець, вул. Промислова, 6 – ВАТ Бобринецька сільгосптехніка»

Обласний комунальний навчально-курсовий комбінат «Аграрник»

(25028, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. М.Конєва, 1),

Навчальний пункт: с. Хащувате, Гайворонський район, ВАТ «Гайворонське РТП»

Обласний комунальний навчально-курсовий комбінат «Аграрник»

(25028, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. М.Конєва, 1),

Навчальний пункт: м. Новомиргород, вул. Леніна, 324 – «Новомиргородський новобуд»)

Обласний комунальний навчально-курсовий комбінат «Аграрник»

(25028, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. М.Конєва, 1),

Навчальний пункт: смт Новоархангельськ, вул. Леніна, 4 – ВАТ «Новоархангельське РТП»

Обласний комунальний навчально-курсовий комбінат «Аграрник»

(25028, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. М.Конєва, 1),

Навчальний пункт: м. М.Виска, вул. Жовтнева, 132

Обласний комунальний навчально-курсовий комбінат «Аграрник»

(25028, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. М.Конєва, 1)

Обласний комунальний навчально-курсовий комбінат «Аграрник»

(25031, м. Кіровоград, вул. Маршала Конєва, 1)

Обласний комунальний навчально-курсовий комбінат «Аграрник»

Навчальний пункт: Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. Промислова, 6,

(ПАТ Бобринецька сільгосптехніка»)

Обласний комунальний навчально-курсовий комбінат «Аграрник»

Навчальний пункт: Кіровоградська область, Гайворонський район, с. Хащувате,

вул. Леніна 2/2 (ВАТ «Гайворонське РТП»)

Обласний комунальний навчально-курсовий комбінат «Аграрник»

Навчальний пункт: Кіровоградська область, м. Новомиргород, вул. Леніна, 324

(КП Новомиргородський новобуд»)

Обласний комунальний навчально-курсовий комбінат «Аграрник»

Навчальний пункт: Кіровоградська область,

смт Новоархангельськ, вул. Леніна, 4 (ВАТ Новоархангельське РТП»)

Обласний комунальний навчально-курсовий комбінат «Аграрник»

Навчальний пункт: Кіровоградська область,

м. М.Виска, вул. Жовтнева, 132 (ТОВ «Машинотехнічна станція»)

Обласний комунальний навчально-курсовий комбінат «Аграрник»

(25028, м. Кіровоград, вул. Маршала Конєва, 1),

Навчальний пункт: м. Олександрія,

(вул. Діброви, 85, Олександрійський аграрний технікум Білоцерківського національного аграрного університету)

Обласний комунальний навчально-курсовий комбінат «Аграрник»

(25028, м. Кіровоград, вул. Маршала Конєва, 1),

Навчальний пункт: смт Олександрівка,

(вул. Шкільна, 18, Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3)

Обласний комунальний навчально-курсовий комбінат «Аграрник»

(25028, м. Кіровоград, вул. Маршала Конєва, 1),

Навчальний пункт: м. Ульяновка,

(вул. Радянська, 17, ВАТ Ульяновське ремонтно-тракторне підприємство)

Обласний комунальний навчально-курсовий комбінат «Аграрник»

 (25028, м. Кіровоград, вул. Маршала Конєва, 1)

Оваднівський професійний ліцей

(44720, Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Овадне, вул. Молодіжна, 43),

для Локачинської філії

(45500, Волинська область, смт. Локачі, вул. 1 Травня, 33)

Оваднівський професійний ліцей

(44720, Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Овадне, вул. Молодіжна, 43)

Озерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів районної ради Полтавської області

(39260, Полтавська область, Кобеляцький район, с. Озера, вул. Миру, 1)

Олександрійське навчальне відділення

(Рівненська область, Рівненський район, с. Олександрія, вул. Санаторна, 6)

Олександрійське навчальне відділення

(Рівненська область, Рівненський район, с. Олександрія, вул. Санаторна, 6)

Олександрійський професійний аграрний ліцей

(28000, Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Користівське шосе, 6)

Олеський професійний ліцей

(80533, Львівська область, Буський район, смт.Олесько, вул. Валова, 9)

Оріхівський сільськогосподарський технікум

(70504, Запорізька область, Оріхівський район, м. Оріхів, вул. Тімірязєва, 40)

Остропільський міжшкільний навчально-виробничий комбінат Старокостянтинівського району Хмельницької області

(31146, Хмельницька область, Старокостянтинівський район, с.Старий Остропіль)

Панківська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Панка Сторожинецького району Чернівецької області

(59006, Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Панка)

Первомайський професійний ліцей

(61102, Харківська обл., м. Первомайський вул. Жовтнева, 4а)

Петракіївський навчально-виховний комплекс Хорольської районної ради Полтавської області

(37805, Полтавська область, Хорольський район, с. Петракіївка)

Петрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Волноваської районної ради Донецької області

(85750, Донецька область, Волноваський район, с. Петрівське, вул. Совєтська)

Петрівський навчально-виховний комплекс Хорольської районної ради Полтавської області

(37853, Полтавська область, Хорольський район, с. Петрівка)

Піщанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Красноармійської районної ради Донецької області

(85360, Донецька обл., Красноармійський р-н, с. Піщане, вул. Шкільна, 3)

Подвірненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Подвірненської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області

(60363, Чернівецька область, Новоселицький район, с. Подвірне)

Подільський державний аграрно-технічний університет (для Снятинського технікуму)

(32300, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13),

Місце здійснення діяльності:

(78300, Івано-Франківська область, Снятинський район, м. Снятин, вул. Воєводи Коснятина, 72)

Подільський державний аграрно-технічний університет

Місце знаходження юридичної особи

32300, Хмельницька область, м. Камянець-Подільський, вул. Шевченка,13

Для Бучацького коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету

(48431, Тернопільська область, с. Трибухівці, вул. Винниченка, 4)

Подільський державний аграрно-технічний університет

(юридична адреса: 32300, Хмельницька обл.,

 м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13)

для Хотинського технікуму  (60000, Чернівецька обл., м. Хотин,  вул. Незалежності, 54 Б)

Подільський державний аграрно-технічний університет

(32300, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13),

 для Коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету

(32300 , Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 95)

Подільський державний аграрно-технічний університет

(32300, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13),

для Новоушицького технікуму Подільського державного аграрно-технічного університету

(32600, Хмельницька область, Новоушицький район, смт. Нова Ушиця, вул. Подільська, 34)

Подільський державний аграрно-технічний університет

(для Кіцманського технікуму)

(59300, Чернівецька область, м. Кіцмань, вул. Миколайчука, 3)

Полонський професійний аграрний ліцей

(30500 Хмельницька область, Полонський район, м. Полонне, вул. Боженка, 48)

Полтавська державна аграрна академія

(36003, м. Полтава, вул. Г. Сковороди, 1/3),

для Березоворудського технікуму

(37040, Полтавська область, Пирятинський район, с. Березова Рудка, вул. Паркова, 1)

Полтавська державна аграрна академія

(36003, м. Полтава, вул. Г. Сковороди, 1/3),

для Аграрного коледжу управління і права Полтавської державної аграрної академії

(36011, м. Полтава, проспект Первомайський, 10)

Полтавська державна аграрна академія

(36003, м. Полтава, вул. Григорія Сковороди, 1/3),

(для Хорольського агропромислового коледжу Полтавської державної аграрної академії

(37800, Полтавська область, м. Хорол, вул. Леніна, 73)

Полтавська державна аграрна академія

(36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3)

Полтавський державний начально-курсовий комбінат агропромислового комплексу

(36015, м. Полтава, пров. Волочаївський, 2)

Полтавський обласний навчально-консультативний центр «Агротехнік»

(36003 м. Полтава вул. Ф. Моргуна, 3)

Поморянський професійний ліцей

(80760, Львівська область, Золочівський район, смт. Поморяни)

Приватне підприємство „Профавто-12”

(22000, Вінницька область, м. Хмільник, вулиця Леніна, будинок 19, квартира 59)

Приватне підприємство «Радомишльський аграрний навчально-виробничий центр»

(12262, Житомирська обл., Радомишльський р-н,  с. Забілоччя, вул. Центральна, 1-А)

Приватне підприємство «Радомишльський аграрний навчально-виробничий центр»

(12262, Житомирська обл., Радомишльський р-н, с. Забілоччя, вул. Центральна, 1-А),

для Радомишльського навчального пункту приватного підприємства «Радомишльський аграрний навчально-виробничий центр»,

(12201, Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Мала Житомирська, 14)

Приватне підприємство «Учбово-виробничий комбінат «Сигнал»

(21018, м. Вінниця, Ленінський район, вулиця Василя Стуса, будинок 22, к. 2)

Професійно-технічне училище № 36 м. Малина

(11600, Житомирська область, м. Малин, вул. Городищанська, 20)

Професійно-технічне училище № 46

(37710, Полтавська область, Оржицький район, с. Лазірки, вул. Леніна, 30)

Професійно-технічне училище № 50 м. Карлівка

(39500, Полтавська область, Карлівка, вул. Радевича, 20)

Професійно-технічне училище № 53, с. Войниха

(37554, Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Войниха, вул. Молодіжна, 9)

Професійно-технічне училище № 74

(52600, Дніпропетровська область, Васильківський район,с. Шев’якіно, вул. Центральна, 1)

Професійно-технічне училище №17

(55400, Миколаївська область, смт Братське, вул. Вороніна, 20-А)

Професійно-технічне училище №25 м.Збаража

(47302, Тернопільська область, м.Збараж, вул. Д.Галицького, 48)

Професійно–технічне училище №26 с. Гаврилівка Херсонської області

(74232,Херсонської обл., Нововоронцовського район, с. Гаврилівка, просп. Кооперативний, 2)

Професійно-технічне училище №33

(57063, Миколаївська область, Веселиновський район, с. Широколанівка, вул. Леніна, 68)

Професійно-технічне училище №35 Вінницької області Чечельницького району с. Ольгопіль

(24830, Вінницька область, Чечельницький район, с. Ольгопіль, вул. Ватутіна, 52)

Професійно-технічне училище №36 м. Малина

(11601, Житомирська область, м. Малин, вул. Городищанська, 20)

Професійно-технічне училище №38

смт. Голованівськ (26500, Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Маяковського, 2)

Професійно-технічне училище №42

(56100, Миколаївська область, Баштанський район, с. Андріївка)

Професійно-технічне училище №53 с. Войниха Лубенського району Полтавської області

(37554, Полтавська обл., Лубенський район, с. Войниха, вул. Молодіжна, 9)

Професійно-технічне училище №54 смт. Котельва

(38600, Полтавська область, смт. Котельва, вул. Островського, 9)

Професійно–технічний навчальний заклад «Чернігівський обласний навчально-виробничий центр»

(14020, м. Чернігів, вул. Шевченка, 160-А)

Професійно–технічний навчальний заклад «Чернігівський обласний навчально-виробничий центр»

(14020, м. Чернігів, вул. Шевченка, 160-А),

Прилуцька навчальна дільниця  (17500, м. Прилуки, вул. Ярмаркова, 43)

Професійно–технічний навчальний заклад «Чернігівський обласний навчально-виробничий центр»

(14020, м. Чернігів, вул. Шевченка, 160-А),

Козелецька навчальна дільниця  (17000, м. Козелець, вул. Толстого, 32)

Професійно–технічний навчальний заклад «Чернігівський обласний навчально-виробничий центр»

(14020, м. Чернігів, вул. Шевченка, 160-А)

Городнянська навчальна дільниця  (15100, м Городня, вул. Льонозаводська, 5)

Професійно–технічний навчальний заклад «Чернігівський обласний навчально-виробничий центр»

(14020, м. Чернігів, вул. Шевченка, 160-А),

Коропська навчальна дільниця  (16200, смт Короп, вул. Нова, 5)

Проценківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Зіньківської районної ради Полтавської області

(38122, Полтавська область,  Зіньківський район, с. Проценки, вул. Леніна)

Райозерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Оржицької районної ради Полтавської області

(37730, Полтавська область, Оржицький район, с. Райозеро)

Районний міжшкільний навчально-виробничий комбінат с.Катеринівка Лозівського району Харківської області

(64662, Харківська обл., Лозівський район, с.Катеринівка, вул.Шкільна, б.18)

Рівненський міжшкільний навчально-виробничий комбінат у Генічеському районі

(75530, Херсонська область, Генічеський район, с. Рівне, вул. Шевченка, 31)

Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

(33000 м. Рівне, вул. Пирогова, 8),

для Олександрійського навчального відділення

(Рівненська обл., Рівненський район, с. Олександрія, вул. Санаторна, 6)

Рокитянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

(38353, Полтавська область, Великобагачанський район, с. Рокита)

Селещинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

(39430, Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Леніна, 45)

Семенівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

(38200, Полтавська область, смт Семенівка, вул. Гагаріна, 2в)

Семидубський агротехнічний ліцей і загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Дубенської районної ради Дубенського району Рівненської області

(35650, Рівненська область, Дубенський район, с. Семидуби, вул., Центральна, 56)

Сергіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Красноармійської районної ради Донецької області

(85333, Донецька обл., Красноармійський р-н, с. Сергіївка (Сергіївська с/р), вул. Поштова, 25-А)

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Чернещина Зачепилівського району Харківської області

(64410, Харківська область, Зачепилівський район, с. Чернещина)

Сіверський професійний ліцей

(84523, Донецька область, Артемівський р-н, м. Сіверськ, вул. Суворова, 32)

Снігурівський професійний ліцей

(57300, Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Широка, 1)

Сокиринський професійний аграрний ліцей Чернігівської області

(17312, Чернігівська область, Срібнянський район, с. Сокиринці, вул. Садова, 16)

Сокирянське вище професійне училище

(60200, Чернівецька область, Сокирянський район, м. Сокиряни, вул. Кобилянської, 105)

Ставчанський професійний ліцей

(60044, Чернівецька область, Хотинський район, с. Ставчани)

Сумський державний університет
(40030, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2),
Для Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту

(41600, Сумська область, м. Конотоп, вул. Немолота, 12)

Сумський національний аграрний університет

(40021, м. Суми, Зарічний район, вул. Кірова, 160),

Для Маловисторопського коледжу

(42243, Сумська область, Лебединський район, с. Малий Вистороп, вул. Рибалка, 1)

Сумський національний аграрний університет

(40021, м. Суми, Зарічний район, вул. Кірова, 160),

Для Охтирського коледжу

(42700, Сумська область, м. Охтирка, вул. Фрунзе, 46)

Сумський національний аграрний університет

(40021, м. Суми, вул. Кірова, 160)

Сумський національний аграрний університет

(40021, м. Суми, вул. Кірова, 160),

для Роменського коледжу  (42001, Сумська обл., м. Ромни, вул. Горького, 56)

Сумський національний аграрний університет

(40021 м. Суми, Зарічний район, вул. Кірова, 160),

для Глухівського коледжу Сумського національного аграрного університету

(41400 Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 36)

Таврійський державний агротехнологічний університет

(72312, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, 18),

(для відокремленого структурного підрозділу «Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»

(72100, Запорізька область, м. Приморськ, вул. Морська, 84)

Таврійський державний агротехнологічний університет

(72312, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, 18),

(для відокремленого структурного підрозділу «Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»

(72312, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, 44)

Таврійський державний агротехнологічний університет

для Відокремленого структурного підрозділу «Новокаховський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»

(74900, Херсонська область, м.Нова Каховка, вулиця Горького, будинок 1)

Таращанський агротехнічний коледж імені Героя Радянського Союзу О.О. Шевченка

(09500, Київська обл., Таращанський р-н, м. Тараща, вул. Богдана Хмельницького, 3)

Тарутинська автомобільна школа Одеської обласної організації ТСО України

(68500,Одеська область, смт. Тарутине, спуск Добровольського, 1)

Теплицький професійний аграрний ліцей Вінницької області

(23800, Вінницька область, Теплицький район, смт. Теплик, вулиця Воронцова, буд. 1)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана ПулюяМісце знаходження юридичної особи:46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56для Зборівського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя(47201, Тернопільська область, м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 57)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м. Кременець, провулок Словацького, 8)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м. Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м. Бережани  (47500, м. Бережани, вул. Шевченка, 55)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м. Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м. Гусятин (48400, смт. Гусятин, вул. Спартака, 15)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м. Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м. Заліщики (48600, м. Заліщики, вул. Степана Бандери, 12)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м. Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м. Збараж  (47300, м. Збараж, вул. Грушевського, 145)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м. Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м. Козова (47600, м. Козова, вул. Гвардійська, 9)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м. Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м. Ланівці (47400, м. Ланівці, вул. Вишневецька, 2)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м. Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м. Монастириськ  (48300, м. Монастириськ, вул. Галицька, 9)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м. Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м. Підволочиськ  (47800, м. Підволочиськ, вул. Данила Галицького, 118)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м. Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м. Теребовля (48100, м. Теребовля, вул. Шевченка, 171)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м. Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м. Тернопіль (47740, Тернопільський район, с. Великі Бірки)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м. Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м. Чортків (48500, м. Чортків, вул. Князя Володимира, 31 А)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м. Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м. Шумськ  (47100, м. Шумськ, вул. Івана Франка, 1)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м. Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м. Борщів  (48700, м. Борщів, вул. М. Кривоноса, 2)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м.Кременець, провулок Словацького, 8)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м.Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м.Бережани (47500, м.Бережани, вул.Шевченка,55)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м.Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м.Борщів (48700, м.Борщів, вул.М.Кривоноса, 2)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м.Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт смт Гусятин (48400, смт Гусятин, вул.Незалежності, 8)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м.Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м.Заліщики (48600, м.Заліщики, вул.С.Бандери, 12)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м.Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м.Збараж (47300, м.Збараж, вул.Грушевського, 145)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м.Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт смт Козова (47600, смт Козова, вул.Гвардійська, 9)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м.Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м.Ланівці (47402, м.Ланівці, вул.Тернопільська, 53)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м.Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м.Монастириськ (48300, м.Монастириськ, вул.Галицька, 9)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м.Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м.Теребовля (48100, м.Теребовля, вул.Шевченка, 171)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м.Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м.Тернопіль (47740, Тернопільський район, с. Великі Бірки)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м.Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м.Чортків (48500, м.Чортків, вул. Князя В.великого, 31А)

Тернопільський навчально-курсовий комбінат

(47003, Тернопільська область, м.Кременець, провулок Словацького, 8),

Навчальний пункт м.Шумськ (47100, м.Шумськ, вул. Івана Франка, 1)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

(Місце знаходження юридичної особи: 64001, м.Тернопіль, вул.Руська, 56)

Для Зборівського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

(47201, Тернопільська область, Зборівський район, м.Зборів, вул.Б.Хмельницького, 57)

Токарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради Полтавської області

(37231, Полтавська обл., Лохвицький район, с. Токарі, вул. Шкільна, 5)

Уманський державний аграрний університет

(20305, Черкаська область, м. Умань, вул. Інститутська, 1),

для відокремленого структурного підрозділу Уманського агротехнічного коледжу

(20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Жовтнева, 21)

Уманський державний аграрний університет

(20305, Черкаська область, м. Умань, вул. Інститутська, 1),

для відокремленого структурного підрозділу Шевченківського коледжу Уманського державного аграрного університету

(20214, Черкаська область, Звенигородський район, с. Шевченкове, вул. Шевченка, 17)

Уманський національний університет садівництва

(20305, Черкаська область, м. Умань, вул. Інститутська, 1),

для відокремленого структурного підрозділу Городищенського коледжу

(19500, Черкаська область, м. Городище, вул. 1 Травня, 42)

Уманський національний університет садівництва

(20305, Черкаська область, м. Умань, вул. Інститутська, 1)

Уманський національний університет садівництва

(20305, Черкаська область, м. Умань, вул. Інститутська, 1),

для Відокремленого структурного підрозділу Тальянківського агротехнічного коледжу

(20434, Черкаська область, Тальнівський район, с. Тальянки, вул. Комсомольська, 80)

Уманський національний університет садівництва

(20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Інститутська, 1),

для Відокремленого структурного підрозділу Агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва (20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Жовтневої революції, 21)

Уманський національний університет садівництва

(20305, Черкаська обл., м. Умань, вул. Інститутська, 1),

для Відокремленого структурного підрозділу Шевченківського коледжу Уманського національного університету садівництва

(20214, Черкаська обл., Звенигородський район, с. Шевченкове, вул. Шевченка, 74)

Уманський професійний аграрний ліцей

(20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Залізняка, 4)

Устянська загальноосвтіня школа І-ІІІ ступенів

(24453, Вінницька область, Бершадський район, с. Устя, вулиця Привокзальна, 1)

Харківський автомобільно-дорожній технікум

(61051, м.Харків, вул. Котельніківська,3)

Харківський автомобільно-дорожній технікум

(61051, м.Харків, вул. Котельніківська,3),

для Лозівської філії Харківського автомобільно-дорожнього технікуму

(64600, Харківська обл., м. Лозова, м-н 9, б.7 )

Харківський індустріально-педагогічний технікум

(61050, м.Харків, пр.-т Московський, 24)

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

(61002, м.Харків, вул. Петровського, 25)

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

(61002, м. Харків, вул. Артема, буд. 44)

Херсонський державний університет

(73000, м.Херсон, вулиця 40 років Жовтня, будинок 27)

Хмельницький навчальний центр

(31300, Хмельницька область, Хмельницький район, с. Шаровечка)

Хмельницький обласний навчально-курсовий комбінат

(32300, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 27)

Кам’янець-Подільський навчальний клас

(32300 Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 27)

Хмельницький обласний навчально-курсовий комбінат

(32300, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 27),

Славутський навчальний клас

(30000 Хмельницька область, м. Славута, вул. Привокзальна, 35),

Хмельницький обласний навчально-курсовий комбінат

(32300, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 27), Чемеровецький навчальний клас

(31600, Хмельницька область, смт. Чемерівці, вул. Гусятинське шосе, 4)

Хмельницький обласний навчально-курсовий комбінат

(32300, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 27),

Білогірський навчальний клас

(32300, Хмельницька область, смт. Білогіря, вул. Миру 10)

Хмельницький обласний навчально-курсовий комбінат

(32300, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 27), Волочиський навчальний клас

(30000, Хмельницька область, м. Волочиськ, вул. Музейна, 11а)

Хмельницький обласний навчально-курсовий комбінат

(32300, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 27), Шепетівський навчальний клас

(30400, Хмельницька область, с. Мокіївці, вул. Шкільна, 4)

Хмельницький обласний навчально-курсовий комбінат

(32300, Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 27), Дунаєвецький навчальний клас

(32400, Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Шевченка, 115)

Хмельницький обласний навчально-курсовий комбінат

(32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 27),

Чемеровецький навчальний клас

(31600, Хмельницька обл., Чемеровецький район, смт. Чемерівці, вул. Гусятинське шосе, 4)

Хмельницький обласний навчально-курсовий комбінат

(32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 27),

Кам’янець-Подільський навчальний клас

(32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 27 )

Хмельницький обласний навчально-курсовий комбінат

(32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 27),

Славутський навчальний клас

(30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Привокзальна, 35)

Хмельницький обласний навчально-курсовий комбінат

(32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський,  вул. Князів Коріатовичів, 27),

Чемеровецький навчальний клас

(31600, Хмельницька обл., Чемеровецький район, смт. Чемерівці, вул. Гусятинське шосе, 4)

Хорольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Хорольської районної ради Полтавської області

(37800, Полтавська область, м. Хорол, вул. К. Маркса, 110/3)

Хорошківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лубенської районної ради Полтавської області

(37512, Полтавська область, Лубенський район, с. Хорошки)

Христинівський районний спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України

(20000, Черкаська обл., м. Христинівка, вул. Комсомольська, 36-А)

Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг(50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,  вул. Каховська, 13)

Центр професійно-технічної освіти м. Житомира

(10009, м. Житомир, вул. Селюцька, 5)

Цюрупинський професійний ліцей

(75101, Херсонська область, м. Цюрупинськ, вулиця Промислова, будинок 1)

Чернещинський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

(63842, Харківська обл., Борівський р-н, с.Чернещина, вул.Центральна, б.3)

Чернещинський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад »

(62842, Харківська область, Борівський район, с. Чернещина, вул. Центральна, буд. 3)

Чернівецький регіональний навчально-консультативний центр кадрів АПК

(58026, м. Чернівці, вул. Каштанова, 53)

Чернівецький регіональний навчально-консультативний центр кадрів АПК

(58026, м. Чернівці, вул. Каштанова, 53)

Навчальний пункт (Чернівецька обл., Вижницький р-н, с. Іспас, вул. Шевченка, 36

Чернівецький регіональний навчально-консультативний центр кадрів АПК

(58026, м. Чернівці, вул. Каштанова, 53,)

Навчальний пункт (Чернівецька обл., Герцаївський р-н, м. Герци, вул. Ліліяка,2)

Чернівецький регіональний навчально-консультативний центр кадрів АПК

(58026, м. Чернівці, вул. Каштанова, 53),

Навчальний пункт (Чернівецька область, Кельменецький р-н, с. Іванівці)

Чернівецький регіональний навчально-консультативний центр кадрів АПК

(58026, м. Чернівці, вул. Каштанова, 53)

Навчальний пункт

(Чернівецька область, Сторожинецький р-н, м. Сторожинець, вул. Кобилянської, 2 )

Чернівецький регіональний навчально-консультативний центр кадрів АПК

(58026, м. Чернівці, вул. Каштанова, 53)

Навчальний пункт (Чернівецька область, Хотинський р-н, с. Рукшин)

Чкалівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нижньогірської районної ради Автономної Республіки Крим

(97112, Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район, с. Чкалове, вул. Центральна, 58)

Шевченківський професійний аграрний ліцей

(63601, Харківська область, Шевченківський район, смт. Шевченково, вул. Гордєєва, буд. 54)

Шполянський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

(20600, Черкаська область, м. Шпола, вул. Леніна, 45)

Юр’ївська середня загальноосвітня школа

(юр. адреса: 51300, Дніпропетровська область, Юр’ївський район, смт. Юр’ївка, вул. Леніна, 112; факт. адреса: смт. Юр’ївка, вул. Леніна, 114)

Ямпільська районна загальноосвітня сільськогосподарська школа І-ІІІ ступенів с. Пороги Ямпільський район Вінницька область

(24512, Вінницьбка область, Ямпільський район, с. Пороги)

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: