ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА, ПЕРЕПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ – ГАРАНТІЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Сьогодні для задоволення потреб роботодавців у кваліфікованих кадрах служба зайнятості проводить:

  • професійну підготовку перепідготовку в навчальних закладах за традиційною груповою формою навчання;
  • професійну підготовку перепідготовку в навчальних закладах за гнучкими модульними технологіями навчання;
  • підвищення кваліфікації робітників і фахівців з вищою освітою до необхідного Вам рівня кваліфікації;
  • підвищення кваліфікації робітників за видами робіт;
  • підвищення кваліфікації робітників і фахівців з вищою освітою шляхом стажування на Вашому чи спорідненому підприємстві, в установі, організації;
  • підготовку, перепідготовку з робітничих професій за індивідуальними навчальними планами та програмами на Вашому чи спорідненому підприємстві, установі, організації.

 Порядок надання послуг з професійного навчання безробітних під конкретні робочі місця на замовлення роботодавця

З метою забезпечення збалансованості попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці за обсягами та напрямами професійного навчання пропонується наступна схема:

 

Спрощена структурно-логічна схема організації центром зайнятості професійного навчання безробітних на замовлення роботодавця.

Перший етап. З’ясування спеціалістами центру зайнятості поточних та перспективних потреб роботодавця у профнавчанні кадрів.

Цю інформацію слід отримувати під час відвідування підприємств або в процесі зустрічей з роботодавцями в центрі зайнятості. Спеціалісти центру зайнятості, які забезпечують взаємодію з роботодавцями та спеціалісти, які виконують функції з організації профнавчання, для виявлення поточних потреб підприємств у профнавчанні кадрів мають ретельно аналізувати інформацію, що надходить у Формах 3-ПН, міститься в електронних Картках співпраці з роботодавцем. Якщо протягом десяти днів зазначена вакансія не буде укомплектована, спеціаліст центру зайнятості має узгодити з роботодавцем можливість її заповнення з попереднім професійним навчанням претендента на роботу.

Для профнавчання претендентів, працівники центру зайнятості під час спілкування з роботодавцями та кадровими службами ПОУ мають дізнава тися, які робочі місця, що в даний час заповнені, потенційно можуть стати вакантними через вихід працівника на пенсію або звільнення у зв’язку з навчанням з відривом від виробництва, призовом на військову службу, через вихід у декретну відпустку, відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку тощо.

Якщо в місті або районі очікується створення нових робочих місць у результаті модернізації, реконструкції підприємства або перепрофілювання виробництва, спеціаліст центру зайнятості повинен з’ясувати в робото давця, чи є потреба у профнавчанні працівників конкретного професійно-кваліфікаційного рівня.

У разі отримання такої інформації спеціаліст центру зайнятості має уточнити потреби роботодавця, в тому числі й шляхом відвідування підприємства; визначити спільно з роботодавцем вид, форму, програму та термін профнавчання, місце проведення виробничої практики, в тому числі можливості її організації на підприємстві у замовника. Усі отримані відомості спеціаліст обов’язково заносить до електронної Картки співпраці з роботодавцем. Інформація про можливостіпрофнавчання за визначеними професіями (спеціальностями) розміщується на відповідному стенді у профінформаційному секторі центру зайнятості.

Другий етап. Інформування шукачів роботи про можливості профнавчання для конкретних робочих місць на замовлення роботодавців.

Інформування необхідно здійснювати шляхом:

–      надання спеціалістом індивідуальних або групових консультацій шукачам роботи упрофінформаційному секторі центру зайнятості про зміст професій, що замовлені роботодавцем, із використанням відеофільмів про професії, папок з описами професій, професіограм, професіокарт, інформаційно-довідкових матеріалів тощо;

–      проведення інформаційних та орієнтаційних семінарів з безробітними в центрі зайнятості;

–      проведення співбесід та консультацій із шукачами роботи спеціалістами з працевлаштування та з організації профнавчання;

–      висвітлення різних аспектів організації центром зайнятості проф навчання безробітних у ЗМІ, засобах наочної агітації та інформаційно-презентаційних матеріалах (буклетах, плакатах);

–      проведення профорієнтаційної роботи з випускниками загальноосвітніх навчальних закладів;

–      проведення зустрічей на підприємствах з працівниками, які підлягають вивільненню відповідно до п.1 ст.40 КЗпП України;

–      розміщення інформації про можливості профнавчання на Інтернет-сторінці обласної служби зайнятості, інших ресурсах Інтернет тощо.

Третій етап. Підбір претендентів на профнавчання.

Цей етап має здійснюватися в процесі співбесіди спеціалістів з праце влаштування із шукачами роботи. Під час співбесіди фахівець центру зайнятості на основі інформації про інтереси і наміри клієнта, його досвід роботи, вимоги до майбутньої роботи повинен розкрити можливості, переваги та умови здобуття нової професії або підвищення кваліфікації з орієнтацією на конкретне робоче місце. Якщо безробітний дає згоду на профнавчання, спеціаліст з працевлаштування має направити його на профконсультацію, у тому числі на профвідбір.

Четвертий етап. Проведення профконсультації, профвідбору пре тендентів на навчання.

Профконсультант під час професійної консультації, у тому числі із застосуваннямпсиходіагностичних методик, повинен виявити міру відповідності індивідуально-психологічних властивостей безробітного обраній професії, придатності та соціально-психологічної готовності кандидата навчатися за даною спеціальністю. За необхідності (відповідно до затвердженого переліку професій) має здійснюватися професійний відбір з метою визначення профпридатності клієнта до певної професії (спеціальності).

У процесі профконсультації спеціаліст має надати клієнту поради та рекомендації щодо набуття нової або першої професії (спеціальності), яка відповідає його здібностям та нахилам. Така профорієнтаційна робота з безробітним сприяє свідомому та виваженому вибору майбутньої професії та мінімізує випадки залишення навчання без поважних причин.

П’ятий етап. Узгодження підібраних кандидатур на профнавчання з роботодавцем.

З цією метою центр зайнятості повинен організувати співбесіду роботодавця з претендентом.

Під час такої зустрічі безробітний має можливість уточнити, які вимоги ставить роботодавець до майбутнього працівника, зокрема до рівня профе сійних знань, умінь та навичок, дізнатися відомості про перспективи подальшого професійного зростання, умови праці, одержати додаткові характеристики робочого місця тощо.

Результатом співбесіди має стати укладення договору з роботодавцем на працевлаштування безробітного на конкретне робоче місце з поперед нім професійним навчанням. У договорі доцільно вказати вид навчання, професію (спеціальність), рівень кваліфікації, які здобуває особа, та конкретну дату працевлаштування. Спеціалістам центру зайнятості необ хідно постійно контролювати виконання сторонами умов договору до його фактичного виконання – працевлаштування безробітного. Слід зазначити, що стандартні процедури направлення безробітного на профнавчання мають здійснюватися тільки після укладення даного договору.

Індивідуальна форма навчання громадян безпосередньо на виробництві

 

Індивідуальне навчання організується центром зайня тості з метою оперативного реагування на потреби роботодавців переваж но за умови гарантії працевлаштування. Воно здійснюється безпосередньо на підприємствах, на конкретних робочих місцях під керівництвом і контролем висококваліфікованих робітників. Таку форму профнавчання доцільно застосовувати в разі необхідності підготовки робітників за таки ми професіями, яких не можна набути в навчальних закладах регіону. Перевагами такої форми навчання є те, що слухач у процесі стажування бере участь у виконанні конкретних виробничих завдань, скоріше адапту ється до умов виробництва, оволодіває передовим досвідом, сучасною технікою та технологіями. Теоретичний курс слухачі вивчають самостійно, а також шляхом одержання консультацій в інструкторів виробничого навчання ПОУ.

Стажування на підприємствах, в організаціях та установах

Одним із різновидів підвищення кваліфікації, що пропонується службою зайнятості, єстажування. Стажування має на меті отримання практичних умінь і навичок щодо виконання обов’язків на посаді, на яку претендує безробітний. Стажування може проводитись не лише в навчальному закладі, а й безпосередньо на підприємстві, в установі, організації.

Стажування можливе як для спеціалістів, так і для робітників з метою підвищення їх кваліфікації.

Термін підвищення кваліфікації безробітних за робітничими професіями та фахівців з вищою освітою шляхом стажування встановлюється від 1 до 3 місяців залежно від складності професії.

За матеріалами Державного центру зайнятості України

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: